Vizualizace expozice tučňáků

ZOO Ostrava – Expozice tučňáků

Významnou atraktivitou celé expozice bude venkovní bazén. Kolem poloviny jeho obvodu bude možné přes prosklené obvodové stěny sledovat pohyb tučňáků …

Číst více

Rozvoj území Nové Karoliny

Prioritou je zástavba proluk, nevyužitých ploch, kvalitní architektura, funkční veřejný prostor a malé městské zásahy. Vzniká nová zástavba. Na ploše …

Číst více

Nové vysokoškolské studijní programy

V rámci tohoto projektu dojde k dalšímu rozšíření studijních programů na vysokých školách. Na Ostravské univerzitě se připravuje nový studijní …

Číst více

Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou

Stavba řeší jednak doplnění chybějícího propojení realizovaných komunikací v souběhu se silnicí I/11, jako i pokračování pěší komunikace od napojení …

Číst více

Cyklostezka Krásné Pole – Plesná

Rozšíření sítě cyklostezek přispěje k větší provázanosti obvodů a zvýšení možností cykloturistiky v okolí Ostravy. Projekt je ve fázi přípravy. …

Číst více

Cyklistická trasa A,I Stará Bělá – Polanka nad Odrou

Stavba je projekčně koordinována s projektem opravy mostu přes Odru na ulici Na Lukách, kterou připravuje SSMSK.

Číst více

Cyklostezka Polanka nad Odrou – železniční přejezd, ul. K Pile

Předmětem stavby je vybudování úseku cyklistické trasy v městském obvodu Polanka nad Odrou a to od ulice K Pile severně …

Číst více

Cyklotrasa S,M – Mečníkovova, Žákovská

Cyklopropojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves, Ostrava Jih. Momentálně pokračuje výstavba nové cyklotrasy podél Plzeňské ulice.

Číst více

Cyklotrasa M – ul. 1. máje, Sokola Tůmy

Nový úsek měří 1000 metrů, začíná napojením od ulice Mrštíkovy a vede souběžně s ulicí Železárenskou až po napojení na …

Číst více
Most od architekta Kouckého

Most Na Karolině

Most spojí nově vznikající rezidenční čtvrť a univerzitní kampus v bezprostřední blízkosti historického jádra města Ostravy se Slezskou Ostravou a …

Číst více

Cyklostezka na ul. Cholevova

Propojení dvou úseků stávajících cyklostezek umožní kontinuální průjezd, takže cyklista již nebude muset místo mezi těmito místy projíždět po komunikaci. …

Číst více
Hlavní nádraží Ostrava - stav před rekonstrukcí

Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a …

Číst více

Rozvoj oblasti Černé louky

Území Černé louky se rozkládá v bezprostřední blízkosti historického centra města a centrálního Masarykova náměstí. Dopravní napojení je zajištěno Pivovarskou …

Číst více

Obor Stomatologie na Ostravské univerzitě

V roce 2016 Ostravská univerzita zpracovala analýzu zaměřenou na možnosti přípravy a získaní akreditace studijního programu Zubní lékařství (Stomatologie) na …

Číst více

Ulice Horova a Sadová

Ulice Horova a Sadová, přiléhající ke Komenskému Sadu, projdou významnou úpravou. Součástí rekonstrukce bude úprava kanalizace, instalace nových plynových přípojek i rekonstrukce povrchu ulice Vítězné. Všechny investiční akce byly zkoordinovány tak, aby okolí bylo co nejméně zatíženo a nedocházelo k zbytečným vícenákladům. Rekonstrukce započne v polovině března 2022 a celkem bude trvat 180 dnů. Celá investiční akce bude stát 25,5 milionů korun.  

Číst více

IDS – Rozvoj dopravních systémů

V rámci projektu bude vybudováno nové dopravně řídící centrum v budově Ostravských komunikací. Vybrané páteřní  křižovatky budou vybaveny moderními inteligentními prvky pro …

Číst více

IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek

Projekt Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě je připravován ke spolufinancování z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. Popis projektu: …

Číst více

IDS – Parkovací systémy

Aktuálně probíhají jednání o vhodných plochách pro vybudování jednotlivých parkovacích objektů (parkovací domy, parkoviště P+R, parkoviště P+G). Následně bude zadán …

Číst více
Husův sad - aktuální stav

Husův Sad

Husův Sad v centru města se dočká celkové revitalizace. Cílem je dodat parku větší atraktivitu během celého roku a upravit stávající výsadby do požadované kvality pro centrální městskou zeleň. Návrh se nesnaží o zcela nový přístup a pohled na prostor, ale právě naopak navázuje na již aktuální stav a snaží se využít co nejvíce původních dřevin. Autorem návrhu je architektka Ing. Magda Cigánková Fialová.

Číst více

Zoo Ostrava – Výběh tygrů

Nový výběh pro tygry je navržen jako objekt plně včleněný do přírody s minimálními požadavky na nadzemní stavby. Toto řešení …

Číst více
Zoo expozice Andy

Zoo Ostrava – Průchozí expozice Andy a Austrálie

V části Andy najdou nový domov např. kondor andský, papoušek patagonský, lamy alpaky a další zvířata z oblasti Jižní Ameriky. …

Číst více

Park Kepkova

V roce 2021 byl upraven park na Ulici Kepkova Nová Osada ve Slezské Ostravě. Na ploše 12 966 m2 vyrostlo nejen několik desítek metrů nových chodníků a cest, ale také nové workoutové hřiště pro veřejnost, veřejné grily s gabionovými stoly a další prvky pro pohodové setkávání občanů. Projekt byl dokončen v roce 2021.

Číst více

Sad Dr. Milady Horákové

Sad Dr. Milady Horákové (do roku 1989 Sad Klementa Gottwalda) je městský park na území zrušeného městského katolického a židovského hřbitova. Ostrava aktuálně řeší jeho novou podobu, zejména pak v souvislosti s projekty připravovanými v jeho okolí – koncertní sál a vědecká knihovna „Černá kostka“. Návrhem nové podoby město pověřilo ateliér MAPPA, konkrétně s požadavkem na uspořádání architektonické soutěže. Ta byla vyhlášena v červnu 2022, její výsledky by měly být známy v průběhu roku 2023.

Číst více

Tylův sad

Tylův Sad, nacházející se v blízkosti Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity, projde celkovou revitalizací a úpravou. Návrh nového moderního a přírodě blízkého parku byl zpracován v návaznosti na potřeby občanů a studentů Ostravské Univerzity. Při zpracování návrhu byl respektován současný duch místa v souladu se skutečností, že se jedná o veřejný urbánní prostor v centru města s určitou historií. V současné době se připravuje veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Úpravy sadu by měly začít na podzim 2022 a být hotovy do poloviny roku 2023.

Číst více

Parkovací domy

Cílem Ostravy je tedy rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání.

Číst více
Skladištní ulice

Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužená ulice Skladištní

Záměrem projektu je vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ulicí Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne tak nová, 4-ramenná, …

Číst více

Průmyslově-obchodní čtvrť P3 Ostrava Central

Bývalý brownfield o rozloze 44 ha je ohraničený komunikacemi Místecká, Rudná, řekou Ostravicí a areálem DOV a prošel v minulosti náročnou …

Číst více

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe)

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe) představuje unikátní, multioborové, vědecko-výzkumné centrum, které testuje moderní metody pro přeměnu odpadů …

Číst více

Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru

Městský ateliér MAPPA inicioval několik zadání pro ateliérové práce studentů katedry architektury FAST VŠB. Byly uspořádány výstavy a prezentace studentských …

Číst více

Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci

Cílem projektu je zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nového a rozvoje stávajícího mezioborového partnerství a spolupráce výzkumných organizací …

Číst více