Vizualizace expozice tučňáků

ZOO Ostrava – Expozice tučňáků

Významnou atraktivitou celé expozice bude venkovní bazén. Kolem poloviny jeho obvodu bude možné přes prosklené obvodové stěny sledovat pohyb tučňáků …

Číst více

Rozvoj území Nové Karoliny

Prioritou je zástavba proluk, nevyužitých ploch, kvalitní architektura, funkční veřejný prostor a malé městské zásahy. Vzniká nová zástavba. Na ploše …

Číst více

Nové vysokoškolské studijní programy

V rámci tohoto projektu dojde k dalšímu rozšíření studijních programů na vysokých školách. Na Ostravské univerzitě se ve spojení s …

Číst více

Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou

Stavba řeší jednak doplnění chybějícího propojení realizovaných komunikací v souběhu se silnicí I/11, jako i pokračování pěší komunikace od napojení …

Číst více

Cyklostezka Krásné Pole – Plesná

Rozšíření sítě cyklostezek přispěje k větší provázanosti obvodů a zvýšení možností cykloturistiky v okolí Ostravy. Projekt je ve fázi přípravy. …

Číst více

Cyklistická trasa A,I Stará Bělá _ Polanka nad Odrou

Stavba je projekčně koordinována s projektem opravy mostu přes Odru na ulici Na Lukách, kterou připravuje SSMSK.

Číst více

Cyklostezka Polanka nad Odrou – železniční přejezd, ul. K Pile

Předmětem stavby je vybudování úseku cyklistické trasy v městském obvodu Polanka nad Odrou a to od ulice K Pile severně …

Číst více

Cyklotrasa S,M – Mečníkova, Žákovská

Cyklopropojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves, Ostrava Jih. V tuto chvíli se zpracovává dokumentace pro stavební povolení

Číst více

Cyklotrasa M – ul. 1.máje, Sokola Tůmy

Nový úsek měří 1000 metrů, začíná napojením od ulice Mrštíkovy a vede souběžně s ulicí Železárenskou až po napojení na …

Číst více

Most Na Karolině

Most spojí nově vznikající rezidenční čtvrť a univerzitní kampus v bezprostřední blízkosti historického jádra města Ostravy se Slezskou Ostravou a …

Číst více

Cyklostezka na ul. Cholevova

Propojení dvou úseků stávajících cyklostezek umožní kontinuální průjezd, takže cyklista již nebude muset místo mezi těmito místy projíždět po komunikaci. …

Číst více
Hlavní nádraží Ostrava

Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a …

Číst více

Rozvoj oblasti Černé louky

Území Černé louky se rozkládá v bezprostřední blízkosti historického centra města a centrálního Masarykova náměstí. Dopravní napojení je zajištěno Pivovarskou …

Číst více

Obor Stomatologie na Ostravské univerzitě

V roce 2016 Ostravská univerzita zpracovala analýzu zaměřenou na možnosti přípravy a získaní akreditace studijního programu Zubní lékařství (Stomatologie) na …

Číst více

Ulice Horova a Sadová

Ulice Horova a Sadová, přiléhající ke Komenskému Sadu, projdou významnou úpravou. Součástí rekonstrukce bude úprava kanalizace, instalace nových plynových přípojek i rekonstrukce povrchu ulice Vítězné. Všechny investiční akce byly zkoordinovány tak, aby okolí bylo co nejméně zatíženo a nedocházelo k zbytečným vícenákladům. Rekonstrukce započne v polovině března 2022 a celkem bude trvat 180 dnů. Celá investiční akce bude stát 25,5 milionů korun.  

Číst více

IDS – Rozvoj dopravních systémů

V rámci projektu bude vybudováno nové dopravně řídící centrum v budově Ostravských komunikací. Vybrané páteřní  křižovatky budou vybaveny moderními inteligentními prvky pro …

Číst více

IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek

Projekt Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě je připravován ke spolufinancování z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. Popis projektu: …

Číst více
dokončené parkoviště Hlučínská

IDS – Parkovací systémy

Aktuálně probíhají jednání o vhodných plochách pro vybudování jednotlivých parkovacích objektů (parkovací domy, parkoviště P+R, parkoviště P+G). Následně bude zadán …

Číst více
Husův Sad

Husův Sad

Husův Sad v centru města se dočká celkové revitalizace. Cílem je dodat parku větší atraktivitu během celého roku a upravit stávající výsadby do požadované kvality pro centrální městskou zeleň. Návrh se nesnaží o zcela nový přístup a pohled na prostor, ale právě naopak navázuje na již aktuální stav a snaží se využít co nejvíce původních dřevin. Autorem návrhu je architektka Ing. Magda Cigánková Fialová.

Číst více

Zoo Ostrava – Výběh tygrů

Nový výběh pro tygry je navržen jako objekt plně včleněný do přírody s minimálními požadavky na nadzemní stavby. Toto řešení …

Číst více
Zoo expozice Andy

Zoo Ostrava – Průchozí expozice Andy a Austrálie

V části Andy najdou nový domov např. kondor andský, papoušek patagonský, lamy alpaky a další zvířata z oblasti Jižní Ameriky. …

Číst více

Park Kepkova

V roce 2021 byl upraven park na Ulici Kepkova Nová Osada ve Slezské Ostravě. Na ploše 12 966 m2 vyrostlo nejen několik desítek metrů nových chodníků a cest, ale také nové workoutové hřiště pro veřejnost, veřejné grily s gabionovými stoly a další prvky pro pohodové setkávání občanů. Projekt byl dokončen v roce 2021.

Číst více

Sad Dr. Milady Horákové

Sad Dr. Milady Horákové (do roku 1989 Sad Klementa Gottwalda) je městský park na území zrušeného městského katolického a židovského hřbitova. Ostrava aktuálně řeší jeho novou podobu, zejména pak v souvislosti s projekty připravovanými v jeho okolí – koncertní sál a vědecká knihovna „Černá kostka“. Návrhem nové podoby město pověřilo ateliér MAPPA, konkrétně s požadavkem na uspořádání architektonické soutěže. Ta byla vyhlášena v červnu 2022, její výsledky by měly být známy v průběhu roku 2023.

Číst více

Tylův Sad

Tylův Sad, nacházející se v blízkosti Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity, projde celkovou revitalizací a úpravou. Návrh nového moderního a přírodě blízkého parku byl zpracován v návaznosti na potřeby občanů a studentů Ostravské Univerzity. Při zpracování návrhu byl respektován současný duch místa v souladu se skutečností, že se jedná o veřejný urbánní prostor v centru města s určitou historií. V současné době se připravuje veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Úpravy sadu by měly začít na podzim 2022 a být hotovy do poloviny roku 2023.

Číst více

Parkovací domy

  Cílem Ostravy je tedy rozvoj parkování typu P+R a P+G formou zpoplatněných stání.

Číst více
Hlavní nádraží Ostrava

Přestupní uzel Hlavní nádraží – rekonstrukce nádražní budovy, kolejové trati do Svinova a tramvajové smyčky

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města. Jeho aktuální využití a …

Číst více
Skladištní ulice

Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužená ulice Skladištní

Záměrem projektu je vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ulicí Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne tak nová, 4-ramenná, …

Číst více

Průmyslově-obchodní čtvrť P3 Ostrava Central

Bývalý brownfield o rozloze 44 ha je ohraničený komunikacemi Místecká, Rudná, řekou Ostravicí a areálem DOV a prošel v minulosti náročnou …

Číst více

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe)

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe) představuje unikátní, multioborové, vědecko-výzkumné centrum, které bude testovat moderní metody pro přeměnu …

Číst více

Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru

Městský ateliér MAPPA inicioval několik zadání pro ateliérové práce studentů katedry architektury FAST VŠB. Výsledky jejich prací ateliér MAPPA průběžně …

Číst více