Přeskočit na obsah
Projekt se týká rozvoje dopravních datových systémů tak, aby reagovaly na hustotu dopravy či poruchy. Lidé čekající na dopravní prostředek veřejné dopravy jsou díky informačním tabulím na zastávkách informováni o přesném čase příjezdu spoje na danou zastávku. Řidiči dopravních prostředků jsou odkláněni digitálními navigačními panely na lehce průjezdnou cestu.

V rámci projektu bude vybudováno nové dopravně řídící centrum v budově Ostravských komunikací. Vybrané páteřní  křižovatky budou vybaveny moderními inteligentními prvky pro řízení dopravy využívajícími technologii V2X.

Systémy V2X patří k nejnovější generaci technických řešení v oblasti ITS (Intelligent Transport System). Základní myšlenkou je schopnost vozidel předávat si zprávy týkající se aktuální dopravní situace, tedy vzájemná kooperace. Systémy V2X umožňují bezprostřední výměnu informací mezi jednotlivými vozidly vybavenými příslušným zařízením a mezi vozidly a dopravní infrastrukturou, to znamená mezi automobily navzájem a mezi automobilem a světelnou signalizací. Výměna dat probíhá okamžitě, řízení dopravy je proto mnohem rychlejší a reaguje na aktuální dopravní situaci ve městě. Díky těmto informacím mohou řidiči včas zareagovat na varování systému, bezpečně zvládnout nečekanou situaci a zabránit tak případné nehodě, systém V2X umožní i rychlou preferenci vozidel záchranného systému, MHD apod.

Projekt je náročný na celkovou koordinaci, technologie i finanční prostředky, a proto je jeho harmonogram stanoven na delší časové období. V letech 2018-2019 se tým odborníků věnoval precizní přípravě spočívající v zadání a také v hledání externích zdrojů financování.

Tento projekt j spolu s dalšími projekty součástí projektu IDS:

https://fajnova.cz/projekt/integrovane-dopravni-systemy-ids/

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Dopravní podnik Ostrava
 • Ostravské komunikace
 • OVANET

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/ids-rozvoj-dopravnich-systemu