Buďte součástí svého města

FajnOVA a strategický plán Ostravy pro roky 2017-2023 usiluje o rozvoj města – lepšího města pro lidi, kteří v něm žijí, studují a pracují.

Pro komunikaci plánu byla zvolena jednotná značka fajnOVA, symbolizující proces tvorby i očekávaný cíl realizace strategického plánu – fajn/fajna/fajnOVA Ostrava. FajnOVA zastřešuje jednotnou komunikaci a participaci strategického plánu, vyjadřuje unikátní ostravský, fajnOVy přístup ke strategickému plánu, založený na otevřenosti a zapojení ostravských odborníků, osobností a ostravské veřejnosti, vyjadřuje sounáležitost a vybízí veřejnost k identifikaci s městem a jeho fajnOVou budoucností.

Cílem plánu je, aby se Ostrava více přiblížila světu, lidem a přírodě, nabídla atraktivní bydlení, práci a volnočasové vyžití a byla městem pro nové začátky a odvrátila trend vylidňování a odcházení mladých a talentovaných lidí.  A má k tomu skvělou výchozí pozici, než se může zdát. Těží své bohatství z průmyslové tradice a přítomnosti významných zaměstnavatelů, z energie aktivních lidí i z dobré kvality života pro všechny generace.

Ostrava má strategii vzdělávání do roku[...] 2030

Zastupitelstvo města schválilo na svém listopadovém zasedání klíčový dokument vzdělávání,... Číst více

Hlasujte v soutěži NEJpraxe 2021 pro ostravské[...] projekty

Statutární město Ostrava se letos zapojilo do čtvrtého ročníku soutěže o nejoblíbenější praxi... Číst více

Začíná rekonstrukce bývalého módního domu[...] Ostravica-Textilia

Někdejší módní dům, otevřený roku 1930, patřil od počátku k nejluxusnějším stavbám svého druhu... Číst více

Prezentace „Analýzy potřeb mladých lidí ve věku[...] 15 – 30 let ve městě Ostrava“

Statutární město Ostrava společně se Střediskem volného času Korunka a Parlamentem dětí a mládeže... Číst více

Hledá se investor pro tři rozvojové[...] plochy

Zastupitelstvo města Ostravy v posledních měsících rozhodlo o záměru prodat několik nemovitostí na... Číst více

Na Global Startupcities Summit se představí i[...] projekty města Ostravy

GLOBAL STARTUPCITIES SUMMIT: Zástupci Ostravy představí ve španělské Malaze projekty města... Číst více

Domov Korýtko čeká[...] rekonstrukce

Domov pro seniory Korýtko se dočkal dlouho plánované celkové rekonstrukce, spojené s nástavbou a... Číst více

Projekt CLAIRO nabízí inovativní řešení v[...] problematice znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší patří mezi jeden z největších environmentálních problémů Moravskoslezského... Číst více