Buďte součástí svého města

FajnOVA a strategický plán Ostravy pro roky 2017-2023 usiluje o rozvoj města – lepšího města pro lidi, kteří v něm žijí, studují a pracují.

Pro komunikaci plánu byla zvolena jednotná značka fajnOVA, symbolizující proces tvorby i očekávaný cíl realizace strategického plánu – fajn/fajna/fajnOVA Ostrava. FajnOVA zastřešuje jednotnou komunikaci a participaci strategického plánu, vyjadřuje unikátní ostravský, fajnOVy přístup ke strategickému plánu, založený na otevřenosti a zapojení ostravských odborníků, osobností a ostravské veřejnosti, vyjadřuje sounáležitost a vybízí veřejnost k identifikaci s městem a jeho fajnOVou budoucností.

Cílem plánu je, aby se Ostrava více přiblížila světu, lidem a přírodě, nabídla atraktivní bydlení, práci a volnočasové vyžití a byla městem pro nové začátky a odvrátila trend vylidňování a odcházení mladých a talentovaných lidí.  A má k tomu skvělou výchozí pozici, než se může zdát. Těží své bohatství z průmyslové tradice a přítomnosti významných zaměstnavatelů, z energie aktivních lidí i z dobré kvality života pro všechny generace.

vizualizace mrakodrapu podle Evy Jiřičné

Výběr investičního partnera pro rekonstrukci mrakodrapu zahájen!

Ostravský mrakodrap v Ostrčilově ulici je již od roku 2013 kvůli technickým problémům prázdný. Vedení města se v posledním roce rozhodlo

Číst více
Prokešovo náměstí

Prokešově náměstí v centru Ostravy zkrášluje nově upravený veřejný prostor

Zásadní proměnou prošlo další veřejné prostranství v centru města. V jihovýchodní části Prokešova náměstí je hotová nová parková úprava, zmenšila se

Číst více
nám. E.Beneše- cedule

Ostrava hledá novou podobu Náměstí Edvarda Beneše

Město Ostrava, prostřednictvím Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) organizuje soutěž o návrh na řešení prostoru Náměstí Edvarda Beneše

Číst více
superpočítač Karolina

Superpočítač IT4Innovations uspěl ve světovém žebříčku

Superpočítač Karolina, který je umístěn v národním superpočítačovém centru IT4Innovations, obsadil 70. místo žebříčku nejvýkonnějších superpočítačů světa. Karolina se však se

Číst více

Ostrava zapojuje obyvatele ohrožené chudobou do běžného života

Ostrava se dlouhodobě potýká s problémy spojenými s chudobou a vyloučenými lokalitami. Před pěti lety se rozhodla, že ve spolupráci

Číst více
Místecká ulice návrh řešení

Ostrava, kraj a Ředitelství silnic a dálnic se dohodli na městotvorném řešení Místecké ulice

Městotvorné řešení revitalizace ulice Místecké , zajišťuje adekvátní prostor a prostupnost pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu a je výsledkem

Číst více

DPO dokončil modernizaci tramvajových tratí na ulicích Výškovická i Pavlovova

Zatravnění tramvajové trati na Výškovické ulici zajišťuje tišší tramvajový provoz a snižuje prašnost z okolní dopravy. Atraktivní travní porost v

Číst více

V Nové Bělé byla slavnostně otevřena nová sportovní hala

Sportovní hala byla sice dokončena již v prosinci loňského roku, covidová pandemie ale znemožnila sportování a proto bylo také otevření

Číst více