Aktualizováno 20.7.2022

Rozvoj území Nové Karoliny

Strategický projekt

Prioritou je zástavba proluk, nevyužitých ploch, kvalitní architektura, funkční veřejný prostor a malé městské zásahy. Vzniká nová zástavba. Na ploše „Trojzubec“ probíhá realizace stavby administrativní budovy Organica, která by měla být dokončena v roce 2023. Na ploše „Slza“ by měl vyrůst výškový objekt Ostrava Tower se smíšeným využitím, probíhají přípravné práce.