Aktualizováno 5.10.2021

Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru

Projekt vznikl pro potřeby naplnění a vyhodnocení podrobné databáze informací o městě zapojit do sběru a vyhodnocování studenty oborů architektury, geografie a dalších. Vytvářet spolupráci institucí formou praktik i zapojení do výzkumu. Městský ateliér MAPPA iniciovala několik zadání pro ateliérové práce studentů katedry architektury FAST VŠB, budou uspořádány výstavy a prezentace studentských prací. MAPPA zapojuje do prověřování možností přeměny městské třídy Opavská – 28. října zapojit formou ministudií nebo mini soutěží architekty, případně i studenty architektury.
Studenti Fakulty architektury ČVUT zpracovávají studie tří sídlišť. Zadání navazuje na projekt TAČR – Trvale udržitelný rozvoj sídlišť SMO. Práce se věnují jak urbanistickým návrhům, tak také objektům občanské vybavenosti. MAPPA je konzultantem.