Přeskočit na obsah
Projekt vznikl pro potřeby naplnění a vyhodnocení podrobné databáze informací o městě a z možnosti zapojit do sběru a vyhodnocování studenty oborů architektury, geografie a dalších. Cílem je vytvořit spolupráci institucí formou odborné praxe i zapojení do výzkumu.

Městský ateliér MAPPA inicioval několik zadání pro ateliérové práce studentů katedry architektury FAST VŠB. Byly uspořádány výstavy a prezentace studentských prací k lokalitám Zámostí a bývalá městská Jatka. MAPPA dále studenty zapojila do prověřování možností přeměny městské třídy Opavská – 28. října formou sběru dat a tvorby ministudií. Výsledky jejich prací ateliér průběžně vystavuje ve svém sídle na ul. Nádražní.

Dalšími zapojenými studenty se stali studenti Fakulty architektury ČVUT, kteří zpracovali studie tří sídlišť. Zadání navázalo na projekt TAČR – Trvale udržitelný rozvoj sídlišť SMO. Práce se věnují jak urbanistickým návrhům, tak objektům občanské vybavenosti. Městský ateliér MAPPA byl zde konzultantem.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • MAPPA

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/souteze-pro-studenty-fakult-architektury-na-tema-funkcniho-verejneho-prostoru