Aktualizováno 24.5.2022

Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru

Strategický projekt

Projekt vznikl pro potřeby naplnění a vyhodnocení podrobné databáze informací o městě a z možnosti zapojit do sběru a vyhodnocování studenty oborů architektury, geografie a dalších. Cílem je vytvořit spolupráci institucí formou odborné praxe i zapojení do výzkumu.

Městský ateliér MAPPA inicioval několik zadání pro ateliérové práce studentů katedry architektury FAST VŠB, budou uspořádány výstavy a prezentace studentských prací. MAPPA zapojuje do prověřování možností přeměny městské třídy Opavská – 28. října formou ministudií nebo mini soutěží architekty, případně i studenty architektury. V současné chvíli probíhá  zpracování studentských prací.
Studenti Fakulty architektury ČVUT zpracovali studie tří sídlišť. Zadání navázalo na projekt TAČR – Trvale udržitelný rozvoj sídlišť SMO. Práce se věnují jak urbanistickým návrhům, tak také objektům občanské vybavenosti. Městský ateliér MAPPA je konzultantem. Více k projektu revitalizace sídlišť v Ostravě se můžete dočíst zde.