Aktualizováno 24.10.2022

Tylův Sad

Strategický projekt
2020
Záměr
2021
Příprava
»
2022
Realizace
2023
Dokončeno

Tylův Sad, nacházející se v blízkosti Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity, projde celkovou revitalizací a úpravou. Návrh nového moderního a přírodě blízkého parku byl zpracován v návaznosti na potřeby občanů a studentů Ostravské Univerzity. Park bude doplněn o nový mobiliář, pěší trasy i zeleň.

V rámci úprav dojde k odstranění nevyužívaných asfaltových povrchů a jejich nahrazení novými mlatovými a dlážděnými chodníky. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do mrtvého ramene s přelivovou vpustí a zaústěním zpět do kanalizace. V centrálním prostoru parku bude vybudovaná nová zpevněná plocha určená k setkávání občanů. Zároveň může sloužit jako prostor pro výuku studentů. Celý sad bude doplněn o nové veřejné osvětlení a mobiliář. Při výběru nových laviček a košů byl kladen důraz na jednoduchou údržbu, robustnost a nadčasovou estetiku. V centrálním prostoru pak bude umístěno decentní bodové osvětlení.

V sadu dojde k vykácení provozně nebezpečných dřevin a odstranění nevzhledné keřové zeleně. Stávající perspektivní zeleň bude v maximální míře zachována. Celý sad bude doplněn o vhodnou parkovou zeleň (stromy, keře a živé ploty), nebudou chybět ani trvalkové záhony a luční louky.

Autorem projektu je Ateliér38. Předpokládaná cena revitalizace sadu je 15,9 milionů korun s DPH. V současné době se připravuje veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Úpravy sadu by měly začít na podzim 2022 a být hotovy do poloviny roku 2023.

Koordinační situace č. 1

Koordinační situace č. 2 

Koordinační situace č. 3 – celkový plán

FOTOGALERIE