Aktualizováno 2.8.2022

Cyklostezka Polanka nad Odrou – železniční přejezd, ul. K Pile

Strategický projekt
2018
Záměr
2022
Příprava
»
2023
Realizace
2023
Dokončeno

Předmětem stavby je vybudování úseku cyklistické trasy v městském obvodu Polanka nad Odrou a to od ulice K Pile severně od rybníků a podél tratě až k železničnímu přejezdu na ul. 1. května.