Přeskočit na obsah

Předmětem stavby je vybudování úseku cyklistické trasy v městském obvodu Polanka nad Odrou a to od ulice K Pile severně od rybníků a podél tratě až k železničnímu přejezdu na ul. 1. května.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou

Garanti

  • Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora pro oblast investic
  • Pavel Bochnia starosta městského obvodu Polanka nad Odrou

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů