Chci se zapojit

fajnOVy projekt

Akční plán zůstává až do roku 2023 živým dokumentem a stále sbíráme podněty na projekty do strategického plánu.
U každého projektového záměru zvážíme jeho zařazení do finálního dokumentu a zhodnotíme možnost a potřebnost jeho realizace. Vaše nápady vyplňte do připraveného formuláře.

Aplikace čistáOVA

Aplikace pro hlášení závad a nedostatků ve veřejném prostoru www.cistaova.ostrava.cz

A jak jste se zapojili v minulých letech při samotné tvorbě plánu?

fajnOVA mapa horka

Město se zabývá problematikou života v Ostravě v době letních veder a připravuje Adaptační strategii Ostravy na změnu klimatu. V průběhu srpna jste nám pomohli vyplnit pocitovou mapu horka.  Pocitová mapa horka!

fajnOVe připomínky

Ještě před tím, než byl nový strategický plán projednán s pověřeným orgány a s vedením města, měla veřejnost možnost jej připomínkovat. Pro tyto účely byl vytvořen online formulář, jehož prostřednictvím jsme od veřejnosti obdrželi 201 připomínek a podnětů od 37 účastníků, z toho 27 osob z řad veřejnosti a 10 odborníků zapojených do tvorby strategického plánu.

fajnOVA mapa

On-line pocitovou mapu vyplnilo celkem 1 230 jedinečných uživatelů, kteří do mapy zaznamenali přesně 15 295 pocitů: 4 211 míst, kde se cítí fajnově, 3 227 míst, které by doporučili návštěvníkům odjinud, 3 951 míst, kde by se město mělo rozvíjet a 3 906 míst, kde se necítí fajnově. Získané podněty byly využity při tvorbě strategického plánu. Vaše představy o městě Ostravě jsme sbírali také v ulicích Ostravy na 20 akcích pro širokou veřejnost. Představy a podněty o Ostravě sesbírané v on-line pocitové mapě naleznete stále na našem webu na odkaze www.fajnova.cz/pocitova-mapa.

fajnOVA káva

Diskuze se zástupci města, městských obvodů a odborníky o důležitých a zajímavých tématech u dobré kávy proběhla na několika místech. První fajnOVA káva – proběhla 30.5.2016 v kulturním centru Cooltour ua účasti primátora. U druhé fajnOVe kávy diskutoval primátor města a místostarostka Ostravy-Jihu Hana Tichánková s občany 20.9.2016 v kavárně kina Luna v Ostravě-Zábřehu. Třetí fajnOVA káva s primátorem proběhla 31.10.2016 v Porubě v Café 43 za účasti starosty Poruby Petra Mihálika a místostarostky Zuzany Bajgarové.

fajnOVA procházka

29.6. 2016 proběhla fajnOVA procházka historickým jádrem města, za účasti primátora Tomáše Macury a hlavního architekta Ostravy Cyrila Vltavského. Cílem procházky bylo představit zájemcům z řad veřejnosti a zástupcům architektonické obce, zamýšlené a chystané projektové záměry v centru města, s možností bezprostřední diskuze k plánované proměně navštívených míst. Zájemcům byly podány informace jak v kontextu historie, což zajistil svým poutavým výkladem průvodce informačního centra, tak informace s faktickým popisem stavu současného, a především o budoucí proměně navštívených míst.

fajnOVe diskuze ve školách

O současné a budoucí Ostravě jsme diskutovali s žáky ostravských základních škol. Školáci se o Ostravě mohli bavit vždy se starostou městského obvodu, zástupcem města nebo zpracovatele strategického plánu. Nechyběly ani pocitové mapy a možnost přispět vlastní představou o budoucí Ostravě. Termíny a místa diskuzí se školáky:

fajnOVA soutěž pro děti

Zatímco dospělí nám svou představu o Ostravě říkali nebo psali, děti nám ji mohli nakreslit nebo jinak výtvarně vytvořit. Oslovili jsme 76 základních škol v Ostravě a jejich výtvory jsme sbírali do konce května 2016. Ty nejlepší jsme vystavili na ostravské radnici. Podívejte se na zaslané a vítězné představy nebo na předávání cen vítězům z rukou primátora města.

fajnOViny

O budoucnosti města a přípravách na ni jsme informovali také prostřednictvím fajnOVin. FajnOViny byly k dispozici na všech pobočkách Ostravského informačního servisu, můžete si je přečíst v kavárnách a klubech po městě, ale také doma. Stále jsou ke stažení z tohoto odkazu fajnOViny – září 2016.

fajnOVy dotazník

V analytické části jsme posbírali téměř 6 800 odpovědí v elektronickém dotazníku. Výsledky dotazníkového šetření najdete na www.fajnova.cz/dotaznik.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram