Chci se zapojit

V rámci plánování města a strategického plánu existuje několik způsobů jak se mohou samotní občané do jeho tvorby zapojit a společně tak tvořit lepší místo nejen pro sebe a své okolí, ale i další generace.

Svůj podnět nebo nápad nám můžete poslat formou kontaktního emailu nebo se zapojit do některé z aktivit níže:

fajnOVy projekt

Akční plán zůstává až do roku 2023 živým dokumentem. Stále sbíráme podněty na projekty, které bychom mohli do strategického plánu přidat.
U každého projektového záměru zvážíme jeho zařazení do finálního dokumentu a zhodnotíme možnost a potřebnost jeho realizace.

Vaše nápady nám můžete poslat formou tohoto formuláře.

 

Dotační program Tvoříme PROSTOR!!!

Jste aktivní občan nebo nestátní nezisková instituce? Chybí Vám něco ve Vašem blízkém okolí? Máte skvělý nápad, který by stálo za to zrealizovat? Nyní máte možnost uskutečnit své projekty a pomoci dotvořit veřejné prostranství podle svých představ. Ulice, náměstí, parky, chodníky i zeleň, která neslouží pouze jednotlivci, ale široké veřejnosti, je prostor pro realizaci vašeho projektu!  Více informací zde na webu www.tvorimeprostor.cz

 

Projekt SOUSEDSTVÍ!!!

V tomto projektu jde o pokračování mezinárodního projektu Com.Unity.Lab (fajnová SOUSEDSTVÍ) na místní úrovni, v podobě mikrograntů na sídlištích, s pilotním otestováním v roce 2022 v městské části Dubina, přičemž v případě úspěšného odpilotování projevily o tento projekt zájem i další městské obvody. Jde o jednorázové neinvestiční akce (individuální dotace) do 10 tis. Kč, které si obyvatelé lokality sami připraví a zorganizují. Cílem je podpora rozvoje místních komunit, sousedských vztahů a snížení anonymity na sídlištích.

Pilotní verze programu probíhá na sídlišti Dubina, kde mohou žadatele získat až 10.000 Kč. Více informací a žádost najdete zde.

 

 

Participativní rozpočty městských obvodů

Participativní rozpočty jsou moderní nástroj rozvoje jednotlivých městských obvodů. Umožňují občanům zapojit se do rozhodování o svém okolí a o podobě svého obvodu. Více o projektu participativních rozpočtů ZDE.

Participativní projekty v Ostravě fungují ve třech městských obvodech Ostrava-Jih, Ostrava -Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz. V těchto obvodech se mohou lidé každoročně aktivně zapojovat a přicházet s novými nápady na kultivaci veřejného prostoru i se účastnit následného hlasování a rozhodování. A netýká se to pouze obyvatel, kteří v obvodu žijí, ale také těch, kteří zde dojíždějí například za prací, studiem, nebo mají vybraný obvod prostě rádi.

 

Aplikace čistáOVA

Webová aplikace s názvem čistáOVA, která umožňuje občanům Ostravy jednoduchým způsobem prostřednictvím počítače, tabletu nebo mobilního telefonu nahlásit závady a nedostatky kdekoliv ve městě a zjistit, zda je problém řešen.

 

 

Jak jste se v minulosti zapojili?

Koncepční studie VIII. stavebního obvodu a Nového Pustkovce

Městský obvod Poruba participační metodou zpracoval studii budoucího rozvoje VIII. obvodu a Nového Pustkovce. V průběhu celého procesu probíhaly nejrůznější participační aktivity, během kterých se mohli občané zapojit do přípravy studie. V červnu a v červenci 2020 se občané i instituce mohli vyjádřit nejen k tomu, jaké změny by ve veřejném prostoru uvítali, ale i k místům, s jejichž funkčností a vzhledem jsou spokojeni. Lidé se mohli zapojit například zasláním fotografií území, kde se cítí dobře nebo naopak míst, která by chtěli vylepšit. Sběr dat proběhl i formou dotazníkových šetření či diskusí s odborníky. Výsledky dotazníkových šetřeních naleznete zde.

V souvislosti s protiepidemickými nařízeními vlády se veřejné projednání mohlo uskutečnit pouze online. A to 19. ledna v 16 hodin. Záznam je k dispozici zde. Výsledný návrh studie byl veřejnosti představen v dubnu 2021 na výstavě u Duhy a u nákupního střediska v Novém Pustkovci. Grafické znázornění návrhové části je k dispozici zde. Kompletní studii – analytickou i návrhovou část – si můžete prohlédnout zde. Více o projektu zde.

 

Strategický plán pro rozvoj městského obvodu Ostrava-Hošťálkovice

logo obvodu hostalkoviceMěstský obvod Hošťálkovice ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy zpracovával plán pro rozvoj Hošťálkovic. Obyvatelé Hošťálkovic tak měli  možnost se do plánování rozvoje svého městského obvodu přímo zapojit. Dotazník měl za cíl sledovat priority v dalším rozvoji, názory občanů a jejich zájmy. Výstupy dotazníku byly jedním z podkladů pro připravovaný rozvojový dokument.

 

FajnOVá sousedství

Na sídlištích Dubina a Bělský Les proběhlo v minulém roce dotazování k mezinárodnímu projektu Com.Unity.Lab pod názvem „FajnOVá sousedství“.
V Ostravě jsou tyto dvě lokality v obvodu Ostrava-Jih pilotním územím pro mapování za účasti místních obyvatel, kde nás zajímá jejich vztah ke svému bydlišti. Na základě názorů od občanů následně navrhneme kroky podporující rozvoj komunitního a sousedského života v dané lokalitě a časem i jinde v Ostravě.
Aktivity jsou realizovány v rámci mezinárodního projektu COM.UNITY.LAB ze sítě Evropské komise URBACT.

 

fajnOVA mapa

On-line pocitovou mapu vyplnilo v roce 2016 celkem 1 230 jedinečných uživatelů, kteří do mapy zaznamenali přesně 15 295 pocitů: 4 211 míst, kde se cítí fajnově, 3 227 míst, které by doporučili návštěvníkům odjinud, 3 951 míst, kde by se město mělo rozvíjet a 3 906 míst, kde se necítí fajnově. Získané podněty byly využity při tvorbě strategického plánu. Vaše představy o městě Ostravě jsme sbírali také v ulicích Ostravy na 20 akcích pro širokou veřejnost. Představy a podněty o Ostravě sesbírané v on-line pocitové mapě naleznete stále na našem webu na odkaze www.fajnova.cz/pocitova-mapa.

 

fajnOVA káva

Diskuze se zástupci města, městských obvodů a odborníky o důležitých a zajímavých tématech u dobré kávy proběhla na několika místech. První fajnOVA káva – proběhla 30.5.2016 v kulturním centru Cooltour ua účasti primátora. U druhé fajnOVe kávy diskutoval primátor města a místostarostka Ostravy-Jihu Hana Tichánková s občany 20.9.2016 v kavárně kina Luna v Ostravě-Zábřehu. Třetí fajnOVA káva s primátorem proběhla 31.10.2016 v Porubě v Café 43 za účasti starosty Poruby Petra Mihálika a místostarostky Zuzany Bajgarové.

fajnOVA procházka

29.6. 2016 proběhla fajnOVA procházka historickým jádrem města, za účasti primátora Tomáše Macury a hlavního architekta Ostravy Cyrila Vltavského. Cílem procházky bylo představit zájemcům z řad veřejnosti a zástupcům architektonické obce, zamýšlené a chystané projektové záměry v centru města, s možností bezprostřední diskuze k plánované proměně navštívených míst. Zájemcům byly podány informace jak v kontextu historie, což zajistil svým poutavým výkladem průvodce informačního centra, tak informace s faktickým popisem stavu současného, a především o budoucí proměně navštívených míst.

fajnOVe diskuze ve školách

O současné a budoucí Ostravě jsme diskutovali s žáky ostravských základních škol. Školáci se o Ostravě mohli bavit vždy se starostou městského obvodu, zástupcem města nebo zpracovatele strategického plánu. Nechyběly ani pocitové mapy a možnost přispět vlastní představou o budoucí Ostravě.

fajnOVA soutěž pro děti

Zatímco dospělí nám svou představu o Ostravě říkali nebo psali, děti nám ji mohli nakreslit nebo jinak výtvarně vytvořit. Oslovili jsme 76 základních škol v Ostravě a jejich výtvory jsme sbírali do konce května 2016. Ty nejlepší jsme vystavili na ostravské radnici. Podívejte se na zaslané a vítězné představy nebo na předávání cen vítězům z rukou primátora města.

fajnOViny

O budoucnosti města a přípravách na ni jsme informovali také prostřednictvím fajnOVin. FajnOViny byly k dispozici na všech pobočkách Ostravského informačního servisu, můžete si je přečíst v kavárnách a klubech po městě, ale také doma. Stále jsou ke stažení z tohoto odkazu fajnOViny – září 2016.

fajnOVy dotazník

V analytické části jsme posbírali téměř 6 800 odpovědí v elektronickém dotazníku. Výsledky dotazníkového šetření najdete na www.fajnova.cz/dotaznik