Přeskočit na obsah

Záměrem projektu je vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ulicí Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne tak nová, 4-ramenná, úrovňová křižovatka se světelnou signalizací, která zohledňuje možnost protažení tramvajové dopravy od nádraží Ostrava-Přívoz po nové ulici Skladištní, třídě Sokolská a na smyčku Černý potok.

Vozovka se začne budovat v místě ukončení realizované ulice Skladištní v rámci stavby „Estetizace přednádraží Ostrava – Přívoz.“ Odtud po ulici Zákrejsova se ulice Skladištní rozšiřuje a doplňuje chodníky. Od ulice Zákrejsova, kterou kříží, vede v nové trase po Sokolskou třídu. Zde je navržena nová světelně řízená křižovatka. Upraven bude nezbytný úsek Sokolské třídy a ulice K Lávce. Trasa je volena s ohledem na budoucí propojení tramvajové trati od Hlavního nádraží směrem na Černý potok. Navržené řešení umožní i výhledové řešení vlakotramvaje.

Momentálně se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Časová realizace je závislá na dořešení komplikovaných majetkových vztahů.

 

 

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora pro oblast investic

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/prednadrazi-ostrava-privoz-prodlouzena-ulice-skladistni