Náhled

Budování zelené infrastruktury v Ostravě – Radvanicích a Bartovicích – etapa B

Projekt je podporován z Norských fondů, v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ výzva č. NF Call-4A -3.4.2.1 Bergen. …

USE-IT MAPA OSTRAVA

Use-it mapa je soubor map evropských ale i světových měst, které je představují jiným způsobem, než tradiční průvodci. Je zdarma …

Náhled

Modernizace vybavení stravovacích provozů a prádelny (Čtyřlístek)

Současné vybavení je zastaralé a za hranicí jeho životnosti. Pořízením nového vybavení dojde ke snížení provozních nákladů (energie, opravy) a …

Náhled

test

Nové vysokoškolské studijní programy

Jedná se o další rozšíření nabídky studijních programů. Na Ostravské univerzitě se ve spojení s přípravou strategického projektu LERCO do …

Revitalizace kasáren Hranečník – II. etapa

Statutární město Ostrava spolupracuje společně s Hasičským záchranným sborem a Moravskoslezským krajem na revitalizaci areálu bývalých kasáren Hranečník, která je …

Global Experts

Prostřednictvím angažování globálně úspěšných výzkumníků dojde k vytvoření předpokladů pro vznik špičkových vědeckých týmů, posílení výzkumu na nových globálně atraktivních …

DPO Telematika

Přestupní uzel Důl Odra – Rekonstrukce tramvajové zastávky důl Odra

Potřebnost realizace projektu plynula především z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu řešeného úseku, nevhodného řešení umístění zastávek hromadné dopravy a nemožnosti …

Rozvoj území Nové Karoliny

Prioritou je zástavba proluk, nevyužitých ploch, kvalitní architektura, funkční veřejný prostor a malé městské zásahy. Vzniká nová zástavba. Na ploše …

Nové vysokoškolské studijní programy

V rámci tohoto projektu dojde k dalšímu rozšíření studijních programů na vysokých školách. Na Ostravské univerzitě se ve spojení s …

Koncepce rozvoje Nové Karoliny

Prioritou je zástavba proluk, nevyužitých ploch, kvalitní architektura, funkční veřejný prostor a malé městské zásahy. Na rozvojovou plochu mezi Dolní …

Street food market Černý kůň

Startutární město Ostrava je jedním z partnerů projektu. Návštěvníci mají jedinečnou možnost potkat v teplých dnech food trucky i jinde …

SOUSEDSTVÍ

Projekt SOUSEDSTVÍ!!! navazuje na mezinárodní projekt Com.Unity.Lab, který se zaměřoval na podporu sousedské soudržnosti prostřednictvím přenosu dobré praxe města Lisabonu …

Vozovna Poruba – chytrá čtvrť

Prvním krokem je studie proveditelnosti vymístění vozovny tramvají a autobusů a změna územního plánu lokality. Bylo také uzavřeno memorandum o …

Most Na Karolině

Most spojí nově vznikající rezidenční čtvrť a univerzitní kampus v bezprostřední blízkosti historického jádra města Ostravy se Slezskou Ostravou a …

Petřkovický park

V Ostravě-Petřkovicích vznikne nový park. Lokalita řešeného území leží na frekventovaném místě, kde ze všech stran obklopena zástavbou. I proto má …

Náměstí Dr. Edvarda Beneše

V prostoru náměstí Dr. E. Beneše dojde ke kompletní proměně v současnosti zanedbávaného veřejného prostoru, který se změní na nový …

Hlavní nádraží Ostrava - stav před rekonstrukcí

Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a …