Přeskočit na obsah
Projekt zahrnuje vznik naváděcího systému na stávající a připravovaná městská parkoviště a parkovací domy. Parkování bude řidičům zobrazeno prostřednictvím naváděcích světelných tabulí s aktuálním počtem volných míst v kombinaci s obvyklým dopravním značením.

Aktuálně probíhají jednání o vhodných plochách pro vybudování jednotlivých parkovacích objektů (parkovací domy, parkoviště P+R, parkoviště P+G). Následně bude zadán projekt, dle kterého budou rozmístěny jednotlivé tabule naváděcího systému (v budoucnu se kromě naváděcích tabulí počítá i se zavedením aplikace pro mobilní telefony). Systém bude s rozvojem parkovišť postupně doplňován.

V rámci projektu se již zrealizovalo parkoviště P+R Hlučínská (díky pilotnímu projektu bude možno nejen používat k úhradě parkovného moderních bezhotovostních metod, ale i nastavovat ceny parkovného dle následného využití MHD) a vzniknou také další parkoviště a parkovací domy.

V současné době se vytváří celkový systém, který by nastavil celou koncepci a došlo by tak k propojení jednotlivých aktivit. Byl založen projektový tým Parkování, jehož výstupem má být strategický dokument Parkovací politika Ostravy, podle kterého se budou řídit další aktivity v oblasti statické dopravy. Tento projekt j spolu s dalšími projekty součástí projektu IDS: https://fajnova.cz/projekt/integrovane-dopravni-systemy-ids/

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravě správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/parkovaci-systemy-2