Přeskočit na obsah
Participativní rozpočty umožňují občanům se zapojit do rozhodování o svém okolí. Statutární město Ostrava každoročně uvolňuje část financí ze svého rozpočtu a přerozděluje ji zapojeným obvodům. Participativní projekty v Ostravě fungují ve třech městských obvodech, a to Ostrava-Jih, Ostrava-Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz.

Zapojené městské obvody každoročně uvolňují část financí ze svých rozpočtů, obyvatelé pak mohou podávat návrhy, co by se mělo v daném obvodu vylepšit nebo zrealizovat. Své návrhy na projekty pak předkládají radnici k posouzení. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé obvodů setkávají se zástupci radnic a společně o projektech diskutují. Poslední krokem v rozhodování je hlasování veřejnosti o tom, které projekty by měl obvod zrealizovat.

Participativní projekty v Ostravě fungují ve třech městských obvodech Ostrava-Jih, Ostrava-Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz. V těchto obvodech se mohou lidé každoročně aktivně zapojovat a přicházet s novými nápady na úpravu veřejného prostoru. Obyvatelé se také mohou účastnit veřejného hlasování o tom, který z projektů chtějí realizovat. Zapojit se mohou jak obyvatelé, kteří v obvodu žijí, tak i ti, kteří do místa dojíždějí, například za prací nebo studiem.

Městský obvod Ostrava-Jih (Náš Jih)

Náš Jihčástkapřijatovybránorealizováno
20187 mil. Kč351212
20197 mil. Kč4586
202010 mil. Kč501515
202110 mil. Kč5374
202210 mil. Kč4140

Městský obvod Ostrava-Poruba (Zelená Porubě)

Zelená Poruběčástkapřijatovybránorealizováno
20181,5 mil. Kč1733
20192 mil. Kč1661
20204 mil. Kč931
20212 mil. Kč –
2022 4 mil. Kč31

Moravská Ostrava a Přívoz (Náš obvod)

Náš obvodčástkapřijatovybránorealizováno
2018
2019
20201 mil. Kč1633
20211 mil. Kč144

Mariánské Hory a Hulváky (Radnice pro lidi)

Radnice pro lidičástkapřijatovybránorealizováno
20181,5 mil. Kč1877
20191,5 mil. Kč3366
20201,5 mil. Kč206 
2021

Participativní rozpočty v obvodu Mariánské hory a Hulváky momentálně neprobíhají.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2018 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Garanti

 • Martin Bednář starosta městského obvodu Ostrava-Jih
 • Lucie Baránková Vilamová starostka městského obvodu Poruba
 • Petr Veselka starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/participativni-rozpocty-mestskych-obvodu