Aktualizováno 24.5.2022

Participativní rozpočty městských obvodů

Strategický projekt
2015
Záměr
Příprava
2016
Realizace
»
2023
Dokončeno

Občané obvodů rozhodují o podobě veřejného prostoru a projektech ve svém okolí

Participativní rozpočty umožňují občanům, aby se zapojili do rozhodování o svém okolí a o podobě svého obvodu. Zapojené městské obvody každoročně uvolňují část financí ze svých rozpočtu obyvatelé pak mohou podávat návrhy, co by se mělo v daném obvodu vylepšit anebo zrealizovat. Návrhy na projekty pak předkládají radnici k posouzení. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé obvodu za účasti zástupců radnic setkávají a společně o projektech diskutují. Poslední krokem v rozhodování je hlasování veřejnosti o tom, které návrhy by měl obvod zrealizovat.

Participativní projekty v Ostravě fungují už ve čtyřech městských obvodech Ostrava-Jih, Ostrava -Poruba, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky  a Moravská Ostrava a Přívoz. V těchto obvodech se mohou lidé každoročně aktivně zapojovat a přicházet s novými nápady na kultivaci veřejného prostoru i se účastnit následného hlasování a rozhodování. Zapojit se mohou jak obyvatelé, kteří v obvodu žijí, tak i ti, kteří do místa dojíždějí, například za prací, studiem, nebo mají vybraný obvod rádi.

V roce 2021 se participativní rozpočty realizují v těchto městských obvodech : Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba a Ostrava-Jih.

V roce 2018 podpořeno 21 projektů z rozpočtu ve výši 10 mil. Kč, za rok 2019 bylo podpořeno z rozpočtu 10,5 mil. Kč 20 projektů, v roce 2020 bylo podpořeno 24 projektů v částce 16,5 mil. Kč, v roce 2021 bylo podpořeno 14 projektů v částce 16 mil. Kč. Participativní rozpočty probíhají v MOaP, Porubě a Ostravě-Jihu, kde je dlouhodobě realizován i školní participativní rozpočet

Městský obvod Ostrava-Jih

Náš Jih částka přijato vybráno realizováno
2018 7 mil. Kč 35 12 12
2019 7 mil. Kč 45 8 6
2020 10 mil. Kč 41 15 8
2021 10 mil.Kč 53 7

 

Městský obvod Ostrava-Poruba

Zelená Porubě částka přijato vybráno realizováno
2018 1,5 mil. Kč 17 2 2
2019 2 mil. Kč 16 6 1
2020 2 mil. Kč 9 4 3
2021 2 mil.Kč 3 1

 

Moravská Ostrava a Přívoz

Náš obvod částka přijato vybráno realizováno
2018
2019
2020 1 mil. Kč 16 3 3
2021 1 mil. Kč 14 4

 

Mariánské Hory a Hulváky

Radnice pro lidi částka přijato vybráno realizováno
2018 1,5 mil. Kč 18 7 7
2019 1,5 mil. Kč 33 6 6
2020 1,5 mil. Kč 20 6
2021

Participativní rozpočty v obvodu Mariánské hory a Hulváky momentálně neprobíhají.

Foto: ÚMOb Poruba – Zelená Porubě