Aktualizováno 22.3.2021

Participativní rozpočty městských obvodů

2015
Záměr
Příprava
2016
Realizace
»
Dokončeno

Občané obvodů rozhodují o podobě veřejného prostoru a projektech ve svém okolí

Participativní rozpočty umožňují občanům, aby se zapojili do rozhodování o svém okolí a o podobě svého obvodu. Zapojené městské obvody každoročně uvolňují část financí ze svých rozpočtu obyvatelé pak mohou podávat návrhy, co by se mělo v daném obvodu vylepšit anebo zrealizovat. Návrhy na projekty pak předkládají radnici k posouzení. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé obvodu za účasti zástupců radnic setkávají a společně o projektech diskutují. Poslední krokem v rozhodování je hlasování veřejnosti o tom, které návrhy by měl obvod zrealizovat.

Participativní projekty v Ostravě fungují už ve čtyřech městských obvodech Ostrava-Jih, Ostrava -Poruba, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky  a Moravská Ostrava a Přívoz. V těchto obvodech se mohou lidé každoročně aktivně zapojovat a přicházet s novými nápady na kultivaci veřejného prostoru i se účastnit následného hlasování a rozhodování. Zapojit se mohou jak obyvatelé, kteří v obvodu žijí, tak i ti, kteří do místa dojíždějí, například za prací, studiem, nebo mají vybraný obvod rádi.

 

Název programu Městský obvod 2018 2019 2020
částka přijato vybráno realizováno částka přijato vybráno realizováno částka přijato vybráno realizováno
Náš Jih Ostrava-Jih 7 mil. Kč 35 12 10 7 mil. Kč 45 8 2 10 mil. Kč 41 15
Radnice pro lidi Mariánské Hory a Hulváky 1,5 mil. Kč 18 7 7 1,5 mil. Kč 33 6 6 1,5 mil. Kč 20 6 3
Zelená Porubě Ostrava-Poruba 1,5 mil. Kč 17 2 2 2 mil. Kč 16 6 1 2 mil. Kč 9 4
Náš obvod Moravská Ostrava a Přívoz 1 mil. Kč 16 3

Foto: ÚMOb Poruba – Zelená Porubě