Aktualizováno 1.9.2020

Participativní rozpočty městských obvodů

Občané obvodů rozhodují o podobě veřejného prostoru a projektech ve svém okolí

Participativní rozpočty umožňují občanům, aby se zapojili do rozhodování o svém okolí a o podobě svého obvodu. Statutární město Ostrava každoročně uvolňuje část financí ze svého rozpočtu a přerozděluje ji zapojeným obvodům. Obyvatelé pak mohou podávat návrhy, co by se mělo v daném obvodu vylepšit anebo zrealizovat. Návrhy na projekty pak předkládají radnici k posouzení. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé obvodu za účasti zástupců radnic setkávají a společně o projektech diskutují. Poslední krokem v rozhodování je hlasování veřejnosti o tom, které návrhy by měl obvod zrealizovat.

Participativní projekty v Ostravě fungují už ve čtyřech městských obvodech Ostrava-Jih, Ostrava -Poruba, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky  a Moravská Ostrava a Přívoz. V těchto obvodech se mohou lidé každoročně aktivně zapojovat a přicházet s novými nápady na kultivaci veřejného prostoru i se účastnit následného hlasování a rozhodování. Zapojit se mohou jak obyvatelé, kteří v obvodu žijí, tak i ti, kteří do místa dojíždějí, například za prací, studiem, nebo mají vybraný obvod rádi.

Foto: ÚMOb Poruba – Zelená Porubě