Aktualizováno 9.6.2021

Participativní rozpočty městských obvodů

2015
Záměr
Příprava
2016
Realizace
»
Dokončeno

Občané obvodů rozhodují o podobě veřejného prostoru a projektech ve svém okolí

Participativní rozpočty umožňují občanům, aby se zapojili do rozhodování o svém okolí a o podobě svého obvodu. Zapojené městské obvody každoročně uvolňují část financí ze svých rozpočtu obyvatelé pak mohou podávat návrhy, co by se mělo v daném obvodu vylepšit anebo zrealizovat. Návrhy na projekty pak předkládají radnici k posouzení. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé obvodu za účasti zástupců radnic setkávají a společně o projektech diskutují. Poslední krokem v rozhodování je hlasování veřejnosti o tom, které návrhy by měl obvod zrealizovat.

Participativní projekty v Ostravě fungují už ve čtyřech městských obvodech Ostrava-Jih, Ostrava -Poruba, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky  a Moravská Ostrava a Přívoz. V těchto obvodech se mohou lidé každoročně aktivně zapojovat a přicházet s novými nápady na kultivaci veřejného prostoru i se účastnit následného hlasování a rozhodování. Zapojit se mohou jak obyvatelé, kteří v obvodu žijí, tak i ti, kteří do místa dojíždějí, například za prací, studiem, nebo mají vybraný obvod rádi.

V roce 2021 se participativní rozpočty realizují ve 3 městských obvodech : Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba a Ostrava-Jih.

 

Název programu Městský obvod 2018 2019 2020
částka přijato vybráno realizováno částka přijato vybráno realizováno částka přijato vybráno realizováno
Náš Jih Ostrava-Jih 7 mil. Kč 35 12 10 7 mil. Kč 45 8 2 10 mil. Kč 41 15
Radnice pro lidi Mariánské Hory a Hulváky 1,5 mil. Kč 18 7 7 1,5 mil. Kč 33 6 6 1,5 mil. Kč 20 6 3
Zelená Porubě Ostrava-Poruba 1,5 mil. Kč 17 2 2 2 mil. Kč 16 6 1 2 mil. Kč 9 4
Náš obvod Moravská Ostrava a Přívoz 1 mil. Kč 16 3

 

Celkově bylo v roce 2018 podpořeno 21 projektů z rozpočtu ve výši 10 mil. Kč, za rok 2019 bylo podpořeno z rozpočtu 10,5 mil. Kč 20 projektů, v roce 2020 bylo podpořeno 24 projektů v částce 16,5 mil. Kč.

Foto: ÚMOb Poruba – Zelená Porubě