Snažíme se zlepšit život v Ostravě

Zjistěte, jak se nám to daří.

Klíčové pro úspěšnou realizaci strategického plánu je měření a hodnocení výsledků, výstupů a dopadů ve vazbě na priority a strategické cíle města. Ukazateli je číselně vyjádřena hodnota, které poskytuje informaci o úspěšnosti realizace strategických projektů, opatření nebo aktivit. Ukazatele Strategického plánu se snaží o co možná nejkonkrétnější vyjádření požadovaných změn, kterých chceme v Ostravě dosáhnout.

Každoroční hodnocení ukazatelů má cíl zjistit a analyzovat monitorované informace, interpretovat je do klíčových zjištění a formulovat doporučení směrem k vedení města Ostravy a dalším aktérům, kteří mohou ukazatele, které nenaplňují plán, ovlivnit požadovaným směrem. Ukazatele sledujeme ve třech prioritách strategického plánu: Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město.

Plnění většiny ukazatelů je plánováno do roku 2030, jelikož dopady řady projektů realizovaných do roku 2023 se v organismu města projeví až s různě velkým zpožděním.

Jak dojít k naplnění vize Ostravy 2030?