Přeskočit na obsah
Cyklostezka M se vine od Poruby až do Rychvaldu, tento projekt se týká propojení části městského obvodu Mariánských Hor, konkrétně mezi ulicí 28. října a ulicí 1. máje.

Nový úsek měří 1000 metrů, začíná napojením od ulice Mrštíkovy a vede souběžně s ulicí Železárenskou až po napojení na ulici 1. máje. Pomůže zvýšit bezpečnost jízdy cyklistů i chůze pěších doplněním dělících ochranných ostrůvků, úpravou stávajících přechodů a míst pro přecházení, a také úpravami pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Cyklostezka vznikla rekonstrukcí a rozšířením stávajícího chodníku. Byly obnoveny povrchy vozovek, zajistilo se dokonalé odvodnění a došlo i k úpravě osvětlení na trase cyklostezky.

Na převažující části cyklostezky, tj. od ulice 1. máje po ulici Jahnova, vede cyklostezka bez souběžného chodníku. Od ulice Jahnova po ulici Mrštíkova vedle nové cyklostezky vede i zrekonstruovaný chodník, oddělený od pruhu pro cyklisty proužkem z reliéfní dlažby. Cyklostezka i chodník jsou výškově odděleny od silniční vozovky.

Práce začaly v září 2022 a byly dokončeny v červnu 2023. Zhotovitelem je EUROVIA CS, a.s. za cenu 15,9 milionů korun.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (registrační č. projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0000460). Výše finanční  podpory činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
  • Patrik Hujdus starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/cyklotrasa-m-ul-1-maje-sokola-tumy