Přeskočit na obsah
Cyklostezka M se vine od Poruby až do Rychvaldu, tento projekt se týká propojení části městského obvodu Mariánských Hor, konkrétně mezi ulicí 28. října a ulicí 1. máje.

Nový úsek měří 1000 metrů, začíná napojením od ulice Mrštíkovy a vede souběžně s ulicí Železárenskou až po napojení na ulici 1. máje. Pomůže zvýšit bezpečnost jízdy cyklistů i chůze pěších doplněním dělících ochranných ostrůvků, úpravou stávajících přechodů a míst pro přecházení, a také úpravami pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Obnoví se také povrchy vozovek, zajistí dokonalé odvodnění a upraví osvětlení na trase cyklostezky. Cyklostezka vznikne rekonstrukcí a rozšířením stávajícího chodníku. Na převažující části cyklostezky, tj. od ulice 1. máje po ulici Jahnova bude jen cyklostezka bez souběžného chodníku.

Od ulice Jahnova po ulici Mrštíkova vedle nové cyklostezky vede i zrekonstruovaný chodník, oddělený od pruhu pro cyklisty proužkem z reliéfní dlažby. Cyklostezka i chodník jsou výškově odděleny od silniční vozovky.

Práce začaly v září 2022 a měly by skončit v březnu 2023. Zhotovitelem je EUROVIA CS, a.s. za cenu 15,9 milionů korun.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Garanti

  • Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora pro oblast investic
  • Patrik Hujdus starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/cyklotrasa-m-ul-1-maje-sokola-tumy