Aktualizováno 20.9.2022

ZOO OSTRAVA – Expozice tučňáků

Strategický projekt
2022
Záměr
»
2022
Příprava
2024
Realizace
2025
Dokončeno

Statutární město Ostrava ve spolupráci se ZOO Ostrava připravuje nový projekt“ Expozice tučňáci v ZOO“. Expozice bude umístěna v centrální části zahrady vedle dětského hřiště a  bude zahrnovat venkovní bazén se skalnatým pobřežím a vodopády  , který navazuje na venkovní výběh pro tučňáky. Kolem poloviny obvodu bazénu bude možno pomocí prosklených obvodových stěn sledovat pohyb tučňáků pod hladinou. Součástí prohlídkové trasy bude i podmořská jeskyně s průhledem na velké akvárium s rybami.  Pro chov byl vybrán atraktivní druh Tučňáka brýlového, původem z Jižní Afriky . Tento druh bez problémů snáší středoevropské klima, nepotřebuje speciální chlazení vnitřní expozice a  je veden na červeném seznamu ohrožených druhů.

Projekt je připravován   ke spolufinancování ze zdrojů EU ( INTERREG CZ-PL)  v současné době Ostrava nalezla projektového partnera z Polska – ZOO Opole a pracuje na společném mezinárodním projektu zahrnujícím expozici pro Tučňáky brýlové v ZOO Ostrava a Tučňáky Humboldtovy v ZOO Opole.

 

  • aktuální stav: zpracována DUR , DSP a DPS
  • připravuje se společný česko-polský projektový záměr
  • 2023 podání žádosti o dotaci
  • předpoklad  zahájení realizace : 2024
  • odhadované náklady cca 100 mil. Kč