Aktualizováno 20.7.2022

Most Na Karolině

Strategický projekt
2020
Záměr
»
2022
Příprava
2023
Realizace
2025
Dokončeno

Součástí projektu by měla být také rekonstrukce mostu Na Karolině, kde dojde k úpravě dopravního řešení, tzn. před a za mostem bude vybudována nová křižovatka. Vznik sjezdu do podzemních garáží, které budou situovány pod novým náměstím. Přibudou nová parkoviště, chodníky a zpevněné plochy.

Vítězem veřejné zakázky na vypracování architektonického návrhu nového mostu se stal návrh ARCHITEKTA ROMANA KOUCKÉHO. Přípravy záměru se, na základě dohody města Ostravy a Moravskoslezského kraje – vlastníka mostu, ujal Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), který se podílí i na dalších projektech. Ve vyhlášeném řízení uspěla firma KOUCKY-ARCH.CZ, detailněji již o projektu ateliér informoval ZDE.  Následovala jednání zadavatele, projekčního týmu i dalších dotčených subjektů. V uplynulém období pak byl Romanem Kouckým zpracován investiční záměr.

Nový most napojí nově vznikající rezidenční čtvrť a univerzitní kampus, v bezprostřední blízkosti historického jádra města Ostravy a vytvoří tak adekvátní propojení pro automobilovou, cyklistickou a pěší dopravu v území, s návaznostmi na celkovou koncepci širšího okolí. Most bude sloužit jako náhrada stávajícího mostu Na Karolině, který je na hranici své životnosti a zároveň je předimenzován. Most bude koncipován s dvoupruhovou komunikací a samostatným prostorem pro pěší a cyklisty.

Studie ke stažení