Přeskočit na obsah
85
m dlouhý
16,5
m široký
2025
dokončení stavby
Nový most Na Karolině podle návrhu architekta Romana Kouckého nahradí stávající most, který je již v neuspokojivém technickém stavu.

Most spojí nově vznikající rezidenční čtvrť a univerzitní kampus v bezprostřední blízkosti historického jádra města Ostravy se Slezskou Ostravou a vytvoří tak adekvátní propojení pro automobilovou, cyklistickou a pěší dopravu v území. Bude sloužit jako náhrada stávajícího mostu Na Karolině, který je na hranici své životnosti a zároveň je předimenzován. Bude koncipován s dvoupruhovou komunikací a samostatným prostorem pro pěší a cyklisty.

Architektonický návrh

Vítězem veřejné zakázky na vypracování architektonického návrhu nového mostu se stal návrh ARCHITEKTA ROMANA KOUCKÉHO. Přípravy záměru se, na základě dohody města Ostravy a Moravskoslezského kraje – vlastníka mostu, ujal Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), který se podílí i na dalších projektech. Ve vyhlášeném řízení uspěla firma KOUCKY-ARCH.CZ, detailněji o projektu ateliér informoval ZDE.  Následovala jednání zadavatele, projekčního týmu i dalších dotčených subjektů. V uplynulém období pak byl Romanem Kouckým zpracován investiční záměr. Profesor Koucký patří k nejuznávanějším současným českým architektům a dlouhodobě se zabývá navrhováním mostů. K jeho nejznámějším realizacím patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský most v Praze.

Charakteristika mostu

Městský most je ve svém návrhu koncipován jako urbanistická dominanta nově definovaného území Na Karolině. Klade důraz jak na estetiku, tak na vhodné dopravní řešení. Svým nezaměnitelným tvarem a statickým řešením by se měl zařadit mezi architektonické dominanty města, byť se jedná o komorní stavbu. Tvar nového mostu se na první pohled zdá asymetrický. Vychází ale ze své staticky symetrické konstrukce. Most nesou dva příhradové spojité nosníky o výrazně nestejných rozpětích (70 a 10 m), které jsou symetrické přes diagonálu mostu.

 • Most překlene vzdálenost 85 metrů za využití dolní mostovky s konstrukcí nad vozovkou. Jeho šířka bude přibližně 16,5 m a nabídne oddělené prostory pro vedení automobilové, cyklistické i pěší dopravy v obou směrech.
 • Most bude ocelový. Ocel se nabízí, ve městě dolů, hutí a železáren, jako první volba také proto, že většina mostů v Ostravě je betonových. Ocel je možné považovat za hlavní kontext historické Ostravy.

 • Most je symbolem spojení dvou městských částí – Moravské a Slezské Ostravy, proto mají obě na mostě své výsostné znaky.

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem částkou ve výši 140 mil. Kč.

Studie ke stažení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Záměr ikona I
2022 Příprava ikona I
2025 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Moravskoslezský kraj
 • koucky-arch.cz s.r.o. architektonický návrh

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/most-na-karoline