Přeskočit na obsah
85
m dlouhý
16,5
m široký
2025
dokončení stavby
Nový most Na Karolině podle návrhu architekta Romana Kouckého nahradí stávající most, který je již v neuspokojivém technickém stavu.

Most spojí nově vznikající rezidenční čtvrť a univerzitní kampus v bezprostřední blízkosti historického jádra města Ostravy se Slezskou Ostravou a vytvoří tak adekvátní propojení pro automobilovou, cyklistickou a pěší dopravu v území. Bude sloužit jako náhrada stávajícího mostu Na Karolině, který je na hranici své životnosti a zároveň je předimenzován. Bude koncipován s dvoupruhovou komunikací a samostatným prostorem pro pěší a cyklisty.

Architektonický návrh

Vítězem veřejné zakázky na vypracování architektonického návrhu nového mostu se stal návrh ARCHITEKTA ROMANA KOUCKÉHO. Přípravy záměru se, na základě dohody města Ostravy a Moravskoslezského kraje – vlastníka mostu, ujal Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), který se podílí i na dalších projektech. Ve vyhlášeném řízení uspěla firma KOUCKY-ARCH.CZ, detailněji o projektu ateliér informoval ZDE.  Následovala jednání zadavatele, projekčního týmu i dalších dotčených subjektů. V uplynulém období pak byl Romanem Kouckým zpracován investiční záměr. Profesor Koucký patří k nejuznávanějším současným českým architektům a dlouhodobě se zabývá navrhováním mostů. K jeho nejznámějším realizacím patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský most v Praze.

Charakteristika mostu

Městský most je ve svém návrhu koncipován jako urbanistická dominanta nově definovaného území Na Karolině. Klade důraz jak na estetiku, tak na vhodné dopravní řešení. Svým nezaměnitelným tvarem a statickým řešením by se měl zařadit mezi architektonické dominanty města, byť se jedná o komorní stavbu. Tvar nového mostu se na první pohled zdá asymetrický. Vychází ale ze své staticky symetrické konstrukce. Most nesou dva příhradové spojité nosníky o výrazně nestejných rozpětích (70 a 10 m), které jsou symetrické přes diagonálu mostu.

 • Most překlene vzdálenost 85 metrů za využití dolní mostovky s konstrukcí nad vozovkou. Jeho šířka bude přibližně 16,5 m a nabídne oddělené prostory pro vedení automobilové, cyklistické i pěší dopravy v obou směrech.
 • Most bude ocelový. Ocel se nabízí, ve městě dolů, hutí a železáren, jako první volba také proto, že většina mostů v Ostravě je betonových. Ocel je možné považovat za hlavní kontext historické Ostravy.

 • Most je symbolem spojení dvou městských částí – Moravské a Slezské Ostravy, proto mají obě na mostě své výsostné znaky.

Aktuálně byl na stavbu byl zpracován investiční záměr. Zpracovává se projektová dokumentace pro povolení a realizaci stavby.

Studie ke stažení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Záměr ikona I
2022 Příprava ikona I
2025 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Moravskoslezský kraj
 • koucky-arch.cz s.r.o. architektonický návrh

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/most-na-karoline