Přeskočit na obsah
Potřeba studijního programu Stomatologie vychází z aktuálního nedostatku zubních lékařů. Národní akreditační úřad vydal souhlasné stanovisko k zahájení výuky Stomatologie na OU v září 2023.

V roce 2016 Ostravská univerzita zpracovala analýzu zaměřenou na možnosti přípravy a získaní akreditace studijního programu Zubní lékařství (Stomatologie) na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a následně v roce 2018 tuto analýzu aktualizovala. V roce 2022 bohužel studijní program akreditaci nezískal, opětovně se tak o to univerzita pokusila v roce 2023. 

Začátkem roku 2023 Lékařská fakulta Ostravské univerzity obdržela souhlasné stanovisko z ministerstva zdravotnictví k výkonu povolání v oboru stomatologie. Vzhledem k tomu, že fakulta čekala na souhlasné stanovisko několik měsíců, musela poté spis aktualizovat a doplnit ho o další nová jména stomatologů, kteří se budou věnovat výuce studentů a zároveň vědecké práci. Navržené úpravy prošly znovu Radou pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity a následně akreditační spis zamířil opět k Národnímu akreditačnímu úřadu. Ten nakonec rozhodl o udělení studijnímu programu Zubní lékařství v září 2023, a to na dobu 3 let.

Vzhledem k tomu, že je výuka zubního lékařství mimořádně finančně náročná, neobešla by se fakulta při zřízení nového studijního programu bez finanční podpory kraje a města. Kraj Ostravské univerzitě přispěl částkou 14,3 milionu korun, stejnou sumou projekt podpořilo ze svého rozpočtu také statutární město Ostrava. Celkové náklady na vybudování základního zázemí a přípravu výuky jsou odhadovány na více než 40 milionů korun. S ohledem na finanční náročnost je projekt rozdělen do tří let.

Projekt v médiích 

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Ostravská univerzita

Garanti

  • Ostravská univerzita

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/zubni-lekarstvi-na-ostravske-univerzite