Aktualizováno 30.3.2022

Zubní lékařství na Ostravské univerzitě

Strategický projekt
2016
Záměr
2018
Příprava
»
2022
Realizace
Dokončeno

Rozšíření nabídky studijních programů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, včetně vybudování infrastruktury.

V roce 2016 OU zpracovala analýzu zaměřenou na možnosti přípravy a získaní akreditace studijního programu Zubní lékařství (Stomatologie) na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a následně v roce 2018 tuto analýzu aktualizovala. Prvotní finanční náklady byly stanoveny v takové výši, že tehdejší děkan již další postup v této věci dále neinicioval.