Přeskočit na obsah
Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou možní přístup obyvatel Poruby k rekreačnímu středisku Skalka a Střelnici Poruba.

Stavba řeší jednak doplnění chybějícího propojení realizovaných komunikací v souběhu se silnicí I/11, jako i pokračování pěší komunikace od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici III/4692 a následně společné stezky pro cyklisty a chodce.

Zcela nová cyklostezka propojila Porubu s Vřesinou a nabídne cyklistům bezpečnou možnost pohybu i v této části města. Trasa je zhruba 450 metrů dlouhá, komunikace doplnila chybějící propojení komunikací v souběhu se silnicí I/11, pokračování pěší komunikace od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici III/4692 a následně řeší společné stezky pro cyklisty a chodce, umožňující přístup obyvatel Poruby k volnočasovému středisku Skalka Family Parku a střelnici Poruba.

Náklady na stavbu přesáhly 14,2 milionů korun, stavba byla spolufinancována Moravskoslezským krajem částkou ve výši přesahující 5,8 milionů korun. Zhotovitelem stavby byla společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, autorem projektové dokumentace byl Dopravoprojekt Ostrava.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2023 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
  • Lucie Baránková Vilamová starostka městského obvodu Poruba

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/cyklisticke-propojeni-poruby-s-vresinou