Přeskočit na obsah
Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou možní přístup obyvatel Poruby k rekreačnímu středisku Skalka a Střelnici Poruba.

Stavba řeší jednak doplnění chybějícího propojení realizovaných komunikací v souběhu se silnicí I/11, jako i pokračování pěší komunikace od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici III/4692 a následně společné stezky pro cyklisty a chodce.  Zhotovitelem je společnost FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., cena díla 13,7 milionů korun s termínem na realizaci 32 týdnů od zahájení stavby, které se předpokládá v prosinci. Délka trasy je zhruba 450 m.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Garanti

  • Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora pro oblast investic
  • Lucie Baránková Vilamová starostka městského obvodu Poruba

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/cyklisticke-propojeni-poruby-s-vresinou