Aktualizováno 2.8.2022

Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou

Strategický projekt

Řeší doplnění chybějícího propojení realizovaných komunikací v souběhu se sil. I/11 (SO 169), dále pokračování pěší komunikace od napojení MK na sil. III/4692 a následně společné stezky pro cyklisty a chodce, které umožní přístup obyvatel Poruby k rekreačnímu středisku Skalka a Střelnici Poruba.