Plánujte s námi budoucnost Ostravy

Strategický plán je něco jako kompas. Ukazuje městu jasnou cestu a směřuje ho k cíli. A co je tím cílem? To, aby se Ostrava ještě více přiblížila světu, lidem a přírodě a nabídla atraktivní bydlení, práci a volnočasové vyžití. Jednoduše, cílem je, aby se lidem v Ostravě žilo co nejlépe. A právě proto je třeba mít plán, který zaručí, že se město rozvíjí tím správným směrem, promyšleně a s jasnou představou o své budoucnosti.

Tak jako vše okolo nás i město a život v něm se mění, je proto potřeba každý plán pravidelně aktualizovat. První etapa ostravského plánu je téměř za námi, a my proto přemýšlíme, kam město směřovat dál. Bez názorů a podnětů jeho obyvatel se to ale neobejde.

Jak jste se již zapojili?

Dotazníky

Život ve městě vnímá každý jinak. Máme jiné potřeby a náš názor na to, jak bychom si ideální město představovali, se liší. A je to tak správně. Svůj názor na to, jak jste s životem v Ostravě spokojeni, a co je pro vás důležité, jste nám napsali do dotazníků. Během jednoho měsíce se jich sešlo téměř 5 200! A jaké jsou jejich výsledky? To zjistíte zde.

Pocitové mapy

Kde se Ostraváci cítí dobře? Kde naopak ne? A která místa ve městě by se měla nejvíce rozvíjet? Na to jsme se vás ptali prostřednictvím pocitové mapy. Její on-line verzi vyplnilo celkem 1 655 jedinečných uživatelů, kteří do mapy zaznamenali rekordních 23 865 pocitů! Výsledky jsme porovnali s výsledky z roku 2016 a mohli tak sledovat, jak se váš pohled na Ostravu během posledních sedmi let proměnil.

fajnOVA na akcích

Abychom zjistili, co vás trápí nejvíc, vyrazili jsme za vámi do ostravských ulic. Během celého roku jste se s námi mohli potkat na více než desítce akcí, na kterých jsme zjišťovali, co vám ve městě chybí a chtěli byste změnit. Kromě toho jste si s námi povídali o aktuálních ostravských projektech a našich vizích do budoucna.

Pracovní skupiny a rozhovory

Informace pro strategický plán nezískáváme jen o vás, veřejnosti, ale obracíme se i na experty v různých oborech. Během jara 2023 jsme uskutečnili 7 pracovních skupin a více než 80 strukturovaných rozhovorů s významnými osobnostmi města. Jejich poznatky využijeme pro formulaci strategických cílů, ke kterým se jako město chceme přibližovat.