Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017–2023 je důležitým dokumentem, který určuje směr a priority dalšího rozvoje statutárního města Ostravy. Promítá se do rozhodování o investicích města, v diskusích o směřování Ostravy v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel. Ve strategickém plánu nejsou jen projekty statutárního města Ostravy, jeho obvodů a organizací, ale také projekty dalších partnerů a institucí. Obsahuje také záměry, které vzešly z řad veřejnosti a nemusí vždy spoléhat jen na zdroje města, ale město má zájem je podporovat a vytvářet podmínky pro jejich realizaci. Strategický plán je realizován prostřednictvím konkrétních strategických projektů.

Vize Ostravy

Jaké chceme mít město v roce 2030?

= Ostrava je město pro nové začátky.Dokumenty ke stažení