Aktualizováno 5.10.2021

Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci

Projekt posiluje mezioborová partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou společně realizovaným výzkumem orientovaným na průmysl 4.0 a robotiku. Součástí projektového záměru je i vytvoření sítě výzkumných pracovišť pro realizaci společného mezioborového a mezisektorového výzkumu.Nositelem projektu je Vysoká škola Báňská Technická univerzita.