Přeskočit na obsah
Projekt posiluje mezioborová partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou společně realizovaným výzkumem orientovaným na průmysl 4.0 a robotiku. Součástí projektového záměru je vytvoření sítě výzkumných pracovišť pro realizaci společného mezioborového a mezisektorového výzkumu.

Cílem projektu je zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nového a rozvoje stávajícího mezioborového partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu orientovaného na Průmysl 4.0 a robotiku. V rámci realizace projektu budou vytvořeny nové a posíleny stávající nástroje a formy obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů – výzkumných organizací a průmyslových partnerů.

Nově budované kapacity budou tvořit infrastrukturu platformy pro výzkum řídicích, informačních a komunikačních technologií orientovaných na Průmysl 4.0 a robotiku. Jedná se o unikátní přístrojovou infrastrukturu a SW prostředky umožňující společný mezioborový a mezisektorový výzkum nových principů a ověřování nových konceptů. Výsledky společného výzkumu v podobě ověřených nových konceptů implementované do praxe průmyslových partnerů posílí konkurenceschopnost a inovační potenciál těchto partnerů, což je hlavním dopadem tohoto projektu.

Projekt by měl být dokončen v prosinci 2022. Nositelem projektu je Vysoká škola BáňskáTechnická univerzita.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Garanti

  • Petr Šimoník Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů