Aktualizováno 2.8.2022

Cyklostezka Krásné Pole – Plesná

Strategický projekt

Rozšíření sítě cyklostezek přispěje k větší provázanosti obvodů a zvýšení možností cykloturistiky v okolí Ostravy. Projekt je ve fázi přípravy. Realizace se předpokládá v roce 2021 až 2023. Financování stavby cyklostezky je možné z prostředků IROP, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.