Přeskočit na obsah

Rozšíření sítě cyklostezek přispěje k větší provázanosti obvodů a zvýšení možností cykloturistiky v okolí Ostravy. Projekt je ve fázi přípravy. Realizace se předpokládá v roce 2021 až 2023. Financování stavby cyklostezky je možné z prostředků IROP, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
 • Tomáš Výtisk starosta městského obvodu Krásné Pole
 • Pavel Hrbáč starosta městského obvodu Plesná

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/cyklostezka-krasne-pole-plesna