Přeskočit na obsah

Rozšíření sítě cyklostezek přispěje k větší provázanosti obvodů a zvýšení možností cykloturistiky v okolí Ostravy. Projekt je ve fázi přípravy. Realizace se předpokládá v roce 2021 až 2023. Financování stavby cyklostezky je možné z prostředků IROP, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná

Garanti

  • Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora pro oblast investic
  • Tomáš Výtisk starosta městského obvodu Krásné Pole
  • Pavel Hrbáč starosta městského obvodu Plesná

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů