Přeskočit na obsah
Předmětem projektu je vytvoření centrálního řízení dopravy, které by zvýšilo plynulost provozu na daných trasách a usnadnilo monitorování individuální automobilové i veřejné hromadné dopravy.

Projekt Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě je připravován ke spolufinancování z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.

Popis projektu:
– výměna řadičů světelné signalizace;
– zřízení dopravní ústředny pro světelnou signalizaci;
– instalace strategických detektorů;
– dodávka softwaru pro modelování dopravy;
– vybudování dopravního centra.

Byla vypsána veřejná zakázka, jejíž je modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravního telematického systému ve statutárním městě Ostrava. Ty pak budou využity pro účely zajištění moderního řízení dopravy, lepšího informování účastníků dopravy, zvýšení kapacity dopravní sítě, zvýšení dopravního komfortu a atraktivity dopravy, její plynulosti a bezpečnosti.

Celkové předpokládané realizační náklady činí 179 mil. Kč vč. DPH. Předpokládaná výše dotace činí 134 mil. Kč.

Veřejná zakázka na realizaci dosud neukončena, probíhá přezkum Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/zvyseni-propustnosti-krizovatek