Aktualizováno 7.6.2022

IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek

Strategický projekt

Předmětem projektu je realizace vzájemně provázaných aktivit za účelem zajištění moderního centrálního řízení dopravy, zvýšení plynulosti mobility vozidel v zájmových trasách, zlepšení řízení a monitorování dopravních toků v rámci individuální automobilové dopravy i veřejné hromadné dopravy. Projekt Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě je připravován ke spolufinancování z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Popis projektu:
– výměna řadičů světelné signalizace;
– zřízení dopravní ústředny pro světelnou signalizaci;
– instalace strategických detektorů;
– dodávka softwaru pro modelování dopravy;
– vybudování dopravního centra.

Byla vypsána veřejná zakázka, jejíž je modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravního telematického systému ve statutárním městě Ostrava. Ty pak budou využity pro účely zajištění moderního řízení dopravy, lepšího informování účastníků dopravy, zvýšení kapacity dopravní sítě, zvýšení dopravního komfortu a atraktivity dopravy, její plynulosti a bezpečnosti.

Celkové předpokládané realizační náklady činí 179 mil. Kč vč. DPH. Předpokládaná výše dotace činí 134 mil. Kč.

Veřejná zakázka na realizaci dosud neukončena, probíhá přezkum Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tento projekt j spolu s dalšími projekty součástí projektu IDS: HTTPS://FAJNOVA.CZ/PROJEKT/INTEGROVANE-DOPRAVNI-SYSTEMY-IDS/