Aktualizováno 15.9.2022

Sad Dr. Milady Horákové

Strategický projekt
2018
Záměr
2020
Příprava
»
2023
Realizace
2025
Dokončeno

Sad Dr. Milady Horákové, původně Městský hřbitov v Moravské Ostravě, je městský park na území zrušeného městského katolického a židovského hřbitova. Ostrava do budoucna počítá s jeho kompletní revitalizací. Jak bude tento druhý největší park v Ostravě vypadat po dostavění koncertního sálu a vědecké knihovny?

V místě dnešního parku stál původně městský hřbitov, který vznikl roku 1875 a nahradil zrušené pohřebiště v rozrůstajícím se centru města (nyní Husův sad). Koncem 50. let bylo rozhodnuto (z ideologických i hygienických důvodů), že se hřbitov v houstnoucí zástavbě zruší, a to včetně kubistického krematoria z roku 1925 – na konci 60. let totiž vznikal nový hřbitov na Slezské Ostravě, včetně krematoria nového, likvidace tak musela navazovat na možnost přemístění uren právě tam. Starý městský hřbitov byl definitivně odstraněn roku 1979. Sousední židovský hřbitov byl zrušen až roku 1984. Na jejich místě vznikl nový park pojmenovaný jako Sad Klementa Gottwalda.

Po Sametové revoluci byl prostor přejmenován na Sad Dr. Milady Horákové a pietněji upraven. V roce 1994 byly do sadu přemístěny plastiky, které vznikly v průběhu Mezinárodních sympozií prostorových forem konaných v Ostravě v letech 1967 a 1969, původně umístěné v Komenského sadech. V místech židovského hřbitova je od roku 1994 instalován Památník obětem holokaustu.

Ostrava aktuálně řeší novou podobu parku, zejména pak v souvislosti s projekty připravovanými v jeho okolí – koncertní sál a vědecká knihovna „Černá kostka“. Návrhem nové podoby město pověřilo ateliér MAPPA, konkrétně s požadavkem na uspořádání architektonické soutěže. Sběr dat a podkladů pro přípravu soutěžních podmínek začal v roce 2021, proběhlo také několik jednání se zástupci města, městského obvodu a institucí sídlících v okolí sadu. V březnu 2022 přípravy pokračovaly zapojením veřejnosti, kdy ve SKELET KAFE na ulici 28. října proběhla veřejná diskuze. Na setkání byly představeny souhrnné informace k připravované urbanistické soutěži, historii území a připravovaným projektům. V červnu 2022 pak byla vyhlášena soutěž o návrh na novou podobu sadu. Zájemci o účast v soutěži mohou posílat svá portfolia do 1. 8. 2022, lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů pak končí 15. 12. 2022. Vítězný návrh bude znám začátkem roku 2023.

Zdroj: https://zelenvcentru.cz/projekty/sady-a-parky/sad-milady-horakove/

Titulní foto: MAPPA Ostrava

FOTOGALERIE