Přeskočit na obsah
Sad Dr. Milady Horákové, původně Městský hřbitov v Moravské Ostravě, je městský park na území zrušeného městského katolického a židovského hřbitova. Ostrava do budoucna počítá s jeho kompletní revitalizací. Jak bude tento druhý největší park v Ostravě vypadat po dostavění koncertního sálu a vědecké knihovny?

V místě dnešního parku stál původně městský hřbitov, který vznikl roku 1875 a nahradil zrušené pohřebiště v rozrůstajícím se centru města (nyní Husův sad). Koncem 50. let bylo rozhodnuto (z ideologických i hygienických důvodů), že se hřbitov v houstnoucí zástavbě zruší, a to včetně kubistického krematoria z roku 1925 –⁠ na konci 60. let totiž vznikal nový hřbitov na Slezské Ostravě, včetně krematoria nového, likvidace tak musela navazovat na možnost přemístění uren právě tam. Starý městský hřbitov byl definitivně odstraněn roku 1979. Sousední židovský hřbitov byl zrušen až roku 1984. Na jejich místě vznikl nový park pojmenovaný jako Sad Klementa Gottwalda.

Po Sametové revoluci byl prostor přejmenován na Sad Dr. Milady Horákové a pietněji upraven. V roce 1994 byly do sadu přemístěny plastiky, které vznikly v průběhu Mezinárodních sympozií prostorových forem konaných v Ostravě v letech 1967 a 1969, původně umístěné v Komenského sadech. V místech židovského hřbitova je od roku 1994 instalován Památník obětem holokaustu.

Aktuálně

Ostrava aktuálně řeší novou podobu parku, zejména pak v souvislosti s projekty připravovanými v jeho okolí –⁠ koncertní sál a vědecká knihovna „Černá kostka“. Návrhem nové podoby město pověřilo ateliér MAPPA, konkrétně s požadavkem na uspořádání architektonické soutěže. Sběr dat a podkladů pro přípravu soutěžních podmínek začal v roce 2021, proběhlo také několik jednání se zástupci města, městského obvodu a institucí sídlících v okolí sadu. V březnu 2022 přípravy pokračovaly zapojením veřejnosti, kdy ve SKELET KAFE na ulici 28. října proběhla veřejná diskuze. Na setkání byly představeny souhrnné informace k připravované urbanistické soutěži, historii území a připravovaným projektům.

V červnu 2022 byla vyhlášena krajinářsko-architektonická soutěž o návrh na novou podobu sadu. Zájemci mohli své soutěžní návrhy zaslat do 15. 12. 2022. Vítězný návrh byl odbornou porotou vybrán v lednu 2023. Z celkem osmi zaslaných návrhů zvítězilo řešení ateliéru míza architekti. Porota soutěže hodnotila pozitivně, že se návrh nesnaží konkurovat novostavbě koncertního sálu, naopak jí přirozeně poskytuje zázemí příjemné reprezentativní městské zahrady. Autoři dle porotců také výborně zohlednili všechna specifika parku, ať už se jedná o jeho historii, nebo množství uměleckých děl, které se zde nachází.

Nová podoba sadu

Návrh vyzdvihuje přednosti současného parku a nenásilně do něj doplňuje nové prvky. Jedním z nich je například altán umístěný na louku za budoucí novostavbou koncertního sálu, který umožní rozšíření akcí Janáčkovy filharmonie a kulturního domu do venkovního prostoru. Konat se zde mohou i jiné události, celá louka tak poslouží jako univerzální místo pro společenské aktivity.

K současnému dětskému hřišti bude umístěna kavárna s toaletami. Nově založený ovocný sad oddělí herní zónu od zbytku parku. Další herní a odpočinkové prostory s posezením, které autoři nazývají „městskými pokojíčky“, vzniknou na okraji sadu podél městské třídy 28. října. Směrem dovnitř se park rozvolňuje v zelenou krajinu protkanou pěšími stezkami. Trasa cyklostezky vedené skrz park bude upravena, čímž bude zajištěno funkční a bezkolizní propojení od ulice Varenská k třídě 28. října. V území bývalého židovského hřbitova jsou navrženy úzké ztrácející se pěšiny, které kopírují některé trasy původní cestní sítě. Připomínají tak historii tohoto místa a jeho pietní význam.

Předpokládané náklady na realizaci proměny parku jsou 250 mil. Kč bez DPH. Začátek realizace se odhaduje na rok 2026. Nejbližšími kroky jsou nyní podpis smlouvy s vítězem soutěže a příprava projektové dokumentace.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2026 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Garanti

 • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody
 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
 • Petr Veselka starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/sad-milady-horakove