Aktualizováno 17.3.2022

Sad Dr. Milady Horákové

Strategický projekt
2018
Záměr
2020
Příprava
»
2023
Realizace
2023
Dokončeno

Sad Dr. Milady Horákové, původně Městský hřbitov v Moravské Ostravě, je městský park na území zrušeného městského katolického a židovského hřbitova. Ostrava do budoucna počítá s jeho kompletní revitalizací. Jak bude vypadat sad po dostavění nové koncertní haly a Černé kostky?

Původní městský hřibov, nachazející se v místě dnešního Sadu Milady Horákové, vznikl roku 1875 v západní části Moravské Ostravy a nahradil mimo jiné rušené pohřebiště v rozrůstajícím se centru města (nyní Husův sad). Koncem 50. let bylo rozhodnuto z ideologických i hygienických důvodů hřbitov v houstnoucí zástavbě čtvrti zrušit, a to včetně kubistického krematoria z roku 1925, a na jeho místě vybudovat parkový prostor pojmenovaný jako Sad Klementa Gottwalda. Na konci 60. let totiž vznikal nový hřbitov na Slezské Ostravě, včetně krematoria nového. Likvidace obou hřbitovů tak musela navazovat na možnost přemístění uren právě tam. Již v roce 1967 existovala studie na využití území po zrušení obou hřbitovů, která počítala se vznikem budovy opery přímo uprostřed parku. Starý městský hřbitov byl definitivně odstraněn roku 1979. Sousední židovský hřbitov byl zrušen až roku 1984.

Po Sametové revoluci byl prostor přejmenován na Sad Dr. Milady Horákové a pietněji upraven. V roce 1994 byly do sadu přemístěny plastiky, které vznikly v průběhu Mezinárodních sympozií prostorových forem konaných v Ostravě v letech 1967 a 1969, původně umístěné v Komenského sadech. V místech židovského hřbitova je od roku 1994 instalován Památník obětem holokaustu.

Dne 24.3. 2022 od 17 hodin ve SKELET KAFE na ulici 28. října 111 proběhne veřejná diskuze. Na setkání, které se koná v souvislosti s připravovanou soutěží o návrh na proměnu sadu Dr. M. Horákové, budou představeny souhrnné informace k připravované urbanistické soutěži, historii území a k projektům chystaným v okolí parku (koncertní sál a vědecká knihovna „Černá kostka“).

Více o akci zde.

Zdroj: https://zelenvcentru.cz/projekty/sady-a-parky/sad-milady-horakove/

FOTOGALERIE