Přeskočit na obsah
262,5
m dlouhá
2022
dokončení
2
propojené cyklostezky
Jedná se o stavbu nové dělené cyklostezky v Ostravě-Hrabůvce podél ul. Cholevové v úseku mezi ul. Fr. Lýska a ul. J. Herolda.

Propojení dvou úseků stávajících cyklostezek umožní kontinuální průjezd, takže cyklista již nebude muset místo mezi těmito místy projíždět po komunikaci. Délka trasy, zahrnující cyklostezku a chodník pro pěší, je 262,5 metru. Stavba z betonové zámkové dlažby na každém svém konci navazuje na dříve realizované úseky cyklostezek, součástí je i vybudování nového veřejného osvětlení.

Zhotovitelem je MDS Ostrava s. r. o. za cenu 4,5 milionu korun bez DPH. Stavba byůa dokončena v polovině prosince 2022.

Umístění projektu

Seznam projektů

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
  • Martin Bednář starosta městského obvodu Ostrava-Jih

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/cyklostezka-na-ul-cholevova-od-ul-fr-lyska-po-ul-j-herolda