Aktualizováno 16.3.2022

Ulice Horova a Sadová

Strategický projekt
2019
Záměr
2021
Příprava
2022
Realizace
»
2022
Dokončeno

Ulice Horova a Sadová, přiléhající ke Komenskému Sadu, projdou významnou úpravou. Součástí rekonstrukce bude úprava kanalizace, instalace nových plynových přípojek i rekonstrukce povrchu ulice Vítězné. Všechny investiční akce byly zkoordinovány tak, aby okolí bylo co nejméně zatíženo a nedocházelo k zbytečným vícenákladům.

Na Ulici Horova bude opraven oboustranný chodník, které vede až k ulici Vítězná a jednostranný chodník na ulici Sadová. Rekonstruovány budou i chodníkové přejezdy k rodinným domům, dále stávající parkoviště a přibydou i dvě parkovací stání na ulici Sadové. Velkou změnou projde také stávající zeleň. Přestárlá a nemocná zeleň bude pokácena, na ulici Sadové tak dojde ke kompletní obnově výsadeb stromů v její celé délce od ulice Horova až po ulici Vítěznou. V úseku mezi ulicemi Horovou a Blahoslavovou bude před vilkami v páse mezi vozovkou a chodníkem nově realizován záhon s výsadbami dřevitých trvalek. Pro tyto výsadby byla vybrána peroskie lebedolistá, nenáročná rostlina, která je odolná vůči suchu. Rostlina bohatě kvete modrofialovými kvítky od července do října. Pokácené dřeviny budou nahrazeny jinanem dvojlaločným s užší korunou Gingo Biloba Tremonia. Jedná se o dřevinu snášející zasolení i polostín, který je pro stanoviště určující.

Rekonstrukce započne v polovině března 2022 a bude trvat 180 dnů. Celá investiční akce bude stát 25,5 milionů korun.

Zdroj: https://zpravodaj.mobilnirozhlas.cz/moap/03-2022/?fbclid=IwAR0KHorAyAvZ-Qd9PtHJeC_NiMADwiBX4Z8VUjeD20l-SSPYs9-Ap9H3nm4