Přeskočit na obsah
Ulice Horova a Sadová, přiléhající ke Komenskému Sadu, prošla významnou úpravou. Součástí rekonstrukce byla úprava kanalizace, instalace nových plynových přípojek i rekonstrukce povrchu ulice Vítězné. Došlo také k obnově výsadbě stromů a trvalkových záhonů. 

Na Ulici Horova byl opraven oboustranný chodník, které vede až k ulici Vítězná a jednostranný chodník na ulici Sadová. Rekonstruovány byly i chodníkové přejezdy k rodinným domům, dále stávající parkoviště a přibyly i dvě parkovací stání na ulici Sadové. Velkou změnou prošla také stávající zeleň. Přestárlá a nemocná zeleň byla pokácena, na ulici Sadové tak došlo ke kompletní obnově výsadeb stromů v její celé délce od ulice Horova až po ulici Vítěznou.

V úseku mezi ulicemi Horovou a Blahoslavovou byl před vilkami v páse mezi vozovkou a chodníkem nově realizován záhon s výsadbami dřevitých trvalek. Pro tyto výsadby byla vybrána peroskie lebedolistá, nenáročná rostlina, která je odolná vůči suchu. Rostlina bohatě kvete modrofialovými kvítky od července do října. Pokácené dřeviny byly nahrazeny jinanem dvojlaločným s užší korunou Gingo Biloba Tremonia. Jedná se o dřevinu snášející zasolení i polostín, který je pro stanoviště určující.

Rekonstrukce začala v polovině března 2022 a byla dokončena v listopadu 2022. Celá investiční akce stála 25,5 milionů korun.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody
  • Petr Veselka starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/ulice-horova-a-sadova