Strategický plán 2017-2023

Ostrava má svůj strategický plán od roku 2017. Svou představu ideálního města nám tehdy řeklo 20 tisíc lidí – odborníci na městské plánování i obyvatelé Ostravy. Z jejich podnětů jsme vytvořili vizi toho, jak by Ostrava měla vypadat v roce 2023. Je však pravdou, že taková vize může působit trochu abstraktně, proto jsme jí dali jasnější obrysy ve formě strategických cílů, a to:

  1. Propojit město uvnitř i se světem
  2. Oživit historické centrum města
  3. Být centrem prvotřídního vzdělávání
  4. Zlepšit prostředí pro rozvoj podnikání
  5. Podporovat komunitní život
  6. Kultivovat prostředí pro život všech generací
  7. Přiblížit město přírodě

Projekty

Určitě vás zajímá, jak vlastně chceme město k těmto cílům přibližovat. Slouží nám k tomu konkrétní projekty s jasným harmonogramem a rozpočtem. Od roku 2017 jsme jich dokončili více než 40 a další se chystají. Je však nutné zmínit, že ne každý projekt by měl být součástí strategického plánu. Plán by měl zahrnovat jen ty projekty, které mají největší předpoklad, že významně zlepší život ve městě.

Ukazatele

Abychom mohli sledovat, zda se kvalita života ve městě skutečně zlepšuje, každoročně vyhodnocujeme konkrétní ukazatele. Ukazatele jsou čísla, která nám říkají informaci o tom, jak se nám daří naplňovat strategické cíle. Důležitý ukazatel je třeba počet obyvatel v centru města. Pokud roste, znamená to, že v něm více lidí tráví svůj čas a centrum ožívá. No a pokud ne, snažíme se vytvářet podmínky, které to změní, konkrétně třeba tak, že stavíme nové bytové domy.DOKUMENTY KE STAŽENÍ