Přeskočit na obsah
Úprava Hlavního nádraží bude zahrnovat generální rekonstrukci nástupišť a tubusů včetně celkové úpravy a rekonstrukce tramvajové smyčky. Cílem je dosáhnout úplné bezbariérovosti nádraží a celkově zkvalitnit jeho veřejný prostor.

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a vzhled však neodpovídají současným potřebám ani očekáváním cestujících, je proto dlouhodobě centrem pozornosti. Aktuálně město připravuje jeho generální rekonstrukci, která se bude týkat nejen úpravy nástupišť, ale také celého přednádražního prostoru.

Historie projektu

Ostravské hl. nádraží se nachází v městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Pochází z 60. a 70. let 20. století a je kvalitní ukázkou architektonické práce „Bruselského stylu“. Velkorysou stavbu projektoval brněnský architekt Lubor Lacina, který spolu se sochařkou Sylvií Lacinovou Jílkovou vytvořil stavbu propracovanou do posledního detailu. Čas a nekomplexní zásahy však udělaly své. Postupně mizely jednotlivé prvky originálního vybavení, přibývaly vnitřní úpravy a na konci 20. století byl odstraněn spodní kryt konstrukce (zastřešení). Nádraží tak ztratilo nejen na estetičnosti, ale i funkčnosti.

Aktuální podobu nádraží získalo přestavbou z roku 2013. Zakázku realizoval městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a prostředí se díky ní zpříjemnilo. Zlepšilo se funkční propojení městské hromadné dopravy, doplněna byla také parkovací místa. Nově byla vybudována rampa pro bezbariérový přístup k výpravní budově Českých drah, vzniknul dispečink se zázemím pro řidiče a krytá zastávka. Proměny se dočkala také kašna a přibyla také zeleň.

I přes tyto dílčí úpravy však nádraží z dlouhodobého hlediska kvalitně neplní svou funkci, proto město přistoupilo k dalšímu plánování jeho generální rekonstrukce.

Aktuálně

Na proměnu předprostoru hlavního nádraží město vypsalo 14. 12. 2021 VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Jejím předmětem bylo zpracování studie obsahující urbanistický návrh řešeného území s rozpracováním do úrovně investičního záměru. Na přípravě podmínek pro výběrové řízení se z důvodu zajištění kvality návrhů zapojil městský ateliér MAPPA Ostrava. Výběrové řízení vyhrálo architektonické studio CASUA a AFRY CZ.

V březnu 2023 zpracovatelé představili urbanistickou studii veřejnosti. Ta nalezla odpovědi na několik dlouhodobě diskutovaných otázek, např. jak celý dopravní uzel uspořádat, jak velké má být veřejné prostranství před výpravní budovou a jak naložit s průmyslovým areálem v blízkosti nádraží. Zpracovatelé prověřili, jaké možnosti toto komplikované území nabízí, jak jej lze strukturovat a funkčně napojit na okolí. Úkolem bylo také navázat na připravovaný projekt Správy železnic na rekonstrukci železničního uzlu, který počítá s vybudováním podchodů.

Hlavní závěry studie jsou následující:

 • na hlavní nádraží se ze sadu B. Němcové přesune přestupní uzel pro regionální spoje
 • tramvajová smyčka bude přesunuta, aby mohl vzniknout bezbariérový terminál MHD
 • celkově se zkrátí doba přechodu z MHD na vlakové nástupiště
 • výpravní budova nebude odříznuta od svého okolí, klade se důraz na její propojení s navazujícím prostranstvím
 • vybuduje se podzemní parkoviště s vjezdy z ulic Skladištní i Nádražní
 • území se napojí na cyklistickou infrastrukturu
 • v místě průmyslového areálu vyroste nová městská zástavba

Zdroj vizualizací: CASUA

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2010 Záměr ikona I
2013 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Video

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Dopravní podnik Ostrava
 • Správa železnic

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-a-estetizace-hlavniho-nadrazi-a-jeho-okoli