Aktualizováno 22.9.2022

Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí

Strategický projekt

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a vzhled však neodpovídají současným potřebám ani očekáváním cestujících, je proto dlouhodobě centrem pozornosti. Město Ostrava v minulosti pracovalo s několika variantami řešení přednádraží, poslední z nich předpokládalo umístění muzea dopravy v předprostoru nádraží a vymístění tramvajové smyčky, právě vymístění tramvajové smyčky se však v rámci projektové přípravy potvrdilo jako ekonomicky i provozně neopodstatněné a město proto přistoupilo k hledání jiného způsobu dopravního řešení prostoru přednádraží.

Cílem projektu je nejen generální rekonstrukce nástupišť a tubusů Hlavního nádraží zahrnující rovněž přestupní vazby v přednádražním prostoru a celková úprava a rekonstrukce tramvajové smyčky vedoucí k dosažení úplné bezbariérovosti ale také estetizace veřejného prostoru. Dále výstavba autobusového terminálu určeného převážně pro příměstské spoje, končící na Hlavním nádraží a komunikační propojení ulic Nádražní a Hlučínské, které má zajistit vhodnější příjezd regionálních spojů na Hlavní nádraží a dopravní odlehčení uzlu Sad Boženy Němcové.

Aktuální podobu současnému veřejnému prostoru dala přestavba z roku 2013. Zakázku realizoval městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a prostředí se díky ní zpříjemnilo. Zlepšilo se funkční propojení městské hromadné dopravy, doplněna byla také parkovací místa. Nově byla vybudována rampa pro bezbariérový přístup k výpravní budově Českých drah, vzniknul dispečink se zázemím pro řidiče a krytá zastávka. Proměny se dočkala také kašna a přibyla také zeleň.

Ostravské hl. nádraží se nachází v městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Prostor přednádraží přímo navazuje na městskou část Přívoz, která je z velké části vystavěna v secesním slohu, podle návrhu rakouského urbanisty/architekta Camilla Sitteho. Hlavní nádraží je oproti tomu kvalitní ukázkou architektonické práce „Bruselského stylu“ nádraží z 60. a 70. let 20. století. Velkorysou stavbu projektoval brněnský architekt Lubor Lacina. Spolu se sochařkou Sylvií Lacinovou Jílkovou vytvořili stavbu propracovanou do posledního detailu. Čas a nekomplexní zásahy však udělaly své. Postupně mizely jednotlivé prvky originálního vybavení, přibývaly vnitřní úpravy a na konci 20. století byl odstraněn spodní kryt konstrukce (zastřešení). Nádraží tak ztratilo nejen na estetičnosti ale i funkčnosti.

Na proměnu předprostoru hlavního nádraží proto vypsalo město 14. 12. 2021 VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Na přípravě podmínek pro výběrové řízení se z důvodu zajištění kvality návrhů zapojil městský ateliér MAPPA. Předmětem zakázky je zpracování studie, obsahující urbanistický návrh řešeného území s rozpracováním do úrovně investičního záměru pro stavbu. Zpracovatelem urbanistické studie a investičního záměru je architektonické studio CASUA. Více ZDE.

Záznam z debaty železniční uzel Ostrava

Podprojekty:

Přestupní uzel Hlavní nádraží – rekonstrukce nádražní budovy, kolejové trati do Svinova a tramvajové smyčky

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města. Jeho aktuální využití a ...
Strategický projekt

Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská

Projekt zahrnuje výstavbu autobusového terminálu a odstavné plochy určené převážně pro příměstské spoje končící na Hlavním nádraží Ostrava. Plocha bude ...
Strategický projekt

Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužená ulice Skladištní

Záměrem projektu je vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ulicí Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne tak nová, 4-ramenná, ...
Strategický projekt

Ostravské muzeum dopravy

Rekonstrukce a výstavba dopravního muzea situovaného v areálu stávajících budov trojhalí v přednádražním prostoru v Ostravě – Přívoze. Součástí projektu ...
Strategický projekt