Přeskočit na obsah
Úprava Hlavního nádraží bude zahrnovat generální rekonstrukci nástupišť a tubusů včetně celkové úpravy a rekonstrukce tramvajové smyčky. Cílem je dosáhnout úplné bezbariérovosti nádraží a celkově zkvalitnit jeho veřejný prostor.

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a vzhled však neodpovídají současným potřebám ani očekáváním cestujících, je proto dlouhodobě centrem pozornosti. Jeho úprava bude zahrnovat generální rekonstrukci nástupišť a tubusů a celkovou úpravu a rekonstrukci přednádražního prostoru. Úpravy se dočká nejen stávající tramvajová smyčka, ale dojde také výstavbě nového autobusového terminálu pro příměstskou dopravu.

Historie projektu

Ostravské hl. nádraží se nachází v městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Prostor přednádraží přímo navazuje na městskou část Přívoz, která je z velké části vystavěna v secesním slohu, podle návrhu rakouského urbanisty/architekta Camilla Sitteho. Hlavní nádraží je oproti tomu kvalitní ukázkou architektonické práce „Bruselského stylu“ nádraží z 60. a 70. let 20. století. Velkorysou stavbu projektoval brněnský architekt Lubor Lacina. Spolu se sochařkou Sylvií Lacinovou Jílkovou vytvořili stavbu propracovanou do posledního detailu. Čas a nekomplexní zásahy však udělaly své. Postupně mizely jednotlivé prvky originálního vybavení, přibývaly vnitřní úpravy a na konci 20. století byl odstraněn spodní kryt konstrukce (zastřešení). Nádraží tak ztratilo nejen na estetičnosti, ale i funkčnosti.

Město Ostrava v minulosti pracovalo s několika variantami řešení přednádraží, poslední z nich předpokládalo umístění muzea dopravy v předprostoru nádraží a vymístění tramvajové smyčky. Právě vymístění tramvajové smyčky se však v rámci projektové přípravy potvrdilo jako ekonomicky i provozně neopodstatněné a město proto přistoupilo k hledání jiného způsobu dopravního řešení prostoru přednádraží.

Aktuálně

Aktuální podobu současnému veřejnému prostoru dala přestavba z roku 2013. Zakázku realizoval městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a prostředí se díky ní zpříjemnilo. Zlepšilo se funkční propojení městské hromadné dopravy, doplněna byla také parkovací místa. Nově byla vybudována rampa pro bezbariérový přístup k výpravní budově Českých drah, vzniknul dispečink se zázemím pro řidiče a krytá zastávka. Proměny se dočkala také kašna a přibyla také zeleň.

Na proměnu předprostoru hlavního nádraží město vypsalo 14. 12. 2021 VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Na přípravě podmínek pro výběrové řízení se z důvodu zajištění kvality návrhů zapojil městský ateliér MAPPA. Předmětem zakázky bylo zpracování studie, obsahující urbanistický návrh řešeného území s rozpracováním do úrovně investičního záměru pro stavbu. Zpracovatelem urbanistické studie a investičního záměru se stalo architektonické studio CASUA.

Další informace o projektu na stránkách MAPPA Ostrava.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2010 Záměr ikona I
2013 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2028 Dokončeno ikona I

Video

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Dopravní podnik Ostrava
  • Správa železnic

Garanti

  • Jan Dohnal náměstek primátora pro dopravu
  • Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora pro oblast investic

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů