Aktualizováno 12.4.2022

Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí

Strategický projekt

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a vzhled však neodpovídají současným potřebám ani očekáváním cestujícím, je proto dlouhodobě centrem pozornosti. Město Ostrava v minulosti pracovalo s několika variantami řešení přednádraží, poslední z nich předpokládalo umístění muzea dopravy v předprostoru nádraží a vymístění tramvajové smyčky, právě vymístění tramvajové smyčky se však v rámci projektové přípravy potvrdilo jako ekonomicky i provozně neopodstatněné a město je proto nuceno přistoupit k jiné variantě.

Cílem projektu je nejen generální rekonstrukce nástupišť a tubusů Hlavního nádraží a celková úprava a rekonstrukce tramvajové smyčky vedoucí k dosažení úplné bezbariérovosti, estetizace veřejného prostoru. Výstavba autobusového terminálu určeného převážně pro příměstské spoje, končící na Hlavním nádraží a komunikační propojení ulic Nádražní a Hlučínské, které má zajistit vhodnější příjezd regionálních spojů na Hlavní nádraží a dopravní odlehčení uzlu Sad Boženy Němcové.

Podprojekty:

Přestupní uzel Hlavní nádraží a rekonstrukce tramvajové smyčky

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a vzhled ...
Strategický projekt

Přednádraží Ostrava-Přívoz, terminál Jirská

Projekt zahrnuje výstavbu autobusového terminálu a odstavné plochy určené převážně pro příměstské spoje končící na Hlavním nádraží Ostrava. Plocha bude ...
Strategický projekt

Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužená ulice Skladištní

Záměrem projektu je vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ulicí Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne tak nová, 4-ramenná, ...