Přeskočit na obsah
Cílem projektu je vytvoření energeticky soběstačného modulárního a mobilního polygonu CEET-Explorer (CEETe), který bude sloužit pro testování nejmodernějších technologií pro využití alternativních paliv v souladu s principy cirkulární ekonomiky a s podporou všech významných municipalit a stakeholders, kteří jsou inovačními lídry v oblasti moderní energetiky.

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe) představuje unikátní, multioborové, vědecko-výzkumné centrum, které bude testovat moderní metody pro přeměnu odpadů a jiných alternativních paliv na užitečné formy energie. Jedinečné výzkumné centrum, které nemá konkurenci jinde v Evropě, se bude zabývat vývojem nových metod a technologií, které v budoucnu povedou k zajištění větší surovinové nezávislosti, energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Výzkumné aktivity centra se budou opírat o aktuální poznatky v oblasti udržitelné energetiky.

O Projektu

Moderní vědecko-výzkumné centrum umístěné v kampusu VŠB-TUO bude poutavou formou ukazovat, kam by se měla ubírat moderní, vyspělá společnost, vnímající zodpovědnost nejen za aktuální, ale především budoucí stav životního prostředí. Jedním z hlavních produktů, na který se bude výzkum centra zaměřovat, bude vodík. Chytrá a ekologická bude také samotná budova nového centra, která bude mít tvar modulárního polygonu v atraktivním a moderním designu. Stavba bude opařena zelenou střechou, zelenou fasádou a fotovoltaickými panely. Střecha CEETe bude fungovat jako sběrač dešťové vody, která bude využívána nejen jako šedá voda pro všechny sociální zařízení v rámci kampusu, ale i pro výrobu vodíku elektrolýzou.

Velký důraz v rámci tohoto projektu bude kladen nejen na vědu a výzkum, ale i na edukaci studentů. Studenti díky CEETe získají nové znalosti, které pak uplatní v praxi. Na své si ale přijdou také firmy, které budou mít v CEETe funkční infrastrukturu, na níž budou pracovat právě studenti VŠB-TUO.

Aktuálně

Nová budova vznikne v kampusu VŠB-TUO mezi budovou IET a mateřskou školou. V první fázi došlo k přípravě území, samotná výstavba budovy byla zahájena v prosinci 2021. Celá stavba by měla být hotova do konce roku 2023.

Odhadované náklady na realizaci projektu jsou 278 mil. Kč (převažující zdroj financí jsou fondy EU). Projekt byl také podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Garanti

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/centrum-energetickych-a-environmentalnich-technologii-explorer-ceete