Přeskočit na obsah
Jak upustit od užívání fosilních paliv a přejít na udržitelnou energii představuje ode dneška unikátní polygon CEETe, který vznikl zásluhou vědců Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) v areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Výstavba objektu s fotovoltaickými panely ve fasádě i takzvanou zelenou stěnou si vyžádala zhruba 400 milionů korun. Dokončena byla v říjnu 2023.

Centrum energetických a environmentálních technologií – Explorer (CEETe) představuje unikátní, multioborové, vědecko-výzkumné centrum, které testuje moderní metody pro přeměnu odpadů a jiných alternativních paliv na užitečné formy energie. Jedinečné výzkumné centrum, které nemá konkurenci jinde v Evropě, zabývá vývojem nových metod a technologií, které v budoucnu povedou k zajištění větší surovinové nezávislosti, energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Výzkumné aktivity centra se opírají o aktuální poznatky v oblasti udržitelné energetiky.

O Projektu

Moderní vědecko-výzkumné centrum umístěné v kampusu VŠB-TUO poutavou formou ukazuje, kam by se měla ubírat moderní, vyspělá společnost, vnímající zodpovědnost nejen za aktuální, ale především budoucí stav životního prostředí. Jedním z hlavních produktů, na který se bude výzkum centra zaměřovat, je vodík.

Chytrá a ekologická je ale také samotná budova nového centra, která má tvar modulárního polygonu v atraktivním a moderním designu. Stavba je opařena zelenou fasádou a fotovoltaickými panely. Střecha CEETe funguje jako sběrač dešťové vody, která je využívána nejen jako šedá voda pro všechny sociální zařízení v rámci kampusu, ale i pro výrobu vodíku elektrolýzou.

Velký důraz v rámci tohoto projektu je kladen nejen na vědu a výzkum, ale i na edukaci studentů. Studenti díky CEETe získají nové znalosti, které pak uplatní v praxi. 

Výstavba byla zahájena v únoru 2022. Zhruba polovinu investice pokryla dotace Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, finančně přispěl i Moravskoslezský kraj a část nákladů uhradilo CEET. Výstavba objektu včetně fotovoltaických panelů i zelené fasády si vyžádala zhruba 400 milionů korun. 

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Garanti

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/centrum-energetickych-a-environmentalnich-technologii-explorer-ceete