Přeskočit na obsah
Husův Sad v centru města se dočká celkové revitalizace. Cílem je dodat parku větší atraktivitu během celého roku a upravit stávající výsadby do požadované kvality pro centrální městskou zeleň. Návrh se nesnaží o zcela nový přístup a pohled na prostor, ale právě naopak navazuje na již aktuální stav a snaží se využít co nejvíce původních dřevin.

Husův sad, od 17. století do konce 19. století Městský hřbitov v Moravské Ostravě, byl původně zřízen v roce 1660 jako pomocný hřbitov pro chudinu a oběti epidemií za někdejší Přívozskou branou. V roce 1888 byl hřbitov zrušen a na začátku 90 let 19. století přeměněn na Park Císaře Františka Josefa. Sad se nachází na okraji nynějšího historického jádra města, mezi ulicemi Českobratrská, Dvořákova, Přívozská a Milíčova.

Záhony, situovány severně kolem památníku a přilehlé cesty Českobratrská a jižně u centrálního sezení s vodním prvkem, projdou kompletní úpravou. Budou zde vytvořeny ucelené záhony s co nejdelší dobou kvetení. Pro ozvláštnění vstupu do parku, u křížení ul. Českobratrská a Přívozská, budou umístěny tři keře kaliny vonné (Viburnum farrerii) kvetoucí v zimních měsících. Na okrajích míst, kde budou vysázeny vyšší dřeviny, budou umístěny trvalky, kdy některé z nich se již v parku vyskytují, dojde tak k pohledové ucelenosti.

Západní strana záhonu kolem památníku je řešena v trochu odlišném duchu. Památník bitvy u Zborova je pietním místem, kde se každoročně pořádá akt kladení věnců. Proto by tento prostor měl být otevřeným a vysoce reprezentativním místem. Tomu dopomohou výsadby v jeho okolí. Budou zde vysázeny hortenzie, které pokvetou během léta. V podzimních měsících ozdobí prostor kvetoucí traviny, rozchodníky nebo sasanky japonské s bílým květem.

Ve východním cípu výsadeb bude umístěn pyžamový javor. Ten je zajímavý svou kůrou na kmeni a krásným podzimním zbarvením. Pro oživení bude přidán pás trvalek, které jsou smíchány do směsi, která má za úkol co nejdelší dobu kvetení. Směs bude stejná jako u památníku a dojde tak k propojení výsadeb. V podzimních měsících budou hrát prim traviny, které se postupně barví do zlatavých tónů. U všech výsadeb budou užity cibuloviny, které místu dodají zejména jarní aspekt kvetení.

Autorem návrhu je architektka Ing. Magda Cigánková Fialová z ateliéru ZAKA22.

V roce 2024 obvod v Husově sadu plánuje výstavbu dětského hřiště. Bude stát v místě akruálního hřiště, které bude odstraněno. Ponecháno bude jen pískoviště, u něhož budou vyměněny dřevěné sedáky. Vybudována bude nová dopadová plocha z lité pryže a přibydou nové herní prvky jako je tornádo v síti, dvojhoupačka, lezecká stěna a pružinová houpadla. Chybět nebudou ani nové lavičky a koše. Celkově úpravy obvod vyjdou odhadem na 3 mil kč.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2026 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody
  • Petr Veselka starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/husuv-sad