Aktualizováno 4.3.2022

Revitalizace parků a kultivace zeleně v Ostravě

Podprojekty:

Cesta vody a Park nad rybníkem

Město Ostrava připravuje projekt Cesta vody a Park nad rybníkem. Řešené území se nachází v katastrálním území Výškovice u Ostravy a Stará Bělá. Cílem projektu je zpřístupnit oblast údolní nivy a současně posílit atraktivitu místa nejen pro obyvatele Ostravy, ale i pro turisty. současnosti probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín realizace je rok 2022, stavba by měla být dokončena v půlce roku 2024. 
Strategický projekt

Husův Sad

Husův Sad v centru města se dočká celkové revitalizace. Cílem je dodat parku větší atraktivitu během celého roku a upravit stávající výsadby do požadované kvality pro centrální městskou zeleň. Návrh se nesnaží o zcela nový přístup a pohled na prostor, ale právě naopak navázuje na již aktuální stav a snaží se využít co nejvíce původních dřevin. Autorem návrhu je architektka Ing. Magda Cigánková Fialová.
Strategický projekt

Koupark Radvanice

Areál, který dříve sloužil jako koupaliště, se od sedmdesátých let minulého století potýkal s mnoha technickými problémy, provoz koupaliště byl proto na konci osmdesátých let ukončen. Od roku 2020 areál opět začíná sloužit veřejnosti. Projekt v první etapě zahrnoval výsadbu nových stromů (borovice, duby, buky, habry, javory nebo třešně). Součástí projektu byl také nový mobiliář. První etapa byla ukončena 30. 6. 2020.
Strategický projekt

Květinové záhony v osmi městských obvodech

Město Ostrava připravilo projekt výsadby květinových záhonů. V 17 lokalitách v osmi městských obvodech na celkové ploše cca 6000 m2 byly vysazeny trvalky a cibuloviny. Záhony byly dokončeny a předány začátkem prosince 2019 a nyní probíhá jejich tříletá údržba. Jedná se o výsadbu, která by měla být do budoucna bezúdržbová, nebo jen s minimálními úpravami.
Strategický projekt

Lesopark Benátky a Hulvácký kopec

Projekt Lesopark Benátky řeší území Hulváckého lesa s bývalým koupalištěm a oblastí rybníků zvanou Benátky. Projekt zahrnuje rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, ale také celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody. Vystavěny budou také rekreační objekty jako je restaurace nebo pobytová louka s kioskem a hospodářské zázemí pro rybáře. Přibude nový městský mobiliář a veřejné osvětlení. Projekt zpracoval Sdružení Projekt 2010 a SHB a.s. Dokončení projektu je plánováno na rok 2025.
Strategický projekt

Náměstí Družby

Náměstí Družby v Porubě projde celkovou úpravou. Cílem projektu, který bude mít několik etap, je vytvoření atraktivního a bezpečného veřejného prostoru. Před obchodním centrem Bohemia vznikne kvalitní předprostor s posezením, hodinami a vodním prvkem. V rámci parkové úpravy bude vytvořena klidová zóna s řadou odpočinkových míst, umístěno bude také veřejné WC a pítko.
Strategický projekt

Oherův okruh

Pro všechny běžecké nadšence byl na začátku září 2019 v lokalitě Porubského lesa v blízkosti Planetária dokončen nový běžecký okruh. Okruh nepravidelného tvaru o délce 900 metrů, který nese jméno svérázného horníka Františka Ohera, byl citlivě zasazen do lesního prostředí. Kromě běžecké stezky mohou návštěvníci využít ručkovadlo, 5 hrazd, 4 fitness lavice, 5 kusů různých druhů překážek a 5 laviček. Projekt byl ukončen v říjnu 2019.
Strategický projekt

Ozelenění za Novou Karolinou

Ozelenění místa u břehu řeky Ostravice za Novou Karolinou resp. za Trojhalím zahrnovalo výsadbu 15 ks mladých alejových dřevin sesazených do skupin po 3 ks – muchovníky (Amelanchier), dřezovce (Gleditsia), parócie (Parrotia), jinany (Ginkgo) a dříny (Cornus). Dále keře, celkem 390 ks. Z časně kvetoucích dřevin byly vysázeny dříny, kdoulovce, zlatice, kaliny, muchovníky, meruzalky a z dřevin s atraktivně zbarvenými prýty v zimním období svídy, zákuly.

Ozelenění Sokolské třídy

Ulice Sokolská třída v centru města prošla významnou úpravou zeleně. Její obnova je rozdělena do dvou etap. V první etapě obnovy zeleně, která proběhla v roce 2018, se na Sokolské třídě vysázelo 44 alejových stromů, 6 576 trvalek a okrasných travin na ploše 548 m2 a 58 000 ks cibulovin, které jsou rozmístěny do záhonu nebo trávníku o celkové ploše 1 136 m2. Druhá etapa obnovy Sokolské třídy je v projektové fázi. Přeložení inženýrských sítí bude časově náročné a muže trvat i několik let. 
Strategický projekt

Park za biskupstvím (Farská zahrada)

Farská zahrada, zákoutí za kostelem sv. Václava nacházející se pouhé dvě minuty chůze od Masarykova náměstí, odjakživa představovala místo, které vyzývalo k odpočinku a relaxaci. V roce 2020 prostor prošel celkovou úpravou. Výše položená část zahrady byla doplněna travnatou plochou a dětským hřištěm s pítkem. Níže položenou část naopak tvoří stylizovaný sad s ovocnými jabloněmi. Spojujícím prvkem obou úrovní je terasa umístěná pod platanem. Zahrada je doplněna také mobiliářem - lavičkami, odpadkovými koši a stojany na kola.
Strategický projekt

Park u Boříka v Nové Vsi

Městský obvod Nová Ves se dočká nového parku. Realizací projektu dojde ke zpřístupnění dosud nevyužívané části území obce v těsné blízkosti ulice 28. října. Park je navržen s ohledem na stávající pěší a cyklistické tahy v území, v konceptu návrhu je rovněž nastíněno zapojení parku do ulice U Boříka. Realizace projektu by měla začít v roce 2022, projekt pak bude dokončen v roce 2023.
Strategický projekt

Park u Domu kultury Poklad

V roce 2022 Poruba začne s revitalizací parků u Domu kultury Poklad. Místo, které dnes slouží jen jako průchozí zóna, se stane místem odpočinku i sportu. Revitalizace naváže na výstavbu parkovacích domů za oběma křídly Pokladu.
Strategický projekt

Park Kepkova

V roce 2021 byl upraven park na Ulici Kepkova Nová Osada ve Slezské Ostravě. Na ploše 12 966 m2 vyrostlo nejen několik desítek metrů nových chodníků a cest, ale také nové workoutové hřiště pro veřejnost, veřejné grily s gabionovými stoly a další prvky pro pohodové setkávání občanů. Projekt byl dokončen v roce 2021.
Strategický projekt

Park za Lunou

Za kinem Luna vzniklo atraktivní místo pro setkávání obyvatel městského obvodu Ostrava-Jih, místo pro sportovní, školní, odpočinkové i rekreační aktivity. Revitalizace širšího zájmového území v Zábřehu probíhala už od října 2020 a navázala na úpravu předprostoru Kina Luna, úpravu okolí kostela Sv. Ducha, předprostor OD Kotva, zastávky u Kotvy a úpravu křižovatky Výškovická x Čujkovova. Projekt byl dokončen v srpnu 2021.
Strategický projekt

Park Petra Bezruče

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz revitalizoval park Petra Bezruče, který je umístěn mezi ulicemi Nádražní, Ostrčilova a 30. dubna. Plánovaná rekonstrukce zahrnovala úpravu stávajících tras pěších komunikací a zřízení nových tras ve vyšlapaných pěšinách. Stávající vzrostlá zeleň byla doplněna o stromy, keře a okrasné květiny. Bylo zbudováno oplocené dětské hřiště pro děti ve věku od 2 do 5 let s nadzemním pískovištěm, houpadly a věžovou sestavou. Instalovány byly také nové lavičky a odpadkové koše. Rovněž došlo k přeložkám a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Strategický projekt

Park za poliklinikou Hrabůvka

Za poliklinikou v Ostravě-Hrabůvce vznikne park, který bude kompatibilní s architektonickým řešením sousedního projektu revitalizace. Ten zahrnuje úpravu prostoru od nákupního střediska na Horní ulici, přes finanční úřad včetně celé ulice Dr. Martínka až ke kostelu sv. Panny Marie. Nová parková úprava počítá s vybudováním relaxačního prostoru s atraktivním vodním prvkem, který bude sloužit všem věkovým kategoriím. V současnosti se zpracovávají další stupně projektové dokumentace. Projekt bude dokončen v roce 2023.
Strategický projekt

Park u Zámku Zábřeh

Park u Zámku Zábřeh se dočká významné úpravy. Nový návrh řešení parku počítá s částečným přetrasováním a doplněním pěších komunikací. Stávající perspektivní zeleň a zdravé, starší jedince dřevin budou v rámci úprav ponechány. V místě vzniknou odpočinkové plochy doplněné novým mobiliářem, dojde také k vybudování nové přípojky vody s pítkem. V současnosti jsou zpracovávány další stupně projektové dokumentace. Projekt bude dokončen v roce 2023.
Strategický projekt

Prokešovo náměstí

Zásadní proměnou prošlo další veřejné prostranství v centru města. V jihovýchodní části Prokešova náměstí je hotová nová parková úprava, zmenšila se vydlážděná plocha, přibylo zeleně. Toto místo se dočkalo zeleně, květin a přibyly také nové prvky mobiliáře a lavičky k posezení. Do úprav bylo zahrnuto také nové veřejné osvětlení, stojan na kola, moderní, designové odpadkové koše a lavičky s podsvětlením ledkovými svítidly. Projekt byl dokončen v květnu 2021.
Strategický projekt

Pustkovecké údolí

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy - takový je záměr projektu Revitalizace Pustkoveckého údolí, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Za téměř 25 milionů korun by měla být proměněna lokalita v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou. Revitalizace zahrnuje úpravu stávající a výsadbu nové zeleně, regulaci potočního toku, rekonstrukci komunikací a mostků a výstavbu vodního hřiště pro děti.
Strategický projekt

Sad Boženy Němcové

Sad Boženy Němcové, který se nachází na velmi frekventovaném místě rohu ulic Muglinovská a Sokolská třída, projde v průběhu následujících deseti let zásadní proměnou. Čeká jej postupná obnova dřevin, doplnění keřů, záhonů i mobiliáře. První etapa, která začala v září 2021, potrvá celkem tři roky. Sad bude prosvětlen, oživí jej kvetoucí keře a travnaté záhony s bylinami a cibulovinami, stane se tak další ozdobou centrálního obvodu.
Strategický projekt

Sad Maxima Gorkého a výstavba dětského hřiště

Městský obvod Slezská Ostrava plánuje úpravy Sadu Maxima Gorkého v Kunčičkách a výstavbu dětského hřiště v Kunčicích. V současné době je park v nevyhovujícím stavu, bohužel slouží jako „odpadiště“ pro obyvatelé okolních bytových domů, které nejsou ve správě městského obvodu. Současně obvod vytipoval 6 pozemků, které jsou vhodné k umístění dětského hřiště. Jedná se o konec ul. Betonářská, ul. Serafínova, ul. Železničářská, pozemek zhruba v polovině úseku ul. Bártova, konec ul. Bártova, ul. Přibylova – Jungbauerova.
Strategický projekt

Sad Dr. Milady Horákové

Sad Dr. Milady Horákové, původně Městský hřbitov v Moravské Ostravě, do roku 1989 Sad Klementa Gottwalda, je městský park na území zrušeného městského katolického a židovského hřbitova.
Strategický projekt

Smetanův sad v Mariánských Horách

Město Ostrava připravilo kompletní revitalizaci Smetanova sadu v Mariánských Horách. Park, který tvoří dvě aleje vzrostlých stromů, byl v maximální míře zachován a doplněn novými druhy dřevin a keřů. Na vybraných místech byly vysazeny trvalky, traviny a cibuloviny včetně tulipánů, narcisů, krokusů a kosatců. Park byl vybaven novým mobiliářem i osvětlením a objevuje se v něm také několik odkazů na Bedřicha Smetanu. Projekt byl dokončen v říjnu 2021.
Strategický projekt

Sokolská třída

Projekt se zabývá estetizací veřejného prostoru na jedné z dominantních městských tříd spojujících centrum města s Přívozem včetně úprav zastávek MHD a instalace nového městského mobiliáře. V rámci projektu byla nahrazena dožívající veřejná zeleň vhodnými prvky s preferencí stromové výsadby a květinových záhonů. Důraz byl v rámci zadávací dokumentace kladen na obnovení původní alejové výsadby.
Strategický projekt

Svinovský park

Lokalita mezi ulicemi Stanislavského a Bíloveckou v Ostravě-Svinově doznala výrazných změn. Z nevzhledné plochy se stal odpočinkový zelený park. Na místě, které zastávalo funkci průchozího prostoru vznikla zelená oáza k posezení, relaxaci i vzdělávání. Vysazena byla nová zeleň a lokalitu doplnil nový mobiliář, domečky pro hmyz, budky pro ptáky a krmítko. Proměna parku, kterou realizovala společnost Ostravské městské lesy a zeleň, dle návrhu Ing. Magdy Cigánkové Fialové, začala byla ukončena v roce 2020.
Strategický projekt

Tylův Sad

Tylův Sad, nacházející se v blízkosti Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity, projde celkovou revitalizací a úpravou. Návrh nového moderního a přírodě blízkého parku byl zpracován v návaznosti na potřeby občanů a studentů Ostravské Univerzity. Při zpracování návrhu byl respektován současný duch místa v souladu se skutečností, že se jedná o veřejný urbánní prostor v centru města s určitou historií. Úpravy sadu by měly být hotovy do konce roku 2022.
Strategický projekt

Ulice Horova a Sadová

Ulice Horova a Sadová, přiléhající ke Komenskému Sadu, projdou významnou úpravou. Součástí rekonstrukce bude úprava kanalizace, instalace nových plynových přípojek i rekonstrukce povrchu ulice Vítězné. Všechny investiční akce byly zkoordinovány tak, aby okolí bylo co nejméně zatíženo a nedocházelo k zbytečným vícenákladům. Rekonstrukce započne v polovině března 2022 a celkem bude trvat 180 dnů. Celá investiční akce bude stát 25,5 milionů korun.  
Strategický projekt

Zámecký park v Porubě

Lokalita Zámeckého parku, rybníku a okolí Oblouku v Porubě patřila v minulosti ke klíčovým lokalitám obvodu. V průběhu let se ale dostala na okraj zastavěného území a postupně i na okraj zájmu Porubanů. Cílem projektu je vytvoření celistvého parkového území, které propojí zdánlivě neslučitelná místa ve smysluplný funkční celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí. Proměna parku začala v roce 2019, kdy bylo uloženo horkovodní potrubí podél nábřeží SPB pod zem a opraveny navazující chodníky. V roce 2020 byly odstraněny objekty sběrny, autoservisu a skladu radnice. Definitivní podoba proměny samotného Zámeckého parku bude výsledkem architektonické soutěže.
Strategický projekt