Aktualizováno 26.5.2022

Revitalizace parků a kultivace zeleně v Ostravě

Podprojekty:

Cesta vody a Park nad rybníkem

Město Ostrava připravuje projekt Cesta vody a Park nad rybníkem. Řešené území se nachází v katastrálním území Výškovice u Ostravy a Stará Bělá. Cílem projektu je zpřístupnit oblast údolní nivy a současně posílit atraktivitu místa nejen pro obyvatele Ostravy, ale i pro turisty. V současnosti se připravuje veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín realizace je konec roku 2022, stavba by měla být dokončena v půlce roku 2024. 
Strategický projekt

Denisův park

Parková plocha u Domu umění mezi ulicemi Umělecká a Denisova čeká revitalizace. Na tento park v centru města je zpracována architektonická studie, kterou připravilo studio Ateliér 38. Předmětem studie bylo navržení moderního přírodě blízkého městského parku s návaznosti na potřeby občanů a téma „výtvarno ve veřejném prostoru“. Realizace projektu začne v roce 2023.

Husův Sad

Husův Sad v centru města se dočká celkové revitalizace. Cílem je dodat parku větší atraktivitu během celého roku a upravit stávající výsadby do požadované kvality pro centrální městskou zeleň. Návrh se nesnaží o zcela nový přístup a pohled na prostor, ale právě naopak navázuje na již aktuální stav a snaží se využít co nejvíce původních dřevin. Autorem návrhu je architektka Ing. Magda Cigánková Fialová.
Strategický projekt

Koupark Radvanice

Areál, který dříve sloužil jako koupaliště, se od sedmdesátých let minulého století potýkal s mnoha technickými problémy, provoz koupaliště byl proto na konci osmdesátých let ukončen. Od roku 2020 areál opět začíná sloužit veřejnosti. Projekt v první etapě zahrnoval výsadbu nových stromů (borovice, duby, buky, habry, javory nebo třešně). Součástí projektu byl také nový mobiliář. První etapa byla ukončena 30. 6. 2020.
Strategický projekt

Květinové záhony

Ostrava pokračuje ve výsadbě květinových záhonů. Po první etapě v roce 2019, která zahrnovala výsadbu na celkem 17 místech v Ostravě, město aktuálně připravuje 2. etapu výsadeb. V rámci druhé etapy dojde k výsadbě trvalek, cibulovin a travin na celkem 7 místech na území čtyř městských obvodů - Ostrava-Jih (3), Vítkovice (2), Moravská Ostrava a Přívoz (1) a Poruba (1). Druhá etapa proběhne v podobném rozsahu jako první etapa, celkem bude osázeno 5 123 m2. Realizace výsadby by měla začít na podzim roku 2022.
Strategický projekt

Lesopark Benátky a Hulvácký kopec

Projekt Lesopark Benátky řeší území Hulváckého lesa s bývalým koupalištěm a oblastí rybníků zvanou Benátky. Projekt zahrnuje rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, ale také celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody. Vystavěny budou také rekreační objekty jako je restaurace nebo pobytová louka s kioskem a hospodářské zázemí pro rybáře. Přibude nový městský mobiliář a veřejné osvětlení. Dokončení projektu je plánováno na rok 2025.
Strategický projekt

Náměstí Družby

Náměstí Družby v Porubě projde celkovou úpravou. Cílem projektu, který bude mít několik etap, je vytvoření atraktivního a bezpečného veřejného prostoru. Před obchodním centrem Bohemia vznikne kvalitní předprostor s posezením, hodinami a vodním prvkem. V rámci parkové úpravy bude vytvořena klidová zóna s řadou odpočinkových míst, umístěno bude také veřejné WC a pítko.
Strategický projekt

Oherův okruh

Pro všechny běžecké nadšence byl na začátku září 2019 v lokalitě Porubského lesa v blízkosti Planetária dokončen nový běžecký okruh. Okruh nepravidelného tvaru o délce 900 metrů, který nese jméno svérázného horníka Františka Ohera, byl citlivě zasazen do lesního prostředí. Kromě běžecké stezky mohou návštěvníci využít ručkovadlo, 5 hrazd, 4 fitness lavice, 5 kusů různých druhů překážek a 5 laviček. Projekt byl ukončen v říjnu 2019.
Strategický projekt

Ozelenění za Novou Karolinou

Ozelenění místa u břehu řeky Ostravice za Novou Karolinou resp. za Trojhalím zahrnovalo výsadbu 15 ks mladých alejových dřevin sesazených do skupin po 3 ks – muchovníky (Amelanchier), dřezovce (Gleditsia), parócie (Parrotia), jinany (Ginkgo) a dříny (Cornus). Dále keře, celkem 390 ks. Z časně kvetoucích dřevin byly vysázeny dříny, kdoulovce, zlatice, kaliny, muchovníky, meruzalky a z dřevin s atraktivně zbarvenými prýty v zimním období svídy, zákuly.

Park za biskupstvím (Farská zahrada)

Farská zahrada, zákoutí za kostelem sv. Václava nacházející se pouhé dvě minuty chůze od Masarykova náměstí, odjakživa představovala místo, které vyzývalo k odpočinku a relaxaci. V roce 2020 prostor prošel celkovou úpravou. Výše položená část zahrady byla doplněna travnatou plochou a dětským hřištěm s pítkem. Níže položenou část naopak tvoří stylizovaný sad s ovocnými jabloněmi. Spojujícím prvkem obou úrovní je terasa umístěná pod platanem. Zahrada je doplněna také mobiliářem - lavičkami, odpadkovými koši a stojany na kola. Autorem návrhu je architektonická kancelář VYSLOUŽIL ARCHITEKTI. Stavba byla dokončena v prosinci 2020.
Strategický projekt

Park u Boříka v Nové Vsi

Městský obvod Nová Ves se dočká nového parku. Realizací projektu dojde ke zpřístupnění dosud nevyužívané části území obce v těsné blízkosti ulice 28. října. Park je navržen s ohledem na stávající pěší a cyklistické tahy v území, v konceptu návrhu je rovněž nastíněno zapojení parku do ulice U Boříka. Autory návrhu jsou architekti Ondřej Vysloužil, Ondřej Turoň a krajinářská architektka Andrea Ambrožová. Z pozice generálního projektanta celý návrh zastřešilo studio Vysloužil Architekti. Náklady na vybudování celého nového parku jsou 17,2 milionu korun. Park bude dokončen v roce 2023. 
Strategický projekt

Park u Domu kultury Poklad

Městský obvod Poruba plánuje revitalizaci parků u Domu kultury Poklad. Místo, které dnes slouží jen jako průchozí zóna, se stane místem odpočinku i sportu. Revitalizace naváže na výstavbu parkovacích domů za oběma křídly Pokladu. V srpnu 2022 byla započata obnova zeleně předprostoru domu kultury a revitalizace parku pod vedením městského obvodu Poruba a za spolufinancování města Ostrava. Revitalizace parku bude dokončena v listopadu tohoto roku, na jaře 2023 pak bude obvod instalovat kašnu.
Strategický projekt

Park Kepkova

V roce 2021 byl upraven park na Ulici Kepkova Nová Osada ve Slezské Ostravě. Na ploše 12 966 m2 vyrostlo nejen několik desítek metrů nových chodníků a cest, ale také nové workoutové hřiště pro veřejnost, veřejné grily s gabionovými stoly a další prvky pro pohodové setkávání občanů. Projekt byl dokončen v roce 2021.
Strategický projekt

Park za Lunou

Za kinem Luna vzniklo atraktivní místo pro setkávání obyvatel městského obvodu Ostrava-Jih, místo pro sportovní, školní, odpočinkové i rekreační aktivity. Revitalizace širšího zájmového území v Zábřehu probíhala už od října 2020 a navázala na úpravu předprostoru Kina Luna, úpravu okolí kostela Sv. Ducha, předprostor OD Kotva, zastávky u Kotvy a úpravu křižovatky Výškovická x Čujkovova. Projekt byl dokončen v srpnu 2021.
Strategický projekt

Park Petra Bezruče

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz revitalizoval park Petra Bezruče, který je umístěn mezi ulicemi Nádražní, Ostrčilova a 30. dubna. Plánovaná rekonstrukce zahrnovala úpravu stávajících tras pěších komunikací a zřízení nových tras ve vyšlapaných pěšinách. Stávající vzrostlá zeleň byla doplněna o stromy, keře a okrasné květiny. Bylo zbudováno oplocené dětské hřiště pro děti ve věku od 2 do 5 let s nadzemním pískovištěm, houpadly a věžovou sestavou. Instalovány byly také nové lavičky a odpadkové koše. Rovněž došlo k přeložkám a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Strategický projekt

Park za poliklinikou Hrabůvka

Za poliklinikou v Ostravě-Hrabůvce vznikne park, který bude kompatibilní s architektonickým řešením sousedního projektu revitalizace. Ten zahrnuje úpravu prostoru od nákupního střediska na Horní ulici, přes finanční úřad včetně celé ulice Dr. Martínka až ke kostelu sv. Panny Marie. Nová parková úprava počítá s vybudováním relaxačního prostoru s atraktivním vodním prvkem, který bude sloužit všem věkovým kategoriím. Aktuálně je projekt ve fázi finalizace projektové dokumentace. Realizace je plánována na rok 2023. 
Strategický projekt

Park u Zámku Zábřeh

Park u Zámku Zábřeh se dočká významné úpravy. Nový návrh řešení parku počítá s částečným přetrasováním a doplněním pěších komunikací. Stávající perspektivní zeleň a zdravé, starší jedince dřevin budou v rámci úprav ponechány. V místě vzniknou odpočinkové plochy doplněné novým mobiliářem, dojde také k vybudování nové přípojky vody s pítkem. V současnosti se dokončuje projektová dokumentace, samotná realizace by měla začít v roce 2023.
Strategický projekt

Prokešovo náměstí

Zásadní proměnou prošlo další veřejné prostranství v centru města. V jihovýchodní části Prokešova náměstí je hotová nová parková úprava, zmenšila se vydlážděná plocha, přibylo zeleně. Toto místo se dočkalo zeleně, květin a přibyly také nové prvky mobiliáře a lavičky k posezení. Do úprav bylo zahrnuto také nové veřejné osvětlení, stojan na kola, moderní, designové odpadkové koše a lavičky s podsvětlením ledkovými svítidly. Projekt byl dokončen v květnu 2021.
Strategický projekt

Pustkovecké údolí

Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy - takový je záměr projektu Revitalizace Pustkoveckého údolí, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Proměněna by měla být lokalita v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou. Revitalizace zahrnuje úpravu stávající a výsadbu nové zeleně, regulaci potočního toku, rekonstrukci komunikací a mostků. Předpokládaný začátek realizace projektu je rok 2023-2024.
Strategický projekt

Sad Boženy Němcové

Sad Boženy Němcové, který se nachází na velmi frekventovaném místě rohu ulic Muglinovská a Sokolská třída, projde v průběhu následujících deseti let zásadní proměnou. Čeká jej postupná obnova dřevin, doplnění keřů, záhonů i mobiliáře. První etapa, která začala v září 2021, potrvá celkem tři roky. Sad bude prosvětlen, oživí jej kvetoucí keře a travnaté záhony s bylinami a cibulovinami, stane se tak další ozdobou centrálního obvodu.
Strategický projekt

Sad Maxima Gorkého a výstavba dětského hřiště

Městský obvod Slezská Ostrava plánuje úpravy Sadu Maxima Gorkého v Kunčičkách a výstavbu dětského hřiště v Kunčicích. V současné době je park v nevyhovujícím stavu, bohužel slouží jako „odpadiště“ pro obyvatelé okolních bytových domů, které nejsou ve správě městského obvodu. Současně obvod vytipoval 6 pozemků, které jsou vhodné k umístění dětského hřiště. Jedná se o konec ul. Betonářská, ul. Serafínova, ul. Železničářská, pozemek zhruba v polovině úseku ul. Bártova, konec ul. Bártova, ul. Přibylova – Jungbauerova.
Strategický projekt

Sad Dr. Milady Horákové

Sad Dr. Milady Horákové (do roku 1989 Sad Klementa Gottwalda) je městský park na území zrušeného městského katolického a židovského hřbitova. Ostrava aktuálně řeší jeho novou podobu, zejména pak v souvislosti s projekty připravovanými v jeho okolí - koncertní sál a vědecká knihovna "Černá kostka". Návrhem nové podoby město pověřilo ateliér MAPPA, konkrétně s požadavkem na uspořádání architektonické soutěže. Ta byla vyhlášena v červnu 2022, její výsledky by měly být známy v průběhu roku 2023.
Strategický projekt

Smetanův sad v Mariánských Horách

Město Ostrava připravilo kompletní revitalizaci Smetanova sadu v Mariánských Horách. Park, který tvoří dvě aleje vzrostlých stromů, byl v maximální míře zachován a doplněn novými druhy dřevin a keřů. Na vybraných místech byly vysazeny trvalky, traviny a cibuloviny včetně tulipánů, narcisů, krokusů a kosatců. Park byl vybaven novým mobiliářem i osvětlením a objevuje se v něm také několik odkazů na Bedřicha Smetanu. Projekt byl dokončen v říjnu 2021.
Strategický projekt

Sokolská třída

Projekt se zabývá estetizací veřejného prostoru na jedné z dominantních městských tříd spojujících centrum města s Přívozem včetně úprav zastávek MHD a instalace nového městského mobiliáře. V rámci projektu byla nahrazena dožívající veřejná zeleň vhodnými prvky s preferencí stromové výsadby a květinových záhonů. Důraz byl v rámci zadávací dokumentace kladen na obnovení původní alejové výsadby. Na konci roku 2022 bude vyhlášena veřejná zakázka na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby. Realizace stavebních úprav se předpokládá v roce 2025.
Strategický projekt

Svinovský park

Lokalita mezi ulicemi Stanislavského a Bíloveckou v Ostravě-Svinově doznala výrazných změn. Z nevzhledné plochy se stal odpočinkový zelený park. Na místě, které zastávalo funkci průchozího prostoru vznikla zelená oáza k posezení, relaxaci i vzdělávání. Vysazena byla nová zeleň a lokalitu doplnil nový mobiliář, domečky pro hmyz, budky pro ptáky a krmítko. Proměna parku, kterou realizovala společnost Ostravské městské lesy a zeleň, dle návrhu Ing. Magdy Cigánkové Fialové, byla ukončena v roce 2020.
Strategický projekt

Tylův Sad

Tylův Sad, nacházející se v blízkosti Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity, projde celkovou revitalizací a úpravou. Návrh nového moderního a přírodě blízkého parku byl zpracován v návaznosti na potřeby občanů a studentů Ostravské Univerzity. Při zpracování návrhu byl respektován současný duch místa v souladu se skutečností, že se jedná o veřejný urbánní prostor v centru města s určitou historií. V současné době se připravuje veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Úpravy sadu by měly začít na podzim 2022 a být hotovy do poloviny roku 2023.
Strategický projekt

Ulice Horova a Sadová

Ulice Horova a Sadová, přiléhající ke Komenskému Sadu, projdou významnou úpravou. Součástí rekonstrukce bude úprava kanalizace, instalace nových plynových přípojek i rekonstrukce povrchu ulice Vítězné. Všechny investiční akce byly zkoordinovány tak, aby okolí bylo co nejméně zatíženo a nedocházelo k zbytečným vícenákladům. Rekonstrukce započne v polovině března 2022 a celkem bude trvat 180 dnů. Celá investiční akce bude stát 25,5 milionů korun.  
Strategický projekt

Zámecký park v Porubě

Lokalita Zámeckého parku, rybníku a okolí Oblouku v Porubě patřila v minulosti ke klíčovým lokalitám obvodu. V průběhu let se ale dostala na okraj zastavěného území a postupně i na okraj zájmu Porubanů. Cílem projektu je vytvoření celistvého parkového území, které propojí zdánlivě neslučitelná místa ve smysluplný funkční celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí. Proměna parku začala v roce 2019, kdy bylo uloženo horkovodní potrubí podél nábřeží SPB pod zem a opraveny navazující chodníky. V roce 2020 byly odstraněny objekty sběrny, autoservisu a skladu radnice. Definitivní podoba proměny samotného Zámeckého parku bude výsledkem architektonické soutěže.
Strategický projekt