Aktualizováno 21.1.2021

Smetanův sad v Mariánských Horách

2019
Záměr
»
2020
Příprava
2021
Realizace
2021
Dokončeno

Město Ostrava připravilo kompletní revitalizaci Smetanova sadu v Mariánských Horách. Park bude vybaven novým mobiliářem i osvětlením. Vysazeny v něm budou stovky trvalek, travin a cibulovin včetně tulipánů, narcisů, krokusů a kosatců. Vybaven bude odkazy na dílo světoznámého skladatele Bedřicha Smetany. Úpravy parku začaly dnes sanací dřevin, jeho proměna bude dokončena v červenci.

Samotný park je tvořen dvěma alejemi vzrostlých stromů, které v maximální možné míře zachováváme. Dojde k výsadbě nových stromů, trvalkových záhonů i keřů. Na vybraných místech v zeleni bude mírnou modelací terénu dosaženo přívětivého prostředí, které nabídne vhodná a atraktivní místa k posezení a procházce. Chodník s asfaltovým povrchem, který vede alejí a chodník, který protíná park diagonálně, budou odstraněny a nahrazeny jednou páteřní trasou. Ta je navržena tak, aby kopírovala přirozený pohyb pěších a přitom se vyhnula stávajícímu kořenovému systému dřevin.

Nové stromy doplní především stávající alej. Podél východní strany parku, kde se nachází oplocení zahrad rodinných domů, bude vysazen živý plot s tisem červeným. Nové chodníčky v centrální části budou z přírodních materiálů, například ze žulových kostek nebo z přírodního kamene. Část zpevněných pochozích ploch bude z probarveného asfaltu. Nové lavičky v parku budou nejen kamenné, ale také z tropického dřeva. Pískoviště s posezením doplní okrajová výsadba trvalek. V zadlážděné zóně před vstupem do střední školy budou umístěny kamenné sedací zídky. Zídky budou sloužit také jako opěra pro modelaci okolních travnatých ploch.

V parku se nově objeví několik odkazů na Bedřicha Smetanu. Ve zpevněné ploše centrální části budou do kamenných desek vytesány názvy symfonických básní z cyklu Má vlast. V opěradlech laviček z tropického dřeva budou vypáleny takty z Braniborů, Čertovy stěny, Dalibora, Dvou vdov, Holubičky, Libuše, Prodané nevěsty i Tajemství. Chybět bude jen nedokončená Viola. Odkazu Bedřicha Smetany bude věnována také nově instalovaná informační tabule.

Úpravy přijdou celkem na 8 702 660 korun. Sanaci dřevin a sadové úpravy a následnou péči o rostliny bude provádět firma Ostravské lesy a zeleň. O nové chodníky a zpevněné trasy, rekonstrukci veřejného osvětlení a instalaci mobiliáře se postará vítěz veřejné zakázky, společnost MVEX stavby. Celkem bude vysazeno sedm javorů, jedna třešeň ptačí plnokvětá a čtyři jeřáby oskeruše. Doplní je osm listnatých keřů dřínu obecného. Nově bude založeno 2 786 m² parkového trávníku, 356 m² trvalkových a travinných záhonů s cibulovinami a 611 m² záhonů podrostových trvalek. Vybrané dřeviny s nízkou sadovnickou hodnotou, se špatnou fyziologickou vitalitou či přestárlé kusy se při sanaci vykácejí.

 

 

FOTOGALERIE