Přeskočit na obsah
Město Ostrava připravilo kompletní revitalizaci Smetanova sadu v Mariánských Horách. Úprava zahrnovala nový mobiliář a výsadbu zeleně. Jak se proměnil park pojmenovaný po jednom z nejslavnějších českých skladatelů?

Sad vznikl podle návrhu zahradního architekta Františka Škrobánka. Na jeho místě původně stával hřbitov. Ten byl v roce 1920 zrušen a o tři roky později šla k zemi také zdejší kaple. Nový park v podobě veřejného sadu získal své dnešní jméno díky návrhu mariánskohorských sokolů. V roce 1924, ke 100. výročí narození Bedřicha Smetany, byl v sadu odhalen jeho pomník z dílny pražského sochaře a medailéra Josefa Vašaty. Později památník přemístili k divadlu Antonína Dvořáka, kde stojí dodnes.

Park, který tvoří dvě aleje vzrostlých stromů, jsme v maximální míře zachovali a doplnili novými druhy dřevin a keřů. Na vybraných místech jsme vysadili trvalky, traviny a cibuloviny včetně tulipánů, narcisů, krokusů a kosatců. Mírnou modelací terénu jsme dosáhli přívětivého prostředí, které nabízí atraktivní místa k posezení a procházce. Chodníky s asfaltovým povrchem, které vedou alejí, byly odstraněny a nahrazeny jednou páteřní trasou navrženou tak, aby kopírovala přirozený pohyb pěších a přitom se vyhnula stávajícímu kořenovému systému dřevin.

Park jsme vybavili novým mobiliářem i osvětlením. V parku byly umístěny nové lavičky a zídky k posezení, stojany na kola a pískoviště pro děti. Nové lavičky jsou nejen kamenné, ale také z tropického dřeva. V zadlážděné zóně před vstupem do střední školy jsou umístěny kamenné sedací zídky, ty slouží také jako opěra pro modelaci okolních travnatých ploch. Podél východní strany parku, kde se nachází oplocení zahrad rodinných domů, byl vysazen živý plot s tisem červeným. Nové chodníčky v centrální části jsou z přírodních materiálů, například ze žulových kostek nebo z přírodního kamene. Část zpevněných pochozích ploch je z probarveného asfaltu.

V parku se objevuje několik odkazů na Bedřicha Smetanu. V odpočinkovém prostoru v centrální ploše parku jsme umístili odkaz na skladatelův cyklus symfonických básní Má vlast. Kapkovitý útvar vyskládaný z valounů znázorňuje pramen a řečiště Vltavy jako jedné ze známých básní tohoto cyklu. K útvaru směřuje 6 pruhů ze žulových kostek, které jsou zakončené obdélníkovými kamennými deskami, v nichž jsou vytesány názvy všech symfonických básní. V opěradlech laviček z tropického dřeva jsou pak vypáleny takty z operního díla skladatele – Braniborů, Čertovy stěny, Dalibora, Dvou vdov, Holubičky, Libuše, Prodané nevěsty i Tajemství. Chybí jen nedokončená Viola.

Úpravy přišly celkem na 10,8 milionů korun včetně DPH. Projekt realizoval vítěz veřejné zakázky, společnost MVEX stavby v souladu s návrhem architektky Ivety Seitzové z Ateliéru Genius Loci. Sanaci dřevin, sadové úpravy a následnou péči o rostliny provedla firma Ostravské lesy a zeleň. Celkem bylo vysazeno sedm javorů, jedna třešeň ptačí plnokvětá a čtyři jeřáby oskeruše. Doplnilo je osm listnatých keřů dřínu obecného. Nově bylo založeno 2 786 m² parkového trávníku, 356 m² trvalkových a travinných záhonů s cibulovinami a 611 m² záhonů podrostových trvalek. Vybrané dřeviny s nízkou sadovnickou hodnotou, se špatnou fyziologickou vitalitou či přestárlé kusy byly při sanaci vykáceny.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2021 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Ateliér Genius Loci architektonický návrh

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/smetanuv-sad-v-marianskych-horach