Přeskočit na obsah
Sad Boženy Němcové, který se nachází na velmi frekventovaném místě rohu ulic Muglinovská a Sokolská třída, projde v průběhu následujících deseti let zásadní proměnou. Čeká jej postupná obnova dřevin, doplnění keřů, záhonů i mobiliáře. Po loni dokončené pasportizaci stromů bude tento krok dalším posunem k systematické péči o zeleň v centrálním obvodu.

V současné době je Sad Boženy Němcové značně nepřehledný a díky hustým korunám stromů působí temně. Patro listnatých stromů, které je tvořeno převážně kaštany, je ve velmi špatném zdravotním stavu. Stáří těchto stromů je 41 let a více, navíc jsou napadeny bakteriální houbovou chorobou. V průběhu revitalizace proto dojde k bezpečnostním a zdravotním ořezům těchto dřevin, nemocné stromy budou postupně káceny a v jednotlivých etapách nahrazovány novou výsadbou. Za účelem postupné obnovy je revitalizace rozdělena do 3. etap tak, aby se nově vysazené dřeviny mohly ujmout a stabilizovat. Výsledkem celkové revitalizace sadu bude atraktivní prostor, kde si lidé budou moci bez obav krátit dlouhé chvíle. Sad bude prosvětlen, oživí jej kvetoucí keře a travnaté záhony s bylinami a cibulovinami, stane se tak další ozdobou centrálního obvodu.

První etapa, která začala v září 2021, potrvá celkem tři roky. Pracovat na ní budou zaměstnanci Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz. V této etapě je naplánováno odstranění 34 listnatých stromů, některých keřů a invazivních druhů. Nově vysazeno zde bude 18 stromů, dále keře a záhony. Velkou proměnou projde především plocha kolem tramvajových zastávek, kde bude vyšlapaný trávník nahrazen mlatovými povrchy, které v třetím roce doplníme sedacími kameny. Předpokládané náklady na realizaci této 1. etapy jsou ve výši 5,6 mil. korun.

V průběhu následujících deseti let plánuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz do obnovy Sadu Boženy Němcové investovat zhruba 13,7 mil. korun. Autorkou návrhu je paní Ing. Magda Cigánková Fialová a Ing. Petra Friedlová. Podrobné informace týkající se revitalizace sadu lze také najít na webovém portále www.zelenvcentru.cz. Zde najdete také další informace o městské zeleni v centrálním obvodě.

Zdroj: https://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/aktualne/sad-bozeny-nemcove-ceka-postupna-desetileta-revitalizace

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2031 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 • Statutární město Ostrava
 • ZAKA22 - Ateliér zahradní a krajinářské architektury architektonická studie

Garanti

 • Petr Veselka starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Aleš Boháč náměstek primátora pro oblast ochrany životního prostředí

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-sadu-bozeny-nemcove