Aktualizováno 16.11.2022

Květinové záhony

Strategický projekt
2017
Záměr
2018
Příprava
2019
Realizace
»
2023
Dokončeno

Skoro šest tisíc metrů čtverečních nových trvalkových záhonů letos na podzim ozdobí ostravské ulice. Ostrava tak 2. etapou pokračuje ve výsadbě květinových záhonů. Výsadba nových trvalek, cibulovin a travin proběhne na celkem 7 místech na území čtyř městských obvodů. Cílem je zkrášlit veřejný prostor a dosáhnout toho, aby trvalkové záhony byly do budoucna zcela bezúdržbové.

Nové smíšené trvalkové záhony budou lidé potkávat na frekventovaných místech, například podél komunikací, tramvajových tratí, chodníků pro pěší nebo zastávek veřejné dopravy. Záhony zde nahradí obtížně udržovatelné travnaté plochy. Záměrem je, aby nová výsadba byla nejen celoročně reprezentativní, ale také schopná existence bez dalších větších zásahů a nároků na údržbu.

2. etapa výsadby proběhne na celkem sedmi lokalitách na území čtyř městských obvodů, a to Ostrava-Jih (3), Vítkovice (2), Moravská Ostrava a Přívoz (1) a Poruba (1). V Ostravě-Jih budou osázeny plochy na křižovatce u městského úřadu, dále travnaté území podél ul. Horní a ul. Dr. Martínka. Ve Vítkovicích se výsadba týká ul. Rudné a křižovatky ulic Rudná a Závodní. Na území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz proběhne nová výsadba na Náměstí republiky, konkrétně v místě točny trolejbusů. Posledním vybraným obvodem je Poruba, kde bude nové květinové záhony a dva listnaté stromy (kdouloň obecná) vysázeny na tramvajovém obratišti na ul. Vřesinská.

Projektovou dokumentaci vyhotovila Ing. Lenka Vašíčková. Zhotovitelem je Arbor Moravia s.r.o. a Vykrut zahradní služby a.s. Celkové náklady včetně následné tříleté péče činí 9,6 milionů korun s DPH.


Z historie projektu

I. etapa výsadby květinových záhonů

První etapa, která zahrnovala výsadbu trvalek a cibulovin na 17 lokalitách v Ostravě, byla dokončena začátkem prosince 2019. Výsadba proběhla na celkové ploše cca 6000 m2. Zhotovitel, společnost AWT Rekultivace, na vytyčených místech vyměnila substrát a místa upravila. Náklady na realizaci plus tříletá rozvojová péče byly vyčísleny na 8,3 milionů korun s DPH.

Moravská Ostrava a Přívoz
KŘIŽOVATKA ULIC MARIÁNSKOHORSKÁ A NÁDRAŽNÍ (u bývalého kina Svoboda), UL.28.ŘÍJNA (Na Frýdlantských mostech), BISKUPSKÁ ULICE, Sokolská třída.
Slezská Ostrava
KŘIŽOVATKA ULIC HLADNOVSKÁ A ČESKOBRATRSKÁ (u Přírodovědecké fakulty OÚ).
Mariánské Hory a Hulváky
ULICE GRMELOVA – zastávka Mariánskohorská (u Kauflandu), HULVÁCKÝ TERMINÁLSÍDLIŠTĚ VRŠOVCŮ.
Ostrava JIH
ULICE VÝŠKOVICKÁ (u zastávky Zábřeh – Vodárna), ULICE VÝŠKOVICKÁ (u zastávky Zábřeh – Karpatská), ULICE ČUJKOVOVA (u DK Akord).
Vítkovice
KŘIŽOVATKA ULIC RUSKÁ A ZÁVODNÍ
Poruba
KRUHOVÝ OBJEZD – ULICE NAD PORUBKOUULICE OPAVSKÁ (křižovatka u Intersparu), ULICE OPAVSKÁ (křižovatka u VŠB)
Svinov
ULICE BÍLOVECKÁ – kruhový objezd
Stará Bělá
STARÁ BĚLÁ (ul. Junácká)


Zajímá Vás zeleň v Ostravě? Pro Vaši rychlou orientaci jsme v druhé polovině roku 2020 zpřístupnili web Zelené projekty, kde se v přehledné mapě dozvíte podrobnější informace o všech trvalkových výsadbách na území města. Současně Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz spustil web Zeleň v centru. Dočtete se zde informace nejen o všech úpravách zeleně na území tohoto obvodu, ale také zajímavosti o parcích a sadech, lučních trávnících, významných krajinných prvcích či památných stromech. Nechybí zde ani praktické informace o údržbě zeleně, například o kosení trávníkových ploch či ošetřování stromů a keřů a další aktuality.