Aktualizováno 6.6.2022

Květinové záhony v osmi městských obvodech

Strategický projekt
2017
Záměr
2018
Příprava
2018
Realizace
»
2023
Dokončeno

Město Ostrava pokračuje ve výsadbě květinových záhonů. První etapa, která zahrnovala výsadbu trvalek a cibulovin na 17 lokalitách v Ostravě, byla dokončena začátkem prosince 2019. Nyní se připravuje druhá etapa projektu.

V 17 lokalitách v osmi městských obvodech na celkové ploše cca 6000 m2 byly vysazeny trvalky a cibuloviny. Zhotovitel, společnost AWT Rekultivace, na vytyčených místech vyměnila substrát a místa upravila. Nyní probíhá tříletá údržba záhonů. Jedná se o výsadbu, která by měla být do budoucna bezúdržbová, nebo jen s minimálními úpravami. Náklady na realizaci plus tříletá rozvojová péče byly vyčísleny na 8.351.950 Kč s DPH.

V současné době se připravuje 2. etapa projektu, která proběhne v podobném rozsahu jako první etapa. Výsadba proběhne v devíti místech na území tří ostravských obvodů, a to Vítkovice, Moravká Ostrava a Přívoz a Ostrava-Jih.

Seznam upravených míst (1. etapa 2019):

Moravská Ostrava a Přívoz
KŘIŽOVATKA ULIC MARIÁNSKOHORSKÁ A NÁDRAŽNÍ (u bývalého kina Svoboda), UL.28.ŘÍJNA (Na Frýdlantských mostech), BISKUPSKÁ ULICE, Sokolská třída.
Slezská Ostrava
KŘIŽOVATKA ULIC HLADNOVSKÁ A ČESKOBRATRSKÁ (u Přírodovědecké fakulty OÚ).
Mariánské Hory a Hulváky
ULICE GRMELOVA – zastávka Mariánskohorská (u Kauflandu), HULVÁCKÝ TERMINÁLSÍDLIŠTĚ VRŠOVCŮ.
Ostrava JIH
ULICE VÝŠKOVICKÁ (u zastávky Zábřeh – Vodárna), ULICE VÝŠKOVICKÁ (u zastávky Zábřeh – Karpatská), ULICE ČUJKOVOVA (u DK Akord).
Vítkovice
KŘIŽOVATKA ULIC RUSKÁ A ZÁVODNÍ
Poruba
KRUHOVÝ OBJEZD – ULICE NAD PORUBKOUULICE OPAVSKÁ (křižovatka u Intersparu), ULICE OPAVSKÁ (křižovatka u VŠB)
Svinov
ULICE BÍLOVECKÁ – kruhový objezd
Stará Bělá
STARÁ BĚLÁ (ul. Junácká)

Zajímá Vás zeleň v Ostravě? Pro Vaši rychlou orientaci jsme v druhé polovině roku 2020 zpřístupnili web Zelené projekty, kde se v přehledné mapě dozvíte podrobnější informace o všech trvalkových výsadbách na území města. Současně Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz spustil web Zeleň v centru. Dočtete se zde informace nejen o všech úpravách zeleně na území tohoto obvodu, ale také zajímavosti o parcích a sadech, lučních trávnících, významných krajinných prvcích či památných stromech. Nechybí zde ani praktické informace o údržbě zeleně, například o kosení trávníkových ploch či ošetřování stromů a keřů a další aktuality.