Přeskočit na obsah
6000
m² květinových záhonů
7
míst
4
městské obvody
Skoro šest tisíc metrů čtverečních nových trvalkových záhonů na podzim 2022 ozdobilo ostravské ulice. Ostrava tak pokračuje ve výsadbě květinových záhonů, jejíchž první etapa proběhla již v roce 2019.

Výsadba nových trvalek, cibulovin a travin proběhla na celkem 7 místech na území čtyř městských obvodů. Cílem bylo zkrášlit veřejný prostor. Nové smíšené trvalkové záhony mohou lidé potkávat na frekventovaných místech, například podél komunikací, tramvajových tratí, chodníků pro pěší nebo zastávek veřejné dopravy. Záhony zde nahradily obtížně udržovatelné travnaté plochy. Záměrem je, aby nová výsadba byla nejen celoročně reprezentativní, ale také schopná existence bez dalších větších zásahů a nároků na údržbu.

Výsadba proběhla na celkem sedmi lokalitách na území čtyř městských obvodů, a to Ostrava-Jih (3), Vítkovice (2), Moravská Ostrava a Přívoz (1) a Poruba (1). V Ostravě-Jih byly osázeny plochy na křižovatce u městského úřadu, dále travnaté území podél ul. Horní a ul. Dr. Martínka. Ve Vítkovicích se výsadba týkala ul. Rudné a křižovatky ulic Rudná a Závodní. Na území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz proběhla nová výsadba na Náměstí republiky, konkrétně v místě točny trolejbusů. Posledním vybraným obvodem byla Poruba, kde byly nové květinové záhony a dva listnaté stromy (kdouloň obecná) vysázeny na tramvajovém obratišti na ul. Vřesinská.

Projektovou dokumentaci vyhotovila Ing. Lenka Vašíčková. Zhotovitelem je Arbor Moravia s.r.o. a Vykrut zahradní služby a.s. Celkové náklady včetně následné tříleté péče činily 9,6 milionů korun s DPH.


Květinové záhony – I. etapa

První etapa, která zahrnovala výsadbu trvalek a cibulovin na 17 lokalitách v Ostravě, byla dokončena začátkem prosince 2019. Výsadba proběhla na celkové ploše cca 6000 m2. Zhotovitel, společnost AWT Rekultivace, na vytyčených místech vyměnila substrát a místa upravila. Náklady na realizaci plus tříletá rozvojová péče byly vyčísleny na 8,3 milionů korun s DPH.


Zajímá Vás zeleň v Ostravě? Pro Vaši rychlou orientaci jsme v druhé polovině roku 2020 zpřístupnili web Zelené projekty, kde se v přehledné mapě dozvíte podrobnější informace o všech trvalkových výsadbách na území města. Současně Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz spustil web Zeleň v centru. Dočtete se zde informace nejen o všech úpravách zeleně na území tohoto obvodu, ale také zajímavosti o parcích a sadech, lučních trávnících, významných krajinných prvcích či památných stromech. Nechybí zde ani praktické informace o údržbě zeleně, například o kosení trávníkových ploch či ošetřování stromů a keřů a další aktuality.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Stará Bělá

Garanti

 • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody
 • Petr Veselka starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Richard Vereš starosta městského obvodu Slezská Ostrava
 • Patrik Hujdus starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
 • Martin Bednář starosta městského obvodu Ostrava-Jih
 • Richard Čermák starosta městského obvodu Vítkovice
 • Lucie Baránková Vilamová starosta městského obvodu Poruba
 • Radim Smetana starosta městského obvodu Svinov
 • Mojmír Krejčíček starosta městského obvodu Stará Bělá

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/kvetinove-zahony-v-osmi-mestskych-obvodech-v-ostrave