Aktualizováno 16.3.2022

Park Petra Bezruče

Strategický projekt
2020
Záměr
2020
Příprava
2021
Realizace
2021
Dokončeno

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz revitalizoval park Petra Bezruče, který je umístěn mezi ulicemi Nádražní, Ostrčilova a 30. dubna.

Plánovaná rekonstrukce zahrnovala úpravu stávajících tras pěších komunikací a zřízení nových tras ve vyšlapaných pěšinách. Zpevněné plochy byly rekultivovány a ozeleněny. Stávající vzrostlá zeleň byla doplněna o stromy, keře a okrasné květiny. Bylo zbudováno oplocené dětské hřiště pro děti ve věku od 2 do 5 let s nadzemním pískovištěm, houpadly a věžovou sestavou. Instalovány byly také nové lavičky a odpadkové koše. Rovněž došlo k přeložkám a rekonstrukci veřejného osvětlení.

V rámci plánovaných úprav obvod rovněž nechal zpracovat dendrologický průzkum stromů a keřů. Hodnocena byla vitalita a zdravotní stav dřevin. Navrženy byly například ořezy stromů, vybrány byly stromy, které je nutné chránit a 16 stromů a 8 keřů bylo z celkového počtu 142 dřevin navrženo vykácet. Při úpravách parku došlo také k vysázení nových dřevin, celkem se jedná o 33 stromů. Dále byly vysazeny keře, keřové skupiny a trvalky. Vzhledem k tomu, že v parku převažují listnaté stromy s nenápadným květenstvím, byly pro výsadbu navrženy především stromy s nápadným květem, s nápadným podzimním zbarvením a jehličnaté dřeviny.

Celková cena za realizaci projektu byla 12,9 milionů korun. Projekt byl dokončen v září 2021.

Zdroj: Tisková zpráva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

FOTOGALERIE