Přeskočit na obsah
Park Petra Bezruče mezi ulicemi Nádražní, Ostrčilova a 30. dubna se dočkal významné úpravy. Revitalizace zahrnovala úpravu stávajících tras pěších komunikací a zřízení nových tras ve vyšlapaných pěšinách. Doplněna byla také nová zeleň a dětské hřiště. Díky těmto úpravám vzniklo atraktivnější prostředí pro trávení volného času.

Zpevněné plochy byly rekultivovány a ozeleněny. Stávající vzrostlá zeleň byla doplněna o stromy, keře a okrasné květiny. Bylo zbudováno oplocené dětské hřiště pro děti ve věku od 2 do 5 let s nadzemním pískovištěm, houpadly a věžovou sestavou. Instalovány byly také nové lavičky a odpadkové koše. Rovněž došlo k přeložkám a rekonstrukci veřejného osvětlení.

V rámci plánovaných úprav obvod rovněž nechal zpracovat dendrologický průzkum stromů a keřů. Hodnocena byla vitalita a zdravotní stav dřevin. Navrženy byly například ořezy stromů, vybrány byly stromy, které je nutné chránit a 16 stromů a 8 keřů bylo z celkového počtu 142 dřevin navrženo vykácet. Při úpravách parku došlo také k vysázení nových dřevin, celkem se jedná o 33 stromů. Dále byly vysazeny keře, keřové skupiny a trvalky. Vzhledem k tomu, že v parku převažují listnaté stromy s nenápadným květenstvím, byly pro výsadbu navrženy především stromy s nápadným květem, s nápadným podzimním zbarvením a jehličnaté dřeviny.

Celková cena za realizaci projektu byla 12,9 milionů korun. Projekt byl dokončen v září 2021.

Zdroj: Tisková zpráva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2021 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Petr Veselka starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/park-petra-bezruce