Přeskočit na obsah
Náměstí Družby v Porubě projde celkovou úpravou. Projektem vznikne klidová zóna s mobiliářem a novou zelení, veřejnými toaletami a pítkem. Díky revitalizaci, která bude mít několik etap, tak vznikne atraktivní a bezpečný veřejný prostor.

Před obchodním centrem Bohemia vznikne kvalitní předprostor s posezením, hodinami a vodním prvkem. V rámci parkové úpravy bude vytvořena klidová zóna s řadou odpočinkových míst, umístěno bude také veřejné WC a pítko. Počítá se také se zklidněním Sokolovské ulice, úpravou parkovacích kapacit pro místní i návštěvníky obchodního centra Bohemia a výstavbou cyklostezky, která propojí Pustkovecké údolí, VII. a VIII. obvod s centrální částí Poruby a s přilehlými sportovišti (bazén, Sportovní centrum Fajne). Proměnou projde i zeleň. Zmizí ta neperspektivní, kterou nahradí nová masivní výsadba. Půjde o stromy, které jsou vhodné pro parky a především kultivary určené do měst. Chystá se také výsadba cibulovin, chybět nebude ani extenzivní trvalkový záhon či kvalitní pobytový trávník.

Stavební práce v rámci I. etapy byly zahájeny v dubnu 2021 a dokončeny v listopadu 2021. V první etapě byly upraveny zpevněné plochy a zeleň, park byl doplněn o nový mobiliář i osvětlení. V parku je i nový pobytový trávník s automatickým zavlažováním a záhony s cibulovinami, travinami a trvalkami. Je zde také umístěna i jedna chytrá lavička s možností napájení a připojením na wifi, občané mohou rovněž využít i pítko.

Dokončena je i II. etapa, která se týkala předprostoru obchodního centra Bohemia.

Autorem investičního záměru je ATELIER 38 s.r.o., projektovou dokumentaci zpracovalo STUDIO-D Opava s.r.o.. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací I. etapy vyhrála firma MVEX stavby s.r.o.. Celkové náklady projektu jsou 51,6 milionů korun.

Více o projektu naleznete na stránce Fajnova Poruba.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
 • ATELIER 38 s.r.o. architektonický návrh

Garanti

 • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody
 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád
 • Lucie Baránková Vilamová starostka městského obvodu Poruba

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-namesti-druzby