Aktualizováno 27.5.2022

Náměstí Družby

Strategický projekt
2019
Záměr
2020
Příprava
2022
Realizace
»
2025
Dokončeno

Náměstí Družby v Porubě projde celkovou úpravou. Cílem projektu, který bude mít několik etap, je vytvoření atraktivního a bezpečného veřejného prostoru.

Před obchodním centrem Bohemia vznikne kvalitní předprostor s posezením, hodinami a vodním prvkem. V rámci parkové úpravy bude vytvořena klidová zóna s řadou odpočinkových míst, umístěno bude také veřejné WC a pítko. Počítá se také se zklidněním Sokolovské ulice, úpravou parkovacích kapacit pro místní i návštěvníky obchodního centra Bohemia a výstavbou cyklostezky, která propojí Pustkovecké údolí, VII. a VIII. obvod s centrální částí Poruby a s přilehlými sportovišti (bazén, Sportovní centrum Fajne). Proměnou projde i zeleň. Zmizí ta neperspektivní, kterou nahradí nová masivní výsadba. Půjde o stromy, které jsou vhodné pro parky a především kultivary určené do měst. Chystá se také výsadba cibulovin, chybět nebude ani extenzivní trvalkový záhon či kvalitní pobytový trávník.

Stavební práce v rámci I. etapy byly zahájeny v dubnu 2021 a dokončeny v listopadu 2021. V první etapě byly upraveny zpevněné plochy a zeleň, park byl doplněn o nový mobiliář i osvětlení. V parku je i nový pobytový trávník s automatickým zavlažováním a záhony s cibulovinami, travinami a trvalkami. Je zde také umístěna i jedna chytrá lavička s možností napájení a připojením na wifi, občané mohou rovněž využít i pítko.

V současnosti se realizuje II. etapa, která se týká předprostoru obchodního centra Bohemia. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2021 a hotovo by mělo být do poloviny roku 2022.

Autorem investičního záměru je ATELIER 38 s.r.o., projektovou dokumentaci zpracovalo STUDIO-D Opava s.r.o.. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací I. etapy vyhrála firma MVEX stavby s.r.o.. Celkové náklady projektu jsou 51,6 milionů korun.

Více o projektu naleznete na stránce Fajnova Poruba.

Zdroj: FajnOVA Poruba