Přeskočit na obsah
Park u Zámku Zábřeh se dočká významné úpravy. Nový návrh řešení parku počítá s částečným přetrasováním a doplněním pěších komunikací. Stávající perspektivní zeleň a zdravé, starší jedince dřevin budou v rámci úprav ponechány. V místě vzniknou odpočinkové plochy doplněné novým mobiliářem, dojde také k vybudování nové přípojky vody s pítkem.

Návrh celkové koncepce parčíku vychází z respektu ke stávajícím dřevinám a jejich umístění. Prokácením přestárlých stromů dojde k uvolnění a proslunění vnitřního prostoru. Podél středové osy parku je navržena zajímavá odpočinková zóna s pítkem, jejíž součástí budou vyvýšené zídky a sedací lavice. Organicky tvarované zídky budou provedeny z pohledového hlazeného betonu s leskle červenou, povrchovou úpravou. Pod lavicemi umístěnými na obloukových zídkách, budou skrytě zabudovány led pásky, které v celé délce daný prostor jemně podsvítí. Kompozice je založená na tvarové melodičnosti zídek a kontrastu barev – hnědé, případně šedé (dřevo, imitace dřeva, dlažby), červené (zídky) a žluté, oranžové, modré a zelené (louky nad zídkami s různobarevnou proměnlivou květenou).

Autorem projektové dokumentace je Ing. Ivan Tachezy. Odhadované finanční prostředky na realizaci projektu jsou 14,5 milionů korun s DPH. V současnosti je dokončená projektová dokumentace a připravuje se veřejná zakázka na výběr zhotovitele. Samotná realizace by měla začít v roce 2023, projekt bude dokončen v půlce roku 2024.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
  • Statutární město Ostrava
  • Ing. Ivan Tachezy architektonická studie

Garanti

  • Martin Bednář starosta městského obvodu Ostrava-Jih
  • Kateřina Šebestová náměstkyně primátora pro oblast ochrany životního prostředí

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů