Aktualizováno 16.3.2022

Park u Zámku Zábřeh

Strategický projekt
2019
Záměr
»
2021
Příprava
2022
Realizace
2023
Dokončeno

Park u Zámku Zábřeh se dočká významné úpravy. Nový návrh řešení parku počítá s částečným přetrasováním a doplněním pěších komunikací. Stávající perspektivní zeleň a zdravé, starší jedince dřevin budou v rámci úprav ponechány. V místě vzniknou odpočinkové plochy doplněné novým mobiliářem, dojde také k vybudování nové přípojky vody s pítkem.

Návrh celkové koncepce parčíku vychází z respektu ke stávajícím dřevinám a jejich umístění. Prokácením přestárlých stromů dojde k uvolnění a proslunění vnitřního prostoru. Podél středové osy parku je navržena zajímavá odpočinková zóna s pítkem, jejíž součástí budou vyvýšené zídky a sedací lavice. Organicky tvarované zídky budou provedeny z pohledového hlazeného betonu s leskle červenou, povrchovou úpravou. Pod lavicemi umístěnými na obloukových zídkách, budou skrytě zabudovány led pásky, které v celé délce daný prostor jemně podsvítí. Kompozice je založená na tvarové melodičnosti zídek a kontrastu barev – hnědé, případně šedé (dřevo, imitace dřeva, dlažby), červené (zídky) a žluté, oranžové, modré a zelené (louky nad zídkami s různobarevnou proměnlivou květenou).

Odhadované finanční prostředky na realizaci projektu jsou 15 milionů Kč. V současnosti jsou zpracovávány další stupně projektové dokumentace. Projekt bude dokončen v roce 2023.

FOTOGALERIE