Aktualizováno 27.5.2022

Denisův park

2017
Záměr
»
2021
Příprava
2023
Realizace
2023
Dokončeno

Parková plocha u Domu umění mezi ulicemi Umělecká a Denisova čeká revitalizace. Na tento park v centru města je zpracována architektonická studie, kterou připravilo studio Ateliér 38. Předmětem studie bylo navržení moderního přírodě blízkého městského parku s návaznosti na potřeby občanů a téma „výtvarno ve veřejném prostoru“.

Z parku se tak stává nástupní předprostor GVUO, kde by bylo možné vystavovat různá umělecká díla přímo pod širým nebem, s možností pořádání sochařských workshopů, sympózií ve veřejném prostoru v centru Ostravy. Hlavním tématem parku je tedy vytvoření tzv. Artparku, na který naváže do ulice Poděbradova zelená zatravněná plocha, která zároveň slouží jako optické odclonění od rušné komunikace. Hlavní pěší tahy jsou doplněny přírodními chodníčky spojující východní část parku s hlavní plochou Artparku. Stávající svah v místě ul. Umělecká je využitý pro atypické sezení v přímé návaznosti na hlavní vstup do Bílého stínu. Návrh počítá se zachováním nejhodnotnějších současných dřevin a i s výsadbou stromů nových tak, aby dlouhověké dřeviny vytvořily kostru parku. Budou vysazeny stromy, které snesou nelehké podmínky centra města.

Zdroj: studie Ateliér38