Aktualizováno 15.9.2022

Denisův park

2017
Záměr
2021
Příprava
»
2023
Realizace
2023
Dokončeno

Parková plocha u Domu umění mezi ulicemi Umělecká a Denisova čeká revitalizace. Na tento park v centru města je zpracována architektonická studie, kterou připravilo studio Ateliér 38. Předmětem studie bylo navržení moderního přírodě blízkého městského parku s návaznosti na potřeby občanů a téma „výtvarno ve veřejném prostoru“.

Z parku se stane nástupní předprostor GVUO, kde bude možné vystavovat různá umělecká díla přímo pod širým nebem, s možností pořádání sochařských workshopů, sympózií ve veřejném prostoru v centru Ostravy. Hlavním tématem parku je tedy vytvoření tzv. Artparku, na který naváže do ulice Poděbradova zelenou zatravněnou plochou, která bude zároveň sloužit jako optické odclonění od rušné komunikace. Hlavní pěší tahy budou doplněny přírodními chodníčky spojující východní část parku s hlavní plochou parku. Stávající svah v místě ul. Umělecká bude využitý pro atypické sezení. Návrh počítá se zachováním nejhodnotnějších současných dřevin a i s výsadbou stromů nových tak, aby dlouhověké dřeviny vytvořily kostru parku. Budou zde vysázeny stromy, které snesou nelehké podmínky centra města.

Autorem studie je Ateliér38. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Celkový rozpočet na úpravu parku představuje 20,8 milionů korun s DPH. Realizace projektu začne v roce 2023.

Koordinační situace ke stažení 

FOTOGALERIE