Aktualizováno 27.5.2022

Sad Maxima Gorkého a výstavba dětského hřiště

Strategický projekt
2020
Záměr
2021
Příprava
»
2022
Realizace
2022
Dokončeno

Městský obvod Slezská Ostrava plánuje úpravy Sadu Maxima Gorkého v Kunčičkách a výstavbu dětského hřiště v Kunčicích. O budoucí podobě těchto míst mohou rozhodnout samotní občané prostřednictvím interaktivního dotazníku.

Obvod vytipoval 6 pozemků, které jsou vhodné k umístění dětského hřiště. Jedná se o konec ul. Betonářská, ul. Serafínova, ul. Železničářská, pozemek zhruba v polovině úseku ul. Bártova, konec ul. Bártova, ul. Přibylova – Jungbauerova. Vyznačení přesných míst naleznete v mapě na webových stránkách obvodu ZDE. Na mapě stačí jen zvolit pozemek zaškrtnutím. Kromě určení nejvhodnějšího místa pro umístění hřiště mohou lidé v komentářích dotazníku uvést i to, jaké prvky by na hřišti preferovali.

Městský obvod rovněž chystá revitalizaci sadu Maxima Gorkého (prostor první ostravské zoo mezi Dolem Alexander, ulicí Lihovarskou a slezským mlýnským náhonem). V současné době je park v nevyhovujícím stavu, bohužel slouží jako „odpadiště“ pro obyvatelé okolních bytových domů, které nejsou ve správě městského obvodu. Nyní začíná vlastník tyto domy postupně opravovat. Pozitivní proměnu lokality chce odvod podpořit investicí do veřejného prostoru, který bude sloužit jak nájemníkům opravených bytů, tak i ostatním obyvatelům Kunčiček.

V rámci dotazníkového šetření mohou lidé zaznačit přímo do mapy na webových stránkách obvodu ZDE, kde by si přáli například lavičky, vodní prvky, informační tabule, zda by preferovali umělecké dílo, kamery, dětské hřiště, agility park, hřiště na pétanque, tenisové kurty, hřiště na volejbal, minigolf a podobně. Lidé mohou v mapě naznačit, co by chtěli na současné podobě sadu zachovat, co naopak zrušit.

Předpokládaná cena projektu je 31,6 milionů korun. V současnosti probíhá odhad ceny realizace stavby, stavební práce by měly být dokončeny na konci roku 2022.

Zdroj: Tisková zpráva městského obvodu Slezská Ostrava