Přeskočit na obsah
900
m délka okruhu
5
hrazd
4
fitness lavice
5,5
mil. korun
Pro všechny běžecké nadšence byl na začátku září 2019 v lokalitě Porubského lesa dokončen nový běžecký okruh. Na projektové přípravě se podíleli také členové běžeckého klubu Ligy stovkařů. Název dostal okruh podle svérázného vysloužilého havíře Františka Ohery, který se po odchodu z práce v dolu dal na běhání a své běžecké trasy pečlivě udržoval i pro další zájemce o běhání.

Běžecká stezka nepravidelného tvaru má délku 900 metrů. Povrchovou vrstvu tvoří směs pilin a písku s podkladem pro odvodnění, která je doplněna zvýšenými dřevěnými obrubami. Díky tomuto řešení nedošlo k poškození kořenového systému stromů. Dřevo bylo použito pro výrobu mobiliáře, kde se běžci mohou před výkonem rozcvičit. Návštěvníci mohou využít ručkovadlo, 5 hrazd, 4 fitness lavice, 5 kusů různých druhů překážek a 5 laviček. Svou rychlost a hbitost mohou běžci otestovat na trase pro tzv. člunkový běh – v osmimetrovém rozestupu jsou umístěny kolíky umožňující rychlou změnu směru. Trasu i mobiliář pak doplňují panely s informacemi o použití jednotlivých cvičebních prvků a tzv. patníky označující hodnotu uběhnutých metrů.

I přesto, že je nový běžecký okruh součástí lesa, byly nad rámec povinností posouzeny větší dřeviny v trase okruhu. Dohromady se jednalo o 480 stromů. Káceno bylo 74 stromů, přičemž u 45 z nich to bylo ze zdravotních důvodů – jednalo se o stromy uschlé, s narušeným kmenem, s dutinou apod. Ke kácení tohoto typu dřevin by došlo i bez ohledu na realizaci projektu v rámci běžné hospodářské činnosti.

Autorem návrhu a hlavním projektantem stavby je Ing. Magda Cigánková Fialová. Oherův běžecký okruh byl vybudován ve spolupráci s Ostravskými městskými lesy. Rozpočtové náklady projektu umístěného na území dvou obvodů – Poruba a Krásné Pole – byly 5,5 milionu korun s DPH.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2019 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/oheruv-okruh