Aktualizováno 16.3.2022

Oherův okruh

Strategický projekt
2017
Záměr
2018
Příprava
2019
Realizace
2019
Dokončeno

Pro všechny běžecké nadšence byl na začátku září 2019 v lokalitě Porubského lesa dokončen nový běžecký okruh. Oficiální otevření i s krátkým závodem proběhlo 17. října 2019. Tento okruh, který nese jméno svérázného horníka Františka Ohera, byl citlivě zasazen do lesního prostředí.

Běžecká stezka nepravidelného tvaru má délku 900 metrů. Povrchovou vrstvu tvoří směs pilin a písku s podkladem pro odvodnění, která je doplněna zvýšenými dřevěnými obrubami. Díky tomuto řešení nedošlo k poškození kořenového systému stromů. Dřevo bylo použito pro výrobu mobiliáře, kde se běžci mohou před výkonem rozcvičit. Návštěvníci mohou využít ručkovadlo, 5 hrazd, 4 fitness lavice, 5 kusů různých druhů překážek a 5 laviček. Svou rychlost a hbitost mohou běžci otestovat na trase pro tzv. člunkový běh – v osmimetrovém rozestupu jsou umístěny kolíky umožňující rychlou změnu směru. Trasu i mobiliář pak doplňují panely s informacemi o použití jednotlivých cvičebních prvků a tzv. patníky označující hodnotu uběhnutých metrů.

I přesto, že je nový běžecký okruh součástí lesa, byly nad rámec povinností posouzeny větší dřeviny v trase okruhu. Dohromady se jednalo o 480 stromů. Káceno bylo 74 stromů, přičemž u 45 z nich to bylo ze zdravotních důvodů – jednalo se o stromy uschlé, s narušeným kmenem, s dutinou apod. Ke kácení tohoto typu dřevin by došlo i bez ohledu na realizaci projektu v rámci běžné hospodářské činnosti.

Autorem návrhu a hlavním projektantem stavby je Ing. Magda Cigánková Fialová. Oherův běžecký okruh byl vybudován ve spolupráci s Ostravskými městskými lesy. Rozpočtové náklady projektu umístěného na území dvou obvodů – Poruba a Krásné Pole – byly 5,5 milionu korun s DPH.