Přeskočit na obsah
Ostravský obvod Nová Ves získal nové místo k aktivnímu odpočinku i relaxaci, které vzniklo přeměnou rekreační zelené plochy. Díky revitalizaci se část území v těsné blízkosti ulice 28. října dočkala komfortního využití pro volnočasové aktivity.

Koncepčně je park rozdělen do více funkčních celků, kdy ty hlavní představuje jakási nová ‚náves‘ na souběhu cest a v blízkosti průchodu do severní části obce. Je to jakýsi sjednocující prvek Nové Vsi, tedy místo, které slouží k přirozenému setkávání. V jejím sousedství vznikla parková část s herním prvkem a prostorem pro nejrůznější akce. 

V centrální klidové části parku vznikl ovál pro korzování a sportovní vyžití. V jeho vnitřním prostoru je umístěna větší osluněná plocha („hřiště“) pro neformální rekreační aktivity. Tato část prostoru je rozčleněna zelení, tak aby vznikly rozmanitější prostorové celky – palouky. Část za oválem, která se zvedá na vyvýšenou komunikaci, je nejvíce klidovou částí parku. Na druhé straně parku vznikla aktivní zóna. 

Součástí úprav je také nový mobiliář. V parku jsou nainstalovány nové lavičky a drobné sportovní vybavení doplněné dětskou prolézačkou. Do svahu vedle kiosku je nainstalována horská skluzavka a přístupový prostor k ní je využitelný i pro sáňkování. V parku je také doplněno nové veřejné osvětlení a WC. Zvolený mobiliář a další vybavení vychází z navrhovaného charakteru parku. Při jeho výběru byl kladen důraz na jednoduchou údržbu, robustnost a nadčasovou estetiku.

V rámci trasování komunikací a umisťování objektů byly zohledněny stávající dřeviny, které jsou v maximální míře zachovány. Pouze v několika málo případech bylo nutné jejich odstranění či přesazení. Současná zeleň je bude doplněna novými druhy stromů a keřů tak, aby vznikla tzv. parková kostra včetně nezbytné filtrační zeleně.

Do prací na novoveském parku se také zapojil státní podnik DIAMO, a to na základě uzavřeného memoranda. Spolupráce spočívala v poskytnutí finanční součinnosti při realizaci řady projektů.

Autory návrhu jsou architekti Ondřej Vysloužil, Ondřej Turoň a krajinářská architektka Andrea Ambrožová. Z pozice generálního projektanta celý návrh zastřešilo studio Vysloužil Architekti. Náklady na vybudování celého nového parku byly 17,2 milionu korun. Park byl dokončen na jaře 2023.

Dokumenty ke stažení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Vysloužil architekti architektonický návrh

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/park-u-borika-v-nove-vsi