Aktualizováno 26.10.2022

Park u Boříka v Nové Vsi

Strategický projekt
2018
Záměr
2019
Příprava
2022
Realizace
»
2023
Dokončeno

Ostravský obvod Nová Ves získá nové místo k aktivnímu odpočinku i relaxaci, které vznikne přeměnou rekreační zelené plochy na městský park. Díky revitalizaci se část území v těsné blízkosti ulice 28. října dočká komfortního využití pro volnočasové aktivity.

Koncepčně je park rozdělen do více funkčních celků, kdy ty hlavní představuje jakási nová ‚náves‘ na souběhu cest a v blízkosti průchodu do severní části obce. Bude to jakýsi sjednocující prvek Nové Vsi, tedy místo, které poslouží k přirozenému setkávání. V jejím sousedství pak vznikne parková část s herním prvkem a prostorem pro nejrůznější akce. Počítá se s letním kinem nebo bruslařským oválem a s travnatou loukou uvnitř.

V centrální klidové části parku je navržen ovál pro korzování a sportovní vyžití. V jeho vnitřním prostoru bude umístěna větší osluněná plocha („hřiště“) pro neformální rekreační aktivity. Tato část prostoru bude rozčleněna zelení, tak aby vznikly rozmanitější prostorové celky – palouky. Část za oválem, která se zvedá na vyvýšenou komunikaci, bude nejvíce klidovou částí parku. Na druhé straně parku vznikne aktivní zóna. V této západní části bude vybudován přírodní amfiteátr, který v letních měsících poslouží jako letní kino. Návštěvník v parku objeví také zastřešené podium.

Součástí plánovaných úprav je také nový mobiliář. V parku budou nainstalovány nové lavičky a drobné sportovní vybavení doplněné dětskou prolézačkou a ohništěm. Do svahu vedle kiosku bude nainstalována horská skluzavka a přístupový prostor k ní bude využitelný i pro sáňkování. V parku bude také doplněno nové veřejné osvětlení, WC a pítko. Zvolený mobiliář a další vybavení vychází z navrhovaného charakteru parku. Při jeho výběru byl kladen důraz na jednoduchou údržbu, robustnost a nadčasovou estetiku.

V rámci trasování komunikací a umisťování objektů byly zohledněny stávající dřeviny, které budou v maximální míře zachovány. Pouze v několika málo případech bude nutné jejich odstranění či přesazení. Současná zeleň pak bude doplněna novými druhy stromů a keřů tak, aby vznikla tzv. parková kostra včetně nezbytné filtrační zeleně.

Do prací na novoveském parku se také zapojil státní podnik DIAMO, a to na základě uzavřeného memoranda. Spolupráce spočívá v poskytnutí  finanční součinnosti při realizaci řady projektů. V připravovaném parku U Boříka spočívá spolupráce v realizaci terénních a sadových úprav.

Autory návrhu jsou architekti Ondřej Vysloužil, Ondřej Turoň a krajinářská architektka Andrea Ambrožová. Z pozice generálního projektanta celý návrh zastřešilo studio Vysloužil Architekti. Náklady na vybudování celého nového parku jsou 17,2 milionu korun. Park bude dokončen v roce 2023.

Architektonická situace – výkres