Přeskočit na obsah
Zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy - to je záměr projektu, který připravuje město Ostrava s obvody Poruba a Pustkovec. Proměněna bude lokalita v nivě Pustkoveckého potoka mezi ulicemi 17. listopadu a Martinovskou. Revitalizací dojde k úpravě stávající a výsadbě nové zeleně, regulaci potočního toku a rekonstrukci komunikací a mostků.

Díky realizaci projektu dojde k rozšíření možností rekreačního vyžití v údolí. Revitalizace potoka přinese novou trasu koryta, doplnění porostu na březích toku, vysázení mokřadních trvalek a doplnění nášlapných kamenů do toku potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody. Revitalizace parku včetně mlatových cest zahrnuje ošetření a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu nízkých kamenných zídek a jejich osázení trvalkami.

Vybudován bude nový chodník ze zámkové dlažby, který povede k ulici Martinovské. Do prostoru revitalizovaného Pustkoveckého údolí bude doplněn také nový mobiliář (nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lávky přes potok, sáčky na psí exkrementy).

Dokumentace pro územní a stavební řízení je zpracována a v listopadu 2020 bylo vydáno bylo společné povolení pro realizaci. Krajský úřad vydané společné rozhodnutí v červenci 2021 zrušil a věc vrátil zpět k novému projednání. Byla zpracována úprava projektové dokumentace, která reflektuje skutečnost, že výsledky hydrogeologického průzkumu odhalily malou vydatnost vod v podloží. Úprava projektu sníží počet kácených dřevin přičemž velkorysá výsadba nových stromů, keřů a květin zůstane zachována.

Projektová dokumentace byla v květnu 2023 předána na MOb Pustkovec po vzájemné dohodě k realizaci. Celkové náklady projektu jsou 29,5 milionů korun.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba
 • Statutární město Ostrava, městský obvod Pustkovec

Garanti

 • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody
 • Lucie Baránková Vilamová starostka městského obvodu Poruba
 • Rudolf Kondula starosta městského obvodu Pustkovec

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-pustkoveckeho-udoli