Aktualizováno 9.9.2021

Přeměna koupaliště v Radvanicích na multifunkční park

2017
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
2020
Dokončeno

V místě bývalého koupaliště v Ostravě – Radvanicích vznikl přírodní park. Areál o celkové rozloze 78 945 m2 je doplněný o novou sídelní zeleň a mobiliář. Cílem revitalizace je posílit biodiverzitu území a zároveň atraktivitu místa pro obyvatele Ostravy.

Koupark Ostrava Radvanice

Areál, který dříve sloužil jako koupaliště, se od sedmdesátých let minulého století potýkal s mnoha technickými problémy, provoz koupaliště byl proto na konci osmdesátých let ukončen. Od roku 2020 areál opět začíná sloužit veřejnosti.

Projekt zahrnoval výsadbu nových stromů (borovice, duby, buky, habry, javory nebo třešně). Stromové patro bylo doplněno o menší kvetoucí druhy (střemchy, hlohy aj.), ve stinných místech pod korunami stromů bylo pak vytvořeno bylinné patro. Protože v rámci úprav vznikly také naučné stezky, došlo v některých částech parku k plošnému odstranění dřevin. Projekt také řešil zeleň kolem bytových domů na ul. Radvanická.

Součástí projektu byl také nový mobiliář. Areál byl doplněn o lavičky, lavice se stoly, lehátka, houpací sítě, altán a venkovní gril. Pro rodiny s dětmi byla v parku umístěna kládová houpačka, lanová dráha, dvě work-out hřiště, pískoviště, pérová houpadla, aj. V parku také naleznete 450 metrů dlouhou in-line dráhu, která kopíruje bývalou vodní nádrž. Nechybí zde ani prvky podporující biodiverzitu území, a to broučkoviště, plazníky, hmyzí hotely, domečky pro motýly a pro čmeláky. Celé území doplňují informační cedule a cedulky s popisem historie území, plánkem území a drobnými jmenovkami u dřevin a zajímavých porostů.

Projekt byl ukončen 30. 6. 2020. Jeho realizací byla pověřena společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., autorem návrhu je architektka Ing. Magda Cigánková Fialová. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a jeho celkové náklady na realizaci činily 26.946.917,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla 12.271.807,- Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy a z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

FOTOGALERIE