Přeskočit na obsah
78 945
m² celkové plochy
5 000
m² sportovní plochy
450
m in-line dráhy
V místě bývalého koupaliště v Ostravě-Radvanicích vznikl přírodní park. Areál, který v minulosti sloužil jako přírodní koupaliště, byl celkově upraven a doplněn o novou zeleň, mobiliář, in-line dráhu a dětské hřiště. V současnosti se pracuje na další etapě projektu, z místa se tak stane atraktivní místo pro trávení volného času.

Koupark Ostrava Radvanice, který v minulosti sloužil jako koupaliště, se od sedmdesátých let minulého století potýkal s mnoha technickými problémy, provoz koupaliště byl tak na konci osmdesátých let ukončen. Od roku 2020 areál opět začíná sloužit veřejnosti.

O projektu

Projekt v první etapě zahrnoval výsadbu nových stromů (borovice, duby, buky, habry, javory nebo třešně). Stromové patro bylo doplněno o menší kvetoucí druhy (střemchy, hlohy aj.), ve stinných místech pod korunami stromů bylo pak vytvořeno bylinné patro. Protože v rámci úprav vznikly také naučné stezky, došlo v některých částech parku k plošnému odstranění dřevin. Projekt také řešil zeleň kolem bytových domů na ul. Radvanická.

Součástí projektu byl také nový mobiliář. Areál byl doplněn o lavičky, lavice se stoly, lehátka, houpací sítě, altán a venkovní gril. Pro rodiny s dětmi byla v parku umístěna kládová houpačka, lanová dráha, dvě work-out hřiště, pískoviště, pérová houpadla, aj. V parku také naleznete 450 metrů dlouhou in-line dráhu, která kopíruje bývalou vodní nádrž. Nechybí zde ani prvky podporující biodiverzitu území, a to broučkoviště, plazníky, hmyzí hotely, domečky pro motýly a pro čmeláky. Celé území doplňují informační cedule a cedulky s popisem historie území, plánkem území a drobnými jmenovkami u dřevin a zajímavých porostů.

Poslední etapa, zahájena v roce 2022, bude pokračovat v rozšíření multifunkčního hřiště o nové herní prvky, jako jsou lanové sestavy, houpačky, rotující kolotoče, lanové iglú, 3D kopce s mlžícími tryskami. Počítá se také s výstavbou osmi vestavěných trampolín, pumptrackovou dráhou, nerezovými tobogány i skluzavkami, kdy ta nejdelší bude dlouhá přes 11 metrů. Pro dospělé návštěvníky vznikne hřiště, které bude možné využít na různé sporty jako volejbal, fotbal či tenis a chybět nebude ani hřiště na streetball. Plochu bude možné využít i pro kulturní akce. Po dokončení této 5000 m2 velké multifunkční sportovně relaxační plochy vznikne jedno z největších veřejných venkovních hřišť tohoto druhu v České republice.

První etapa byla ukončena 30. 6. 2020. Její realizací byla pověřena společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., autorem návrhu je architektka Ing. Magda Cigánková Fialová. Tato etapa byla spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a její celkové náklady na realizaci činily 26 946 917 Kč, z toho poskytnutá dotace byla 12 271 807 Kč. Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu statutárního města Ostravy a z rozpočtu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Po veřejné soutěži Ministerstva financí poslední etapu realizuje firma DROMOS Construction s.r.o. a poddodavatelé, z nichž významným je 4Soft s.r.o. Unikátní plochu navrhla projektová kancelář Projekce Guňka ve spolupráci s berlínskou projekční kanceláří POLA. Celkové náklady stavby přesáhnou částku 59,6 milionů Kč. 31,9 milionů Kč se podařilo získat z dotace Ministerstva financí, částkou necelých 6,5 milionů Kč se na financování spolupodílí Statutární město Ostrava a zbývající náklady hradí obvod ze svého rozpočtu.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Garanti

  • Kateřina Šebestová náměstkyně primátora pro oblast ochrany životního prostředí
  • Aleš Boháč starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/premena-koupaliste-v-radvanicich-na-multifunkcni-park