Přeskočit na obsah
3 000
m2 území
17
nových stromů
295
m2 trvalkových záhonů
11
nových keřů
Lokalita mezi ulicemi Stanislavského a Bíloveckou v Ostravě-Svinově doznala výrazných změn. Z nevzhledné plochy se stal odpočinkový zelený park. Na místě, které zastávalo funkci průchozího prostoru, vznikla zelená oáza k posezení, relaxaci i vzdělávání. Vysazena byla nová zeleň a lokalitu doplnil nový mobiliář, domečky pro hmyz, budky pro ptáky a krmítko.

Území o téměř 3000 m2  doplnila výsadba domácích druhů stromů, keřů a trvalek. Konkrétně jde o 17 nových stromů, 11 keřů, 295 m2 záhonů trvalek, 211 m2 nových květnatých luk, tůň o rozloze 24 m2 a na ploše 800 m2 byl obnoven trávník. Nevyhovující povrch pěšího asfaltového chodníku nahradil propustný materiál z mlatu. Chodník se na některých místech rozšířil o zpevněné plochy z dlažby, na kterých stojí lavice a odpadkové koše. V širokých spárách mezi dlažebními kostkami budou prorůstat vonné mateřídoušky. Šlapákový chodník doplnil chybějící vstup do parku.

Proměna parku, kterou realizovala společnost Ostravské městské lesy a zeleň, dle návrhu Ing. Magdy Cigánkové Fialové, začala v září 2020. Odstraněny byly staré asfaltové chodníky, následovala výsadba trvalek a květnaté louky, rekonstruována byla pumpa a vysázeny byly nové stromy. Revitalizaci prostoru hradilo město Ostrava, celkové náklady činily 4,1 milionu Kč s DPH.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2020 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • ZAKA22 - Ateliér zahradní a krajinářské architektury architektonický návrh

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/svinovsky-park