Přeskočit na obsah
Projekt Lesopark Benátky řeší území Hulváckého lesa s bývalým koupalištěm a oblastí rybníků zvanou Benátky. Hlavním cílem projektu je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času, a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Lesopark se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace. Projekt zahrnuje rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, ale také celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody. Vystavěny budou rekreační objekty, jako je restaurace nebo pobytová louka s kioskem a hospodářské zázemí pro rybáře. Přibude nový městský mobiliář a veřejné osvětlení.

V rámci projektu dojde k přemostění ulic Plzeňská a 28. října, které jsou silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí na ulicích 28.října a přes ulici Plzeňskou. Dle návrhů projektu společnosti SHB, a.s. bude vybudována lávka pro pěší a cyklisty.

Na začátku roku 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Realizace projektu by měla začít v roce 2023, dokončení je plánováno na rok 2025. Projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí zpracovalo Sdružení Projekt 2010 a SHB a.s. Celkové náklady projektu jsou 181,3 milionů korun.

Dokumenty ke stažení 

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Kateřina Šebestová náměstkyně primátora pro oblast ochrany životního prostředí

    Kontaktujte nás



    zpracováním osobních údajů