Publikováno 12.4.2017

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

2017
Příprava
2017
Soutěž
2018
Projektujeme
»
2019
Realizace

Projekt „Lesopark Benátky a okolí“ řeší území Hulváckého lesa s bývalým koupalištěm a oblastí rybníků zvanou Benátky. V současné době je pro projekt zpracován investiční záměr a chystá se další stupeň projektové dokumentace.

Lesopark Benátky se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace.

Hlavním cílem projektu je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času, a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Projekt bude zahrnovat rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, výstavbu městského mobiliáře a veřejného osvětlení, celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody, dále realizaci lávek pro pěší a cyklisty přes silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí, výstavbu objektů, jako jsou restaurace, hospodářský objekt pro zázemí rybářů, pobytová louka s kioskem, dětským hřištěm a fitness hřištěm pro dospělé.

Aktuálně již probíhá zpracování DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí).

 

categories:
Štítky:

FOTOGALERIE

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram