Aktualizováno 17.5.2021

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

2017
Záměr
2018
Příprava
»
2023
Realizace
2024
Dokončeno

Projekt Lesopark Benátky řeší území Hulváckého lesa s bývalým koupalištěm a oblastí rybníků zvanou Benátky.

Lesopark se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace. Hlavním cílem projektu je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času, a také v území zvýšit bezpečnost.

Projekt zahrnuje rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, ale také celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody. Vystavěny budou také rekreační objekty , jako je restaurace nebo pobytová louka s kioskem a  hospodářské zázemí pro rybáře. Přibude nový městský mobiliář a veřejné osvětlení.

Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití. Projekt zpracoval Sdružení Projekt 2010 a SHB a.s.

Plánované objekty

vizualizace benátky

Herní prvky

Dětská hřiště budou vybavena moderními hracími prvky z přírodních materiálů.

vizualizace Benátky - herní prvky

Projekt řeší také přemostění silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí na ulicích 28.října a přes ulici Plzeňskou. Dle návrhů projektu společnosti SHB, a.s. bude vybudována lávka pro pěší a cyklisty.

Inspirací pro mostní konstrukci byla například bohumínská lávka a jiné mosty podobného typu ze světa.

Vizualizace lávek přes ulici Plzeňská a 28.října

Lávka přes ulici 28. října, pohled směrem západním Lávka přes ulici 28. října, pohled směrem východním Lávka přes ulici Plzeňskou, pohled směrem severním
Lávka přes ulici 28. října, celkový tvar konstrukce Lávka přes ulici 28. října, perspektiva chodce Lávka přes ulici Plzeňskou, podhled z konstrukce

 

 

FOTOGALERIE