Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce - Fajnova
Aktualizováno 2.3.2020

Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce

2017
Záměr
2018
Příprava
»
2025
Realizace
2023
Dokončeno

Projekt Lesopark Benátky řeší území Hulváckého lesa s bývalým koupalištěm a oblastí rybníků zvanou Benátky.

Lesopark se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace. Hlavním cílem projektu je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času, a také v území zvýšit bezpečnost.

Projekt zahrnuje rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, ale také celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody. Vystavěny budou také rekreační objekty , jako je restaurace nebo pobytová louka s kioskem a  hospodářské zázemí pro rybáře. Přibude nový městský mobiliář a veřejné osvětlení.

Plánované objekty

vizualizace benátky

Herní prvky

Dětská hřiště budou vybavena moderními hracími prvky z přírodních materiálů.

vizualizace Benátky - herní prvky

 

Projekt řeší také přemostění silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí na ulicích 28.října a přes ulici Plzeňskou. Dle návrhů projektu společnosti SHB, a.s. bude vybudována lávka pro pěší a cyklisty. Inspirací pro mostní konstrukci byla například bohumínská lávka jiné mosty tohoto typu ze světa.

Vizualizace lávek

Lávka přes ulici 28. října, pohled směrem západnímLávka přes ulici 28. října, pohled směrem východnímLávka přes ulici Plzeňskou, pohled směrem severním
Lávka přes ulici 28. října, celkový tvar konstrukceLávka přes ulici 28. října, perspektiva chodceLávka přes ulici Plzeňskou, podhled z konstrukce

 

Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití. V současné době se dokončuje dokumentace pro územní rozhodnutí. Projekt zpracoval Sdružení Projekt 2010 a SHB a.s.

FOTOGALERIE

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram