Aktualizováno 17.5.2022

Lesopark Benátky a Hulvácký kopec

Strategický projekt
2017
Záměr
2018
Příprava
»
2023
Realizace
2025
Dokončeno

Projekt Lesopark Benátky řeší území Hulváckého lesa s bývalým koupalištěm a oblastí rybníků zvanou Benátky. Hlavním cílem projektu je dané území zatraktivnit, zpřístupnit jej široké veřejnosti, nabídnout budoucím návštěvníkům aktivní trávení volného času, a také v území zvýšit bezpečnost. Po dokončení projektu bude rekultivované území sloužit občanům města ke krátkodobé rekreaci a sportovnímu využití.

Lesopark se rozkládá na ploše o velikosti 23,7 ha. Jedná se o protáhlé území, jehož severní část je ohraničena ulicí Novoveskou s přesahem v místě vodní plochy a ulicí Klostermannovou, až po ulici Sokola Tůmy. Jižní část lesoparku se nachází mezi ulicemi U koupaliště, areálem vodárny a ulicí Plzeňská, s přesahem plochy trojúhelníkového tvaru západně od této komunikace. Projekt zahrnuje rekonstrukci parkových komunikací, parkovacích stání a přístupů do parku, ale také celkovou revitalizaci rybníků s ojedinělým biotopem a možností rekreace u vody. Vystavěny budou rekreační objekty, jako je restaurace nebo pobytová louka s kioskem a hospodářské zázemí pro rybáře. Přibude nový městský mobiliář a veřejné osvětlení.

V rámci projektu se uvažovalo také o přemostění ulic Plzeňská a 28.října, které jsou silně zatížené komunikace s tramvajovou tratí na ulicích 28.října a přes ulici Plzeňskou. Dle návrhů projektu společnosti SHB, a.s. by měla být vybudována lávka pro pěší a cyklisty.

Na začátku roku 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby, v téže roce proběhl také výběr zhotovitele na realizaci stavby. V roce 2021 byla zpracována dokumentace pro stavební řízení. Realizace projektu by měla začít v roce 2023, dokončení je plánováno na rok 2025. Projekt zpracovalo Sdružení Projekt 2010 a SHB a.s.

Koordinační situační výkres-část1

Koordinační situační výkres-část2

Koordinační situační výkres-část3

Koordinační situační výkres-část4