Přeskočit na obsah
Za kinem Luna vzniklo atraktivní místo pro setkávání obyvatel městského obvodu Ostrava-Jih, místo pro sportovní, školní, odpočinkové i rekreační aktivity. Revitalizace širšího zájmového území v Zábřehu probíhala už od října 2020 a navázala na úpravu předprostoru Kina Luna, úpravu okolí kostela Sv. Ducha, předprostor OD Kotva, zastávky u Kotvy a úpravu křižovatky Výškovická x Čujkovova.

V parkové zóně vnikla odpočinková místa s pinpongovými stoly, hrací plochou pro děti i loučkou pro psy. Zpevněné plochy byly navrženy částečně jako IN-LINE okruh, na ploše přibyly jak mlatové chodníky, tak chodníky v dlažbě. Součástí je také jeden z vítězných projektů Participativního rozpočtu Ostravy-Jihu 2018, parkourové hřiště. Pozornost byla věnována také zeleni a zlepšení přírodních podmínek území. Dodáním adekvátních druhů dřevin a počtů stromů a keřů se zvýšila ekologická stabilita plochy i podíl zastínění a podpořila se zádržnost srážek v území. Pomocí správného složení a rozložení nových sadových úprav v území se významně posílila místní biodiverzita. To vše v souladu se zajištěním přehlednosti, bezpečnosti a i následnou údržbou.

Náklady projektu jsou přibližně 16 milionů korun. Díky získané dotaci ze Státního fondu podpory investic obvod ušetřil 6 milionů korun, které by jinak hradil ze svého rozpočtu a takto je může použít na další potřebné investiční akce. Projekt byl dokončen v srpnu 2021.

Zdroj: Tisková zpráva Ostrava-Jih

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2021 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Martin Bednář starosta městského obvodu Ostrava-Jih
  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/park-za-lunou