Publikováno 22.3.2019

Cesta vody a park nad rybníkem v Bělském lese

Město Ostrava připravuje projekt „Cesta vody a park nad rybníkem“. Řešené území se nachází v lokalitě Bělského lesa, východně od zástavby městské čtvrti Výškovice, v katastrálním území Výškovice u Ostravy a Stará Bělá.

Předmětem investičního záměru je rozvoj rekreačně-relaxačních funkcí území, podpora biodiverzity a zvýšení retenčních schopností území. Cílem projektu je zpřístupnit oblast údolní nivy a současně posílit atraktivitu místa nejen pro obyvatele Ostravy, ale i pro turisty.

Projekt počítá s úpravou lesních stezek a doplněním území o síť mlatových cest a povalových chodníků, které povedou kolem meandrující trasy toku a umožní návštěvníkům nahlédnout do míst, která jsou díky zamokřenému terénu nepřístupná. Zároveň bude celé území doplněno vhodným venkovním mobiliářem a bude vytvořena naučná stezka „Cesta vody“.

Území bude také obohaceno o volnočasové aktivity pro děti a dospívající mládež.  V oblasti „studánky pod Kolibou“ je naplánována celková úprava prostoru pramenů, včetně rozšíření prostoru o část Priessnitzových lázní a hmatový chodník. Projekt také počítá s výstavbou dětského hřiště s vodními prvky. Další z plánovaných úprav je vytvoření oddychové zóny s posezením a pétanque hřištěm. V těsné blízkosti skateparku je navrženo workoutové hřiště sestávající z různých posilovacích prvků jako jsou hrazdy, kladiny, náskočné plochy apod. Součástí projektu je také vytvoření dětského hřiště využívající přírodní materiály.

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 30,8 milionů korun s DPH. V současnosti je zpracován investiční záměr a připravuje se veřejná zakázka na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace (2019/2020); předpokládaný termín realizace projektu je pak rok 2021.

 


Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram