Přeskočit na obsah
Území Bělského lesa mezi Vyškovicemi a Starou Bělou se dočká významné úpravy. Díky projektu s názvem Cesta vody a Park nad rybníkem bude celé území doplněno novým mobiliářem a povalovými chodníky. Chybět nebude ani dětské hřiště, amfiteátr nebo "Priessnitzovy lázně". Z lokality se tak stane atraktivní místo pro trávení volného času.

Studánka Panny Marie Lurdské

Studánka Panny Marie Lurdské je hojně navštěvovaným místem. Během roku k ní přichází mnoho poutníků a dalších návštěvníků lesa. Její současný stav je ovšem nevyhovující a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Projekt navrhuje opravit přilehlou kamennou zídku, upravit zpevněné plochy a přístupy ke kapličce, včetně mostku. Na protější straně vznikne přístřešek ve tvaru elipsy s opěrnou zídkou, který zajistí úkryt v případě nepříznivého počasí. Dovnitř zastřešené části umístíme půlkruhovou, dubovou lavici a celé okolí studánky doplníme dalším mobiliářem.

V místě Kapličky Panny Marie Lurdské bude také umístěna první tabule z naučné trasy „Cesta vody“.

Malá studánka

Současný stav Malé studánky je velmi špatný, jak z hlediska její dostupnosti, tak z hlediska zázemí pro návštěvníky. Projekt proto navrhuje zpevnit její okolí i břehy. Prostor také vyčistíme od okolních náletových dřevin a doplníme krytým venkovním posezením. Projekt také počítá s vytvořením zpevněného štěrkomlatového povrchu lesní pěšiny vedoucí k prameni.

Meandry pod bývalým rybníkem – povalový chodník

V místě meandrů pod bývalým rybníkem bude současná cestní síť doplněna o dřevěný povalový chodník, který povede návštěvníky kolem meandrující trasy toku. Povalový chodník umožní nahlédnout do míst, která jsou kvůli zamokřenému terénu nepřístupná. Návštěvníci tak budou moci pozorovat místní faunu a flóru. Součástí projektu je také vyčistění prostoru od náletových dřevin.

Lesní stezka pod školou – amfiteátr

Okolí lesní stezky pod školou projde rozsáhlými úpravami. Terén i vodní prvky upravíme a doplníme o dřevěné povalové chodníky. Stromy, které bude nezbytné vykácet, využijeme pro stavbu přístřešků a prolézaček pro děti. Součástí plánovaných úprav je také vytvoření amfiteátru.

Dětské hřiště s vodními prvky

Smyslem vybudování dětského hřiště s vodními prvky je vytvořit aktivní herní prostor, kde děti na vlastní kůži poznají, jak se voda chová a jakou má sílu. Projekt počítá s vybudováním podzemního vrtu a zásobníku vody. Z tohoto zásobníku bude voda čerpána pomocí dvou až tří ručních pump. Hřiště bude také doplněno venkovní, hrací dílnou s půjčovnou nářadí pro děti.

Parková zóna s lavičkami

Parková zóna se nachází mezi obytným celkem Výškovic a areálem Bělského lesa. V této oblasti jsou navrženy úpravy pro vytvoření rekreačně oddychové zóny s posezením v návaznosti na aktivní herní zónu. V rámci plánovaných úprav doplníme stávající vzrostlou zeleň novými druhy dřevin a trvalek.

Prameny pod Kolibou – Priessnitzovy lázně

V oblasti „studánky pod Kolibou“ je naplánována celková úprava prostoru pramenů, včetně rozšíření prostoru o část Priessnitzových lázní. Priessnitzovy lázně se budou skládat z 8 m dlouhého a 1,2 m širokého bazénu s výškou hladiny přibližně 35-45 cm. Vedle bazénu vybudujeme hmatový chodník – ten bude tvořen různými povrchy s různou zrnitostí a strukturou. Mezi Priessnitzovým bazénkem a hmatovým chodníkem umístíme nerezové zábradlí, které bude sloužit jako opora při proceduře. V rámci celkových úprav plánujeme vybudovat také posezení, bezbariérové přístupy k pramenům a schody směrem k běžecké dráze.

Autorem návrhu je Ing. Ivan Tachezy. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 33 milionů korun s DPH. V současnosti probíhá realizace části projektu Cesta vody, stavba by měla být dokončena v srpnu 2023. V případě realizace Parku pod rybníkem aktuálně probíhá řízení o stavební povolení, předpokládané dokončení je v půlce roku 2024. 

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2022 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Kateřina Šebestová náměstkyně primátora pro oblast ochrany životního prostředí

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů