Přeskočit na obsah
Území Bělského lesa mezi Vyškovicemi a Starou Bělou se dočkalo významné úpravy. Díky projektu s názvem Cesta vody je celé území nově doplněno novým mobiliářem a povalovými chodníky. Z lokality se tak stalo atraktivní místo pro trávení volného času.

Studánka Panny Marie Lurdské

Studánka Panny Marie Lurdské je hojně navštěvovaným místem a během roku k ní přichází mnoho poutníků a dalších návštěvníků lesa. Její stav byl dlouhou dobu nevyhovující a vyžadoval celkovou rekonstrukci. Díky projektu došlo úpravě přilehlé kamenné zídky, úpravě zpevněné plochy a přístupů ke kapličce, včetně mostku. Na protější straně vznikl přístřešek ve tvaru elipsy s opěrnou zídkou, který zajistí úkryt v případě nepříznivého počasí. V zastřešené části je umístěna půlkruhová, dubová lavice a celé okolí studánky je doplněno dalším mobiliářem.

Malá studánka

Díky projektu došlo ke zpevnění studánky i jejího okolí. Prostor byl také vyčištěn od okolních náletových dřevin a doplněn krytým venkovním posezením. Došlo také k vytvoření zpevněného štěrkomlatového povrchu lesní pěšiny vedoucí k prameni. 

Prameny pod Kolibou – Priessnitzovy lázně

V oblasti „studánky pod Kolibou“ došlo k celkové úpravě prostoru pramenů, včetně rozšíření prostoru o část Priessnitzových lázní. Priessnitzovy lázně se skládají z 8 m dlouhého a 1,2 m širokého bazénu s výškou hladiny přibližně 35-45 cm. Mezi Priessnitzovým bazénkem a hmatovým chodníkem je umístěno nerezové zábradlí, které slouží jako opora při proceduře. V rámci celkových úprav bylo vybudováno také posezení, bezbariérové přístupy k pramenům a schody směrem k běžecké dráze.

Meandry pod bývalým rybníkem – povalový chodník

V místě meandrů pod bývalým rybníkem je cestní síť doplněna o dřevěný povalový chodník, který vede návštěvníky kolem meandrující trasy toku. Povalový chodník umožňuje nahlédnout do míst, která jsou kvůli zamokřenému terénu nepřístupná, návštěvníci tak mohou pozorovat místní faunu a flóru. Součástí projektu je také vyčistění prostoru od náletových dřevin.

Park pod Rybníkem

V blízkosti Cesty vody vznikne také nový park.

Lesní stezka pod školou – amfiteátr

Okolí lesní stezky pod školou projde rozsáhlými úpravami. Terén i vodní prvky upravíme a doplníme o dřevěné povalové chodníky. Stromy, které bude nezbytné vykácet, využijeme pro stavbu přístřešků a prolézaček pro děti. Součástí plánovaných úprav je také vytvoření amfiteátru.

Dětské hřiště s vodními prvky

Smyslem vybudování dětského hřiště s vodními prvky je vytvořit aktivní herní prostor, kde děti na vlastní kůži poznají, jak se voda chová a jakou má sílu. Projekt počítá s vybudováním podzemního vrtu a zásobníku vody. Z tohoto zásobníku bude voda čerpána pomocí dvou až tří ručních pump. Hřiště bude také doplněno venkovní, hrací dílnou s půjčovnou nářadí pro děti.

Parková zóna s lavičkami

Parková zóna se nachází mezi obytným celkem Výškovic a areálem Bělského lesa. V této oblasti jsou navrženy úpravy pro vytvoření rekreačně oddychové zóny s posezením v návaznosti na aktivní herní zónu. V rámci plánovaných úprav doplníme stávající vzrostlou zeleň novými druhy dřevin a trvalek.


Autorem návrhu je Ing. Ivan Tachezy. Celkové náklady projektu na Cestu vody jsou 33 milionů korun s DPH. Cesta vody byla dokončena v říjnu 2023. V případě realizace Parku pod rybníkem aktuálně probíhá řízení o stavební povolení, předpokládané dokončení je v půlce roku 2024. 

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2022 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/cesta-vody-a-park-nad-rybnikem-v-belskem-lese