Aktualizováno 1.9.2022

Park za poliklinikou Hrabůvka

Strategický projekt
2018
Záměr
»
2021
Příprava
2023
Realizace
2023
Dokončeno

Za poliklinikou v Ostravě-Hrabůvce vznikne park, který bude kompatibilní s architektonickým řešením sousedního projektu revitalizace. Ten zahrnuje úpravu prostoru od nákupního střediska na Horní ulici, přes finanční úřad včetně celé ulice Dr. Martínka až ke kostelu sv. Panny Marie. Nová parková úprava počítá s vybudováním relaxačního prostoru s atraktivním vodním prvkem, který bude sloužit všem věkovým kategoriím.

Nová klidová zóna s jezírkem vznikne mezi budovou polikliniky a částí revitalizovaného sídliště u Severínu a nově vybudovaným dětským hřištěm. Prostor bude doplněn trvalkami, lučními porosty a novým mobiliářem. Biotop jezírka bude realizován tak, aby přístupová hloubka ze všech stran byla co nejmenší, a tím byla bezpečná pro náhodný vstup do vody. Vodní hladina jezírka bude navazovat na dřevěné plato s bílými betonovými stupni v organických tvarech. Za těmito stupni bude provedena modelace terénu s výsadbou vzrostlé zeleně jako krycí vegetační izolace od přilehlé, stávající budovy. Na druhé straně biotopu bude nad hladinou procházet dřevěný, modelově vlnitý chodník, který bude směrově navazovat na půl-kruhové odpočinkové místo. Samočistící schopnost biotopu bude zajišťovat kromě čističky i vegetační pobřežní pásmo rostlin.

Odpočívadlo s dřevěnou dlažbou bude lemovat betonová sedací zídka včetně modelací terénu a izolační zeleně. Plochy nově vzniklého parteru v blízkosti biotopu budou osázeny trvalkami a nízkými kvetoucími keři. Strukturu prostoru budou dotvářet nové výsadby vzrostlých keřů a stromů. Celý prostor bude osvětlen novým veřejným osvětlením a doplněn novými chodníky.

Autorem studie je Ing. Ivan Tachezy, zpracováním projektové dokumentace je pověřen Ing. Šimek ze společnosti Florart. Aktuálně je projekt ve fázi finalizace projektové dokumentace. Rozpočet projektu je 17,8 milionů korun s DPH. Realizace je plánována na rok 2023.

Koordinační situace ke stažení

FOTOGALERIE