Přeskočit na obsah
Za poliklinikou v Ostravě-Hrabůvce vznikne nový park. Parková úprava počítá s vybudováním relaxačního prostoru s atraktivním vodním prvkem. Proměna začala v polovině roku 2023 a hotovo by mělo být na jaře 2024.

Významná proměna čeká další parkovou plochu v Ostravě-Hrabůvce. Už v příštím roce budou moci lidé příjemně trávit čas ve zbrusu novém prostředí parku za poliklinikou, který získá zcela odlišnou podobu. Relaxační prostor ozvláštní atraktivní vodní prvek – biotop i klidová zóna. Přibydou téměř tři desítky stromů, tři desítky keřů, založeny budou trvalkové záhony, vysázeny budou vodní rostliny a vyset bude nový trávník. Doplněny budou parkové cesty i nové osvětlení místa. 

Nová klidová zóna s jezírkem vznikne mezi budovou polikliniky a částí revitalizovaného sídliště u Savarínu a nově vybudovaným dětským hřištěm. Biotop doplní dřevěné molo s lehacími platy z tropického dřeva. Plocha nábřeží biotopu a některé trasy komunikací bude tvořena propustným probarveným betonem. Prostor obsáhne také parkové pěší cesty, část je navržena ze zatravněného štěrku. Biotop jezírka bude realizován tak, aby přístupová hloubka ze všech stran byla co nejmenší, a tím byla bezpečná pro náhodný vstup do vody. Vodní hladina jezírka bude navazovat na dřevěné plato s bílými betonovými stupni v organických tvarech. Za těmito stupni bude provedena modelace terénu s výsadbou vzrostlé zeleně jako krycí vegetační izolace od přilehlé, stávající budovy. Na druhé straně biotopu bude nad hladinou procházet dřevěný, modelově vlnitý chodník, který bude směrově navazovat na půl-kruhové odpočinkové místo. Samočistící schopnost biotopu bude zajišťovat kromě čističky i vegetační pobřežní pásmo rostlin.

Stávající dřeviny byly v místě vyhodnoceny, vykáceno bude 6 stromů v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, poškození kmene či deformace korun aj., ponecháno bude 22 dřevin a nově bude vysázeno dalších 26 stromů. Část páteřní cesty bude lemovat stromořadí plnokvětých neplodících třešní, optickou clonu ke hřišti vytvoří výsadba keřovitých habrů. Nebude scházet vrba bílá, muchovník Lamarckův či stálezelená jedle ojíněná.

Část páteřní cesty olemuje trvalkový záhon. Vysázeny budou například tužebníky, bělotrn modrý, hvězdnice, kosatce, len a tisíce dalších rostlin. Celkově přesáhne počet vysazených rostlin 5 500 kusů cibulovin, 2 200 kusů trvalek a 1300 vodních a vlhkomilných rostlin. Za sedacími a lehacími platy budou vysázeny dříny. Pamatováno je na vhodný mobiliář v podobě lavic a odpadkových košů.

Autorem studie je Ing. Ivan Tachezy, zpracováním projektové dokumentace je pověřen Ing. Šimek ze společnosti Florart. Rozpočet projektu je 22,8 milionů korun s DPH. Realizace začala v polovině roku 2023 a dokončena bude v květnu 2024.

Dokumenty ke stažení

Další informace

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • Statutární město Ostrava
 • Ing. Ivan Tachezy architektonická studie

Garanti

 • Martin Bednář starosta městského obvodu Ostrava-Jih
 • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/parkova-uprava-za-poliklinikou-hrabuvka