Aktualizováno 27.5.2022

Zámecký park v Porubě

Strategický projekt
2018
Záměr
2021
Příprava
»
2021
Realizace
2026
Dokončeno

Lokalita Zámeckého parku, rybníku a okolí Oblouku v Porubě patřila v minulosti ke klíčovým lokalitám obvodu. V průběhu let se ale dostala na okraj zastavěného území a postupně i na okraj zájmu Porubanů. Přitom místo má obrovský potenciál a zaslouží si výraznou proměnu. Park vznikl z bývalé zámecké zahrady a v minulosti býval oblíbeným místem pro odpočinek.

Proměna parku začala již v roce 2019, kdy bylo uloženo horkovodní potrubí podél nábřeží SPB pod zem a opraveny navazující chodníky. V roce 2020 byly odstraněny objekty sběrny, autoservisu a skladu radnice. Definitivní podoba proměny samotného Zámeckého parku se stala výsledkem architektonické soutěže. Do soutěže se přihlásily tři návrhy a odborná komise vybrala návrh Laboratória architektúry krajiny z Bratislavy (LABAK).

Cílem projektu je vytvoření celistvého parkového území, které propojí zdánlivě neslučitelná místa ve smysluplný funkční celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí. Hlavní myšlenkou je proměna parku z prostoru převážně tranzitního na místo pobytové, místo setkávání, sportu a odpočinku s náležitou vybaveností a bezpečností. Historickou centrální část parku doplňuje návrh o altán – hudební pavilon, který bude moci sloužit nejen k drobným kulturním produkcím, ale i pro svatby.

Park je navržen tak, aby nabízel aktivity pro všechny věkové kategorie. Namísto záchytného parkoviště v lokalitě bývalé sběrny by měl být prostor pro sport, garáže by se měly v rámci území přesunout a na jejich místě vznikne prostor pro dětskou hru. Bývalá sběrna surovin a navazující plocha pak bude zónou sportu se dvěma „ovály“ – jedním s tvrdým povrchem pro inline dráhu, koloběžky či třeba začínající malé cyklisty a druhým mlatovým pro běžce. Součástí bude také pumptracková dráha (uzavřený, uměle vytvořený zvlněný okruh pro jízdu na kole, který je možné projíždět bez šlapání – pozn. red.). V blízkosti fary zůstane multifunkční travnatá plocha, která může sloužit jako zelené hřiště nebo pro společenské či kulturní aktivity. Bude doplněna sezením ve formě dřevěných kvádrů zapuštěných do svahu terénu.

Plocha rybníka zůstane nedotknutá, promění se jen okolí břehů – na nich by měly přibýt lavičky a lehátka a kolem vzniknout mlatový chodník. Je navržena rovněž kultivace prostoru kolem azylového domu, kde se vytvoří prostor podobný komunitní zahradě a ploch v blízkosti zámku. Architekti navrhují i nové pěší propojení nábřeží SPB směrem k rybníku umístěné v ose na ulici G. Klimenta.

V květnu 2021 byla zahájena projektová příprava proměny Zámeckého parku. Následná realizace bude rozdělena do několika etap, první by mohla začít v roce 2023. Celkové odhadované náklady projektu jsou 169 milionů korun.

Informace o projektu také na MAPPA a fajnOVA Poruba.