Přeskočit na obsah
Sokolská třída je významnou dopravní tepnou, která tvoří páteřní propojení mezi centrem města a Přívozem. Jedná se o frekventovanou ulici, po které se denně pohybuje velké množství lidí. Projekt se zaměřuje na její celkovou estetizaci s důrazem na maximální ozelenění tak, aby se znovu stala příjemným místem pro pobyt a pohyb lidí.

V rámci první etapy projektu, která proběhla v roce 2018, byla nahrazena dožívající veřejná zeleň vhodnou výsadbou stromů a květinových záhonů. Celkem bylo vysázeno 44 alejových stromů, 6 576 trvalek a okrasných travin na ploše 548 m2 a 58 000 ks cibulovin, které jsou rozmístěny do záhonu nebo trávníku o celkové ploše 1 136 m2.

Druhá etapa obnovy Sokolské třídy je v projektové fázi. Ulice projde rekonstrukcí v části od kruhového objezdu na Prokešové náměstí (ul. Horova) až po ulici Muglinovskou. V tomto téměř kilometr a půl dlouhém úseku bude vysázena nová alej stromů, která bude doplněna o extenzivní trvalkové záhony a záhony travin. Nového vzhledu se dočká také prostor pro pěší a zastávky MHD, instalovány budou nové lavičky, odpadkové koše nebo stojany na kola. Zásahy do vozovky budou minimální, řešení cyklostezky zůstane zachováno formou vyhrazeného cyklistického pruhu ve vozovce.

Nový vzhled hlavní městské třídy bude mít kromě zvýšení estetického dojmu přínos i pro místní mikroklima. Zeleň má podstatný vliv na snížení prašnosti a hlučnosti danou vlivem dopravy, v parných dnech rovněž umožní snížení pocitové teploty. Záhony trvalek pak pomohou odclonit rušnou komunikaci a zvýšit tak chodcům pocit bezpečí. Svůj nenahraditelný význam mají také v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, v projektu se tak bude přihlížet k maximalizaci ploch, které umožní zasakování dešťové vody, a to v návaznosti na městskou koncepci Adaptační strategie města na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu.

V rámci projektových činností se hledalo nejvhodnější řešení, jak se vypořádat s četnými inženýrskými sítěmi tak, aby bylo možné navrácení stromořadí do ulice v celé její délce. Při realizaci bude pravděpodobně zvoleno takové řešení výsadby, které nebude kolidovat s umístěním sítí, tzn. v místech, kde to bude možné, budou vysázeny stromy, v opačném případě zde budou trvalkové záhony.

Realizace stavebních úprav se předpokládá v roce 2026.

Dokumenty ke stažení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2026 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-sokolske-tridy