Aktualizováno 30.12.2020

Rekonstrukce Sokolské třídy

2018
Záměr
2019
Příprava
»
2023
Realizace
2023
Dokončeno

Projekt se zabývá estetizací veřejného prostoru na jedné z dominantních městských tříd spojujících centrum města s Přívozem včetně úprav zastávek MHD a instalace nového městského mobiliáře. V rámci projektu byla nahrazena dožívající veřejná zeleň vhodnými prvky s preferencí stromové výsadby a květinových záhonů. Důraz byl v rámci zadávací dokumentace kladen na obnovení původní alejové výsadby. Více v projektu Ozelenění Sokolské třídy , které bylo v roce 2019 dokončeno.

Dojde také k povrchové úpravě pěších tras respektující udržitelnou dopravu. Při projektu se bude přihlížet k maximalizaci ploch s umožněným zasakováním dešťové vody dle městské koncepce – Adaptační strategii města na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu.

V rámci projektu nebude zasahováno do místní komunikace I. třídy označené 8a ul. Sokolská. V průběhu projednání byly dohodnuty částečné zásahy do vozovky ulice, tak aby bylo zajištěno maximální ozelenění okolních ploch.

Koordinační situační výkres č.1

Koordinační situační výkres č.2

Koordinační situační výkres č.3

Legenda

 

FOTOGALERIE