Zdravé město

Ostrava potřebuje upravený a čistý veřejný prostor, kde je příjemné a bezpečné se pohybovat, a který vybízí k trávení volného času a potkávání se s přáteli. Volným prostranstvím a prolukám má vdechnout život kvalitní zástavba. Ostrava se potřebuje zbavit nevzhledných budov a nevyužitých ploch, kultivovat místa poznamenaná průmyslem a těžbou. Měla by také regulovat individuální automobilovou dopravu, aby se zde ještě lépe dýchalo.  

Obyvatelé Ostravy by měli, stejně jako průmysl, uvědoměle nakládat se zdroji a motivovat k tomu své okolí. Musí začít více využívat potenciál zelených ploch ve městě a pečovat o ně. I díky zavádění opatření po vzoru „chytrých měst” nebo v rámci adaptace na klimatickou změnu.  

naplňuje plán částečně naplňuje plán nenaplňuje plán čekáme na data